Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Thu Trang (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:01' 02-03-2017
Dung lượng: 15.2 MB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
1- Thời tiết là gì? Khí hậu là gì? Thời tiết và khí hậu giống nhau và khác nhau ở điểm nào ?(8 đ)
2- Hôm nay học bài gì? Gồm mấy nội dung? BTTH (2 đ)

Kiểm tra miệng
Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở 1 địa phương trong thời gian ngắn .
- Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm .
1. KHÍ ÁP. CÁC ĐAI KHÍ ÁP TRÊN TRÁI ĐẤT
- Vậy trọng lượng của không khí có
ảnh hưởng gì đến bề mặt Trái Đất?
Trọng lượng của nó đã tạo ra
Một sức ép lớn lên bề mặt Trái Đất.
Sức ép đó gọi là khí áp
- Vậy khí áp là gì?
- Dụng cụ đo khí áp là gì?
- Khí áp kế có mấy loại?
Có 2 loại: - Khí áp kế kim loại
- Khí áp kế thủy ngân
b. Các đai khí áp trên bề mặt trái đất
- L s?c ộp c?a khớ quy?n lờn b? m?t Trỏi D?t
- D?ng c? do khớ ỏp l khớ ỏp k?
Tiết 23: Bài 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
a. Khí áp:
Dụng cụ đo khí áp
Khí áp kế thủy ngân
Mặt nước biển
760 mm
Khí áp kế kim loại
1013 milibar ~ 760 mmHg => Khí áp trung bình
1013milibar
Tiết 23: Bài 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
1. KH P. CC DAI KH P TRấN TRI D?T
a. Khớ ỏp:
- L s?c ộp c?a khớ quy?n lờn b?
m?t Trỏi D?t.
- D?ng c? do khớ ỏp l khớ ỏp k?.

- Khớ ỏp trung bỡnh chu?n b?ng
760mmHg
b. Cỏc dai khớ ỏp trờn b? m?t Trỏi D?t:
- Hóy d?c tờn cỏc dai khớ ỏp?
Hãy cho biết các đai áp thấp
phân bố ở các vĩ độ nào?
Hãy cho biết các đai áp cao
phân bố ở các vĩ độ nào?
- Nhu v?y khớ ỏp du?c phõn b?
nhu th? no t? xớch d?o lờn c?c?
Khí áp được phân bố trên bề mặt
Trái Đất thành các đai khí áp thấp
và khí áp cao từ xích đạo lên cực.
Vì sao các khu áp cao và các khu áp
thấp trên lại không liên tục?
Do s? xen k? gi?a l?c d?a v d?i
Duong nờn cỏc khu ỏp cao v khu
ỏp th?p khụng liờn t?c
Tiết 23: Bµi 19 : KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt
1. KH P. CC DAI KH P TRấN TRI D?T
a. Khớ ỏp:
b. Cỏc dai khớ ỏp trờn b? m?t Trỏi D?t:
2 . GIể V CC HON LUU KH QUY?N
a. Giú:

Quan sỏt ?nh sau v cho bi?t giú l gỡ?
Khu áp thấp
Khu áp cao
Gió
Quan sỏt ?nh v cho bi?t giú l gỡ?
Tiết 23: Bài 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
1. KH P. CC DAI KH P TRấN TRI D?T
a. Khớ ỏp:
b. Cỏc dai khớ ỏp trờn b? m?t Trỏi D?t:
2 . GIể V CC HON LUU KH QUY?N
a. Giú:
Là sự chuyển động của không
khí từ các khu khí áp cao về các
khu khí áp thấp.
Sự chênh lệch giữa hai khu áp cao
và áp thấp càng lớn thì tốc độ gió
như thế nào?
Tốc độ gió càng mạnh
Quan sát hình 51: Hãy cho biết
có mấy loại gió chính trên Trái Đất?
b. Các loại gió:
Vậy nguyên nhân nào sinh ra gió?
Do sự chênh lệch áp suất giữa
khu áp cao và áp thấp
CÁC ĐAI KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
THẢO LUẬN (4’)
Quan sát hình vẽ “Các đai khí áp và gió” hoàn thành phiếu học tập.
-Nhóm 1,2 : Tín phong
-Nhóm 3,4: GióTây ôn đới
-Nhóm 5,6: Gió Đông cực
300N
CÁC ĐAI KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
THẢO LUẬN (4’)
-Nhóm 1,2 : Tín phong
-Nhóm 3,4: GióTây ôn đới
-Nhóm 5,6: Gió Đông cực
Đai áp cao (+)
Các hướng chính
04:00
03:59
03:58
03:57
03:56
03:55
03:54
03:53
03:52
03:51
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34
03:33
03:32
03:31
03:30
03:29
03:28
03:27
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:21
03:20
03:19
03:18
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:11
03:10
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02
03:01
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
Đai áp cao
Đai áp thấp
Đai áp cao
Đai áp thấp
Đai áp thấp
600B
600N
300N
300B
00
CỰC NAM
CỰC BẮC
Tín phong
Đai áp cao (+)
Đai áp cao (+)
TÍN PHONG :
Thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về Xích đạo.
Hướng gió:
+ Nửa cầu Bắc: Đông Bắc.
+ Nửa cầu Nam: Đông Nam.

Đai áp cao
Đai áp thấp
Đai áp cao
Đai áp thấp
Đai áp thấp
600B
600N
300N
300B
00
CỰC NAM
CỰC BẮC
Gió Tây ôn đới
Gió Tây ôn đới
Đai áp cao (+)
Đai áp cao (+)
GIÓ TÂY ÔN ĐỚI :
- Thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam.
- Hướng gió:
+ Nửa cầu Bắc: Tây Nam.
+ Nửa cầu Nam: Tây Bắc.

Đai áp cao
Đai áp thấp
Đai áp cao
Đai áp thấp
Đai áp thấp
600B
600N
300N
300B
00
Đai áp cao
CỰC NAM
CỰC BẮC
Gió Đông cực
Gió Đông cực
Đai áp cao
GIÓ ĐÔNG CỰC :
- Thổi từ khoảng các vĩ độ 900 Bắc và Nam về khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam.
- Hướng gió:
+ Nửa cầu Bắc: Đông Bắc.
+ Nửa cầu Nam: Đông Nam.

Đai áp cao (+)
Đai áp cao (+)
CÁC ĐAI KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
Việt Nam chịu ảnh hưởng của loại gió nào?
Tiết 23: Bài 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
Một số hình ảnh về tác dụng của gió
Một số hình ảnh về tác hại của gió
Tiết 23: Bài 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
1. KH P. CC DAI KH P TRấN TRI D?T
a. Khớ ỏp:
b. Cỏc dai khớ ỏp trờn Trỏi D?t:
2 . GIể V CC HON LUU KH QUY?N
a. Giú:

c. Hon luu khớ quy?n:
b. Các loại gió:
Hoàn lưu khí quyển
?
Trên hình 51 / 59 , hãy cho biết thế nào là hoàn lưu khí quyển ?
Tiết 23: Bài 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
1. KH P. CC DAI KH P TRấN TRI D?T
a. Khớ ỏp:
b. Cỏc dai khớ ỏp trờn Trỏi D?t:
2 . GIể V CC HON LUU KH QUY?N
a. Giú:

b. Cỏc lo?i giú:
c. Hon luu khớ quy?n:
- L s? chuy?n d?ng c?a khụng khớ
gi?a cỏc dai khớ ỏp cao v th?p
t?o thnh h? th?ng giú th?i vũng trũn.
900
1.Khu ................
2.Khu ...............
áp cao
áp thấp
Tổng kết
Điền vào chỗ chấm (.......)
900
Đây là gió gì?
Gió Mậu dịch (Tín phong)
Gió Tây ôn đới
Gió Tây ôn đới
Gió Đông cực
Gió Đông cực
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Đối với tiết học tiếp theo chuẩn bị : HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ.MƯA.
Hơi nước và độ ẩm của không khí
Sự ngưng tụ
Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.
Bài học kết thúc!
Xin chân thành cảm ơn
các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh.
Chúc thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ
chúc các em chăm ngoan học giỏi!
 
Gửi ý kiến