Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trieu Minh Thi
Ngày gửi: 22h:51' 18-09-2013
Dung lượng: 793.0 KB
Số lượt tải: 416
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THÀY CÔ VÀ
CÁC EM HỌC SINH LỚP 8A
Người thực hiện: Triệu Minh Thi
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Bài toán: Cho tam giác ABC. Kẻ đường thẳng a song song với cạnh BC và cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự tại M, N.
CMR: Hai tam giác AMN và ABC có các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ.
N
C
M
A
B
GT
ΔABC, MN // BC
KL
Giải:
(góc chung)
(đồng vị)
(hệ quả của định lí Ta-lét)
TIẾT 42
KHÁI NIỆM
HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Hai tam giác bằng nhau có đồng dạng không? Xác định tỉ số đồng dạng?
S
theo tỉ số k=1
2/ Nếu A’B’C’ ABC theo tỉ số k thì ABC A’B’C’
theo tỉ số nào?
S
S
C
A
B
C’
A’
B’
S
theo tỉ số k
S
theo tỉ số 1/k
ΔA`B`C` ®ång d¹ng Δ A"B"C’’ theo tØ sè k1 vµ ΔA"B"C" ®ång d¹ng víi ΔABC theo tØ sè k2. ΔA`B`C` cã ®ång d¹ng víi Δ ABC kh«ng?
A`
B`
C`
A"
C"
B"
C
A
B
Cho tam giác ABC. Kẻ đường thẳng a song song với cạnh BC và cắt hai cạnh AB và AC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC .
ĐỊNH LÍ:
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.
A
B
C
M
N
a
Hình 1
Hình 3
Hình 2
Chú ý: Định lí cũng đúng cho trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại.
2)Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau
1)Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng
1) ?A`B`C` ? ABC theo tỉ số k= 2/3
Thì ?ABC ?A`B`C` theo tỉ số k =
Đ
S
3/2
Bài tập 1: Các mệnh đề sau đúng hay sai
S
S
S
2) ?A`B`C` ? A"B"C" theo tỉ số k1 = 2/3
S
? A"B"C" ?ABC theo tỉ số k2 = 1/2
Thì ?A`B`C` ?ABC theo tỉ số k =
1/3
S
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống
Học thuộc ĐN, T/C và định lí hai tam
giác đồng dạng
 Làm bài tập 24, 26, 27 /Tr72 (SGK).
 Chuẩn bị tiết sau “Luyện tập”
 
Gửi ý kiến