Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Hướng dẫn lập trình mô phỏng trong Violet

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:56' 09-08-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 589
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Phù Lưu - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang
Trang bìa
Trang bìa:
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BẠCH KIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯƠNG HOÀNG ANH 0982.1248.99 anhth@bachkim.vn http://bachkim.vn Nội dung
Nội dung: Nội dung trình bày
NỘI DUNG TRÌNH BÀY Giới thiệu chung Cấu trúc chương trình Các lệnh cơ bản Khai báo đối tượng Các ví dụ mẫu (đo góc, vẽ đồ thị) Thực hành, giải thích Giới thiệu
Giới thiệu chung: Cấu trúc chương trình
GIỚI THIỆU CHUNG Ngôn ngữ mô phỏng Sử dụng thư viện mở Hàm chuẩn: Thư viện hàm chuẩn
THƯ VIỆN HÀM CHUẨN File mã nguồn chuẩn (các hàm chuẩn) chứa các thao tác dựng hình cơ bản như vẽ đường thẳng bằng thước kẻ, vẽ đường tròn bằng compa, cắt ghép đa giác v.v... C: Program Files Platin Violet Lecture vpScript Common Mathtool.vs Vẽ hình Sử dụng đối tượng có sẵn trong thư viện Xử lý tương tác với người dùng Các ứng dụng: Các ứng dụng
CÁC ỨNG DỤNG Bài toán vẽ hình và xử lý tương tác với người dùng Bài toán dựng hình bằng các dụng cụ dựng hình thông dụng Bài toán cắt ghép hình (mô phỏng việc cắt ghép các mảnh giấy màu) Bài toán quỹ tích và vẽ đồ thị hàm số Lập trình mô phỏng
Cấu trúc chương trình: Cấu trúc chương trình
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH function main end Ví dụ: function main appear Point, 5, 10, A, below end function end Chương trình con: Chương trình con
CHƯƠNG TRÌNH CON function end : Chương trình con
CHƯƠNG TRÌNH CON function ShowTriangle x1, y1, x2, y2, x3, y3 poly_line x1, y1, x2, y2, x3, y3, x1, y1 set_paper Paper, 2, 0x003FBF note_edge 2, "value", x2, y2, x1, y1 note_edge 1, "value", x3, y3, x2, y2 note_edge 0, "value", x1, y1, x3, y3 note_angle 0, "value", x2, y2, x1, y1, x3, y3 note_angle 2, "value", x3, y3, x2, y2, x1, y1 note_angle 1, "value", x1, y1, x3, y3, x2, y2 end function main ShowTriangle 2, 7, 7, 7, 3.5, 4 end Các lệnh cơ bản: Các lệnh cơ bản
CÁC LỆNH CƠ BẢN Các lệnh xử lý đối tượng Các lệnh xử lý đa giác Các lệnh đồ họa Các lệnh tính toán trong hình học phẳng Các lệnh chờ đợi Các lệnh tương tác Các lệnh điều khiển hệ thống Khai báo: Khai báo đối tượng sử dụng
KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG Khai báo hàm chuẩn (mathtool.vs) Khai báo đối tượng sử dụng (compa, thước kẻ, bút chì, ...) C: Program Files Platin Violet Lecture vpScript Common C: Program Files Platin Violet Lecture vpScript Template : Khai báo đối tượng sử dụng
KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG function main appear Pencil // Xuất hiện thước kẻ ở vị trí (0,0) move Pencil, 5, 5 // Đưa bút chì ở vị trí (5, 5) appear Point, 5, 5, A // Xuất hiện điểm A ở vị trí (5, 5) delay 12 // Tạm dừng 1 giây disappear Pencil // Làm biến mất bút chì end : Khai báo đối tượng sử dụng
KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG function main create_line 5,5,5,10 // mô phỏng vẽ đoạn thẳng end Các ví dụ
Đo góc: Đo góc
CÁC VÍ DỤ function main appear Point, 5, 9, A, below appear Point, 10, 9, B, below appear Point, 5, 3, C, above line 5, 9, 10, 9 line 10, 9, 5, 3 line 5, 3, 5, 9 appear MeasurerProt, 12, 4, Protractor link A, B link B, C link C, A end Vẽ tia phân giác: Vẽ tia phân giác
CÁC VÍ DỤ function main ox = 1 oy = 5 oxx = 7 oxy = 7 oyx = 6 oyy = 2 set_paper Paper, 2, 0 line ox, oy, oyx, oyy line ox, oy, oxx, oxy appear Point, ox, oy, "O", left : Vẽ tia phân giác
CÁC VÍ DỤ set_paper Draft appear Compa move Compa, ox, oy, -45 call Compa.OpenCompa, 3 rotate_compa Compa, 3, 45 get_angle &angle, ox, oy, oyx, oyy get_point &bx, &by, ox, oy, angle, 3 appear Point, bx, by, "B", above : Vẽ tia phân giác
CÁC VÍ DỤ get_angle &angle, ox, oy, oxx, oxy get_point &ax, &ay, ox, oy, angle, 3 appear Point, ax, ay, "A", below move Compa, bx, by, -45 rotate_compa Compa, 3, 0 move Compa, ax, ay, 0 rotate_compa Compa, 3, 45 disappear Compa get_point &cx, &cy, bx, by, angle, 3 appear Point, cx, cy, "C", above set_paper Paper get_angle &angle, ox, oy, cx, cy get_point &x, &y, ox, oy, angle, 6 create_line ox, oy, x, y end end : Vẽ tia phân giác
CÁC VÍ DỤ set_paper Paper get_angle &angle, ox, oy, cx, cy get_point &x, &y, ox, oy, angle, 6 create_line ox, oy, x, y end Vẽ đồ thị: Vẽ đồ thị
CÁC VÍ DỤ function main line 0, y0=6, 16, y0 line x0 = 8, 0, x0, 12 set_paper Paper, 3, 0xFF00FF appear Pencil attach_pen Pencil for x from -2.2 to 2.2 step 0.05 y = x^2 + 1 set_pos Pencil, x0 + x, y0 - y delay 1 next disappear Pencil end
Avatar

muốn xuất hiện ruler để đo đoạn thẳng thì dùng lệnh gì? xin thầy chỉ giúp

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓