Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. How many lessons do you have today?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thu Hằng
Ngày gửi: 10h:53' 18-05-2019
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Teacher: Tran Thi Thu Hang
BenTre Education & Training Department
PHUKHUONG PRIMARY SCHOOL
English 5
* Warm up:
Tuesday, October 11th 2016

What will you do
at Ha Long Bay?
What will you do
this weekend?

Where will you
be tomorrow?

What did you do
yesterday?
6
4
3
2
Lucky number
Lucky number
5
1
Lucky Number
Team A:
Team B:
Unit 6
How many lessons
do you have today?
Tuesday, October 11th 2016
Vocabulary
trip
History
: chuyến du ngoạn
: môn lịch sử
Geography
: môn địa lý
Rub out and remember
1. trip
2. History
: chuyến du ngoạn
: môn lịch sử
3. Geography
: địa lý
1. Look, listen and repeat
Unit 6
How many lessons
do you have today?
Hi, Mai. It was good. Thanks.
Hi, Long. How was your trip home?
Do you have
school today, Mai?
Yes, I do.
How many lessons do you have today?
I have four: Maths, Vietnamese, Music
and PE.
How about you?
Do you have school today?
Not today, but tomorrow.
I’m still on holiday!
* Hỏi - đáp hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?
Eg:

How many lessons do you have today?
 I have ……
How many lessons do you have today?
I have three.
2. Point and say: P.40
How many lessons do you have today?
I have ............
How many lessons do you have today?
I have ............
five
four
3. Let’s talk: P.41
I have .......... .
How many lessons do you have today?
What lessons do you have today?
I have …….
Vocabulary
trip
History
: chuyến du ngoạn
: môn lịch sử
Geography
: môn địa lý
* Hỏi - đáp hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?
Eg:

How many lessons do you have today?
 I have ……
How many lessons do you have today?
I have three.
Homework
* Học thuộc từ và mẫu câu.
* Xem trước part 46.
Goodbye
Thank you for your attendance
 
Gửi ý kiến