Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Thị Huyền
Người gửi: Ngô Thanh Tuấn
Ngày gửi: 14h:50' 29-11-2014
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LA NGÀ
GV: MAI THỊ HUYỀN
?nh : Gi? t? Hng Vuong ? Ph Th?
?nh: Vua Hng du?c th? cng trong nhn dn
Bài 7
KEÁ THÖØA VAØ PHAÙT HUY
TRUYEÀN THOÁNG TOÁT ÑEÏP
CUÛA DAÂN TOÄC
Quan sát tranh: Đây là những truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp nào của dân tộc ta?
- Yêu nước, chống giặc
ngoại xâm
- Đoàn kết, cần cù lao động.
- Tôn sư trọng đạo
- Hieáu thaûo, hieáu khaùch
- Gói bánh chưng ngày tết
- Hát quan họ
- Ca trù
Lễ hội cồng chiêng Tây Ngyên
Một số truyền thống tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam
Trò chơi
KHÁM PHÁ NHỮNG Ô CHỮ
1
2
5
6
4
3
Luật chơi
Có 6 ô chữ: Mỗi ô ứng với một câu ca dao tục ngữ.
- Em hãy chọn mở từng ô chữ để biết được câu ca dao, tục ngữ và cho biết nội dung câu ca dao, tục ngữ biểu hiện.
Tìm được cả 6 ô em sẽ đoán được chủ đề.
Câu 1: Có công mài sắt có ngày nên kim
Đáp án : Kiên Trì
Em đã trả lời đúng, em nhận được điểm 10 đầu tiên.
Ô soá 1: Goàm 7 chöõ caùi
1
2
5
6
4
3
Trò chơi
KHÁM PHÁ NHỮNG Ô CHỮ
Câu 2: : Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Đáp án: Đoàn kết
Phần thưởng của em là một tràng pháo tay của lớp.
Ô soá 2: Goàm 7 chữ caùi
1
2
5
6
4
3
Trò chơi
KHÁM PHÁ NHỮNG Ô CHỮ
Câu 3: Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Đáp án : Hiếu thảo
Em là một người con hiếu thảo.
Ôâ soá 3: Goàm 8 chöõ caùi
1
2
5
6
4
3
Trò chơi
KHÁM PHÁ NHỮNG Ô CHỮ
Câu 4: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
Đáp án: Biết ơn
Phần thưởng cho em là một cy k?o.
Ôâ soá 4: goàm 6 chöõ caùi
1
2
5
6
4
3
Trò chơi
KHÁM PHÁ NHỮNG Ô CHỮ
Câu 5: Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Đáp án: Lịch sự, tế nhị
Câu trả lời chính xác. Phần thưởng của em là điểm 10 thứ hai
Ơ s? 5: gồm 11 chữ cái
1
2
5
6
4
3
Trò chơi
KHÁM PHÁ NHỮNG Ô CHỮ
Trò chơi
KHÁM PHÁ NHỮNG Ô CHỮ
Câu 6: Thương người như thể thương thân.
Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.
Dáp án: : Yêu thương con người
Chính xác. Em được thưởng một cây kẹo mút.
Ô số 6: gồm 17 chữ cái
1
2
5
6
4
3
Trò chơi
KHÁM PHÁ NHỮNG Ô CHỮ
KẾ THỪA
VÀ PHÁT HUY


,
 
Gửi ý kiến