Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Kẻ chữ in hoa nét đều

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyễn Châu Sương
Ngày gửi: 06h:02' 30-10-2017
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
*KI?M TRA MI?NG:


-Ki?m tra d?ng c? h?c t?p c?a h?c sinh: gi?y v?, chì, thu?c k?, t?y, mu.

A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
1
5
2
3
4
Trong các kiểu chữ cái sau, chữ nào là kiểu chữ in hoa nét đều?
Thế nào là chữ in hoa nét đều?
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
A B C D D E G H
I K L M N O P Q
R S T U V X Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
- Chữ có dáng chắc khỏe
Dáng của chữ như thế nào?
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.

Chữ có dáng chắc khỏe.
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.
Kích thước chiều ngang, chiều cao của chữ thay đổi như thế nào?
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
A B C D D E G H
I K L M N O P Q R
S T U V X Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
- Chữ có dáng chắc khỏe.
- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.
Trong bảng chữ cái trên có những chữ nào chỉ có nét thẳng?
- Chữ chỉ có nét thẳng: A, E, H, I, K, L, M, N, T, V, X, Y
Những chữ nào chỉ có nét cong?
Những chữ nào vừa có nét thẳng vừa có nét cong?
- Chữ chỉ có nét cong: C, O, Q,S
- Chữ vừa có nét thẳng và nét cong: B, D, Đ, G, P, R, U
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
*TRÒ CHƠI: TÌM CHO NHANH*
A E H I K L M N T V X Y
C O Q S
B D đ G P R U
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
A B C D D E G H
I K L M N O P
Q R
S T U V X Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU

A B C D E G H
I K L M N O P Q R
S T U V X Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
*Chữ có chân hoặc không chân.
* Có sự khác nhau về độ rộng, hẹp: M > E > I..
M
E
I
Độ rộng hẹp các con chữ giống hay khác nhau?
- Có sự khác nhau về độ rộng, hẹp: M,E, I..
- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
Chữ nét đều có dáng chắc khỏe, thường dùng trong trang trí tranh cổ động, sách, báo, quảng cáo sản phẩm hàng hóa ...
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
1. Sắp xếp dòng chữ cân đối.
1
2
4
3
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
*Bước 1: Sắp xếp dòng chữ cân đối.
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU.
1. Sắp xếp dòng chữ cân đối
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
1. Sắp xếp dòng chữ cân đối.
-Khi trình bày khẩu hiệu ta có thể sắp xếp thành một hay hai dòng nhưng cần ước lượng chiều cao chiều ngang để ngắt dòng rõ ý và trình bày cân đối, thuận mắt.

H?C T?P T?T LAO D?NG T?T

H?C T?P T?T LAO D?NG T?T

H?C T?P T?T
LAO D?NG T?T
1
2
3
Chú ý:
C
H
A
H
O
C
M
1.
Luật chơi: Trong vòng 5 giây em nào tìm thấy dòng chữ được sắp xếp cân đối và thuận mắt thì em đó sẽ chiến thắng.
Trò chơi : Ai nhanh hơn
4
- Sắp xếp dòng chữ không cân đối:
II/ Cách sắp xếp dòng chữ.
- Ngắt dòng không hợp lý:
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Hãy nói không với ma
tuý
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ
THI ĐUA HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT
THI ĐUA HỌC TẬP
TỐT, LAO ĐỘNG TỐT
* Bốn dòng chữ trên, dòng chữ nào có cách sắp xếp hợp lí ?
THI ĐUA HỌC TẬP TỐT
LAO ĐỘNG TỐT
THIĐUA HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT
1.
2.
3.
4.
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
1. Sắp xếp dòng chữ cân đối.
2. Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ
Khoảng cách quá rộng
Khoảng cách quá hẹp
Khoảng cách hợp lí
CH ĂM H ỌC
CHĂMHỌC
CHĂM HỌC
1
2
3
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
1. Sắp xếp dòng chữ cân đối.
2. Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong một dòng.
ChAm học
II/ Cách sắp xếp dòng chữ.
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
B - Gi?a nột th?ng v nột cong ?
C - Gi?a nột th?ng v nột xiờn ?
D - Gi?a 2 nột cong ?
E - Gi?a 2 nột khuy?t ?
T
H
Ho
Oc
Ha
a
N
A - Gi?a 2 nột th?ng ?
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
2. Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong một dòng.


*Khoảng cách giữa các chữ và con chữ thay
đổi, tuỳ thuộc vào hai nét chữ đứng cạnh nhau
3. Kẻ chữ và tô màu.
CHĂM HỌC
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
CHĂM HỌC
CHĂM HỌC
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Bươc 1
Bước 2
Bước 3
CHĂM HỌC
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
1. Sắp xếp dòng chữ cân đối.
2. Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ
3. Kẻ chữ và tô màu
III. Thực hành
Em hãy kẻ dòng chữ in hoa nét đều.
HỌC TỐT
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
III/ Thực hành:
- Em hy ch? in hoa nt d?u:

hc tt

(Khuôn khổ tự chọn)

-Yêu cầu:
+ Bố cục dòng chữ cân đối.
+ Khoảng cách giữa các chữ hợp lý.
+ Các nét đều nhau.
+ Màu sắc: Đẹp, nổi bật dòng chữ.
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO:
*TỔNG KẾT: Nhận xét bài vẽ về:
Boá cuïc doøng chöõ.
Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ có hôïp lyù?
Caùc neùt chữ có ñeàu nhau?
Màu chữ và màu nền đã hợp lí chưa?
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
HU?NG D?N H?C T?P
Tiết 25
Bài 23: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
*Đối với bài học tiết học này:
-Hoàn thành bài vẽ (nếu chưa xong)
-Xem lại các bước kẻ chữ in hoa nét đều.
Có thể kẻ thêm dòng chữ ĐOÀN KẾT TỐT, HỌC TÂP TỐT.
*Đối với bài học tiết học sau:
Chuẩn bị bài 26: Vẽ trang trí: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm.
Tìm hiểu đặc điểm chữ in hoa nét thanh nét đậm.
Sưu tầm một số chữ in hoa nét thanh nét đậm.
Chuẩn bị : giấy vẽ, chì, thước, tẩy.

XIN TRÂN TRọNG KíNH CHàO
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến