Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Hướng dẫn xác định minh chứng KDCL của BGD ĐT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hà Thị Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:09' 18-03-2010
Dung lượng: 51.3 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Số: 115/KTKĐCLGD
V/v Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Để triển khai công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá lại trường tiểu học thuận lợi và hiệu quả, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng cho các chỉ số, tiêu chí của các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể như sau:
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Căn cứ vào nội hàm từng chỉ số của tiêu chí, Hội đồng tự đánh giá của nhà trường lựa chọn các thông tin, minh chứng tương ứng, phù hợp để xác định nhà trường có đạt được tất cả yêu cầu của chỉ số hay không (tham khảo phần Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập hoặc tìm các thông tin, minh chứng khác). Trong nhiều trường hợp, chỉ cần một hoặc một vài thông tin, minh chứng là đủ để chứng minh cho một chỉ số đạt yêu cầu, không nhất thiết phải sử dụng tất cả thông tin, minh chứng trong phần Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập.
Trên cơ sở tự đánh giá của nhà trường, đoàn đánh giá ngoài và đoàn đánh giá lại xác định việc mô tả hiện trạng của chỉ số có đầy đủ các yêu cầu hay không; các thông tin, minh chứng được nhà trường sử dụng trong quá trình triển khai công tác tự đánh giá có phù hợp và đầy đủ hay không để đánh giá chỉ số đạt hay không đạt.
2. Các thông tin và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường. Nhà trường tập hợp, sắp xếp, lập danh mục mã hóa các thông tin, minh chứng và để trong các hộp hồ sơ thông tin, minh chứng theo quy định, đảm bảo dễ tìm kiếm và sử dụng. Những tài liệu được sử dụng làm minh chứng cho nhiều chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn thì chỉ cần một bản, ghi chú theo hướng dẫn mã hoá minh chứng, không cần nhân thêm bản.
3. Các thông tin và minh chứng được dùng trong báo cáo tự đánh giá phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, phù hợp với nội hàm từng chỉ số của tiêu chí, đầy đủ theo từng năm học và theo chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục của trường tiểu học được quy định tại Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (đối với trường tiểu học là 5 năm). Những trường hợp đặc biệt được hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong mục B.
4. Trường hợp không tìm được minh chứng, nhà trường có thể tìm các tài liệu khác có liên quan để thay thế.
5. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định và hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học. Trước mắt, các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường tiểu học và các đơn vị khác xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng được hướng dẫn trong mục B của công văn này để triển khai công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và đánh giá lại.
B. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, TÌM THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG
I. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
1. Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, bao gồm:
a) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn).
Nội hàm của chỉ số:
- Có Hiệu trưởng;
- Có đủ số lượng Phó Hiệu trưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Điều lệ trường tiểu học (trường hạng I có 02 Phó Hiệu trưởng, trường hạng II, hạng III có 1 Phó Hiệu trưởng, trường có từ 20 học sinh khuyết tật trở lên được bố trí thêm 01 Phó Hiệu trưởng);
- Có đủ các hội đồng:
+ Hội đồng trường đối với trường công lập; Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (riêng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓