Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. I always get up early. How about you?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Ngày gửi: 20h:13' 16-04-2022
Dung lượng: 10.9 MB
Số lượt tải: 433
Số lượt thích: 0 người
Warm up
By a game
Game:
Look at the picture
and guess the activities
Game: Look at the picture
and guess the activities
Get up
Game: Look at the picture
and guess the activities
Brush the teeth
Game: Look at the picture
and guess the activities
Do morning exercise
Game: Look at the picture
and guess the activities
Have breakfast
Game: Look at the picture
and guess the activities
Get dressed
Game: Look at the picture
and guess the activities
Go to school
Game: Look at the picture
and guess the activities
Back home
Game: Look at the picture
and guess the activities
Do homework
Game: Look at the picture
and guess the activity
Listen to music
Game: Look at the picture
and guess the activities
Go to bed
Practise
Exercise 1: Choose the correct answers:

1. They usually ……… early and do morning exercise.
A. gets on B. get up C. get on D. gets up
2. What ……… you do after school? – I usually do my homework.
A. do B. are C. does D. is
3. Mary often ……… TV after dinner with her parents.
A. watch B. to watch C. watches D. watchs
4. What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.
do – help B. do – helps C. does – helps D. does – help
5. I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.
A. on B. at C. with D. in

Exercise 2. Put the word in the correct order:
1. is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ . ……………………………………………………………………..
2. do/ What/ after/ she/ does/ school/ ? ……………………………………………………………………………..
3. breakfast/ have/ I/ always/ big/ a/ .……………………………………………………………………………..
4. you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ? ……………………………………………………………………………..
5. likes/ Tim/ badminton/ playing/ ……………………………………………………………………………..
This is the way we eat our food.
What does she do after school?
I always have a big breakfast.
Who do you go to school with?
Tim likes playing badminton.

Unit 2: I always get up early.
How about you?
Lesson 2
PERIOD 3rd
ABProgram
PERIOD 3rt
ABProgram
PERIOD 3rd
ABProgram
PERIOD 4th
ABProgram
4

1

2

3PERIOD 4th
ABProgram
Do the crosswork puzzle
E
T
R
E
S
S
O
O
K
D
N
N
A
V
E
E
E
E
E
U
U
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
C
C
C
M
M
I
U
G
T
H
T
S
I
S
D
W
P
PERIOD 5th
ABProgram
PERIOD 5th
ABProgram
PERIOD 5th
ABProgram
ABProgram
PERIOD 6th
ABProgram
PERIOD 6th
ABProgram
PERIOD 6th
ABProgram
Learn by heart the new words.
Speak with your friends
Prepare for the next..
Homework
 
Gửi ý kiến