Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nGUYÊN THỊ TƯƠI
Ngày gửi: 20h:02' 01-04-2018
Dung lượng: 939.5 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng môn: Vật lý 6
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
GV THCS Thị Trấn Gia Lộc
Khối lượng riêng của một chất là gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Tính trọng lượng của 1m3 nhôm nguyên chất
Khối lượng của 1m3 nhôm nguyên chất là 2700kg
Trọng lượng của 1m3 nhôm nguyên chất là 27000N
Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một mét khối chất đó.
Nói khối lượng riêng của nhôm D = 2700kg/m3, điều đó có ý nghĩa gì?
Ta nói: Trọng lượng riêng của nhôm là 27000N/m3
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
MỤC TIÊU
Phát biểu được định nghĩa trọng lượng riêng (d)
Viết được công thức tính trọng lượng riêng. Nêu được đơn vị đo trọng lượng riêng.
- Vận dụng được công thức trọng lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản.
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
I – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
(d)
1. Định nghĩa
Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một mét khối chất đó.
2. Đơn vị
(đọc: niutơn trên mét khối)
Nói trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, điều đó có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa:
Trọng lượng của 1m3 nước nguyên chất là 10000N.
? Tính trọng lượng của 1m3 nhôm nguyên chất.
Trọng lượng của 1m3 nhôm nguyên chất là 27000N
Ta nói:
Trọng lượng riêng của nhôm 27000 N/m3
I – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
(d)
1. Định nghĩa
Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một mét khối chất đó.
2. Đơn vị
(đọc: niutơn trên mét khối)
Nói trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, điều đó có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa:
Trọng lượng của 1m3 nước nguyên chất là 10000N.
Vnước = 1m3
Pnước = 10000N
dnước
= 10000N/m3
Pnước
Vnước
=
3. Công thức
Trong đó:
P: trọng lượng (N)
V: thể tích (m3)
d: trọng lượng riêng (N/m3)
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
I – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
(d)
1. Định nghĩa
2. Đơn vị
(đọc: niutơn trên mét khối)
3. Công thức
Trong đó:
P: trọng lượng (N)
V: thể tích (m3)
d: trọng lượng riêng (N/m3)
P = d. V
Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một mét khối chất đó.
Bài tập 1: Một quả cầu có thể tích 3m3, trọng lượng 45000N. Tính trọng lượng riêng của chất làm quả cầu.
Tóm tắt:
Vquả cầu = 3m3
Pquả cầu = 45000N
dchất làm quả cầu = ?
d .V
Đáp số: d = 15000N/m3
Bài giải:
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
I – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
(d)
1. Định nghĩa
2. Đơn vị
(đọc: niutơn trên mét khối)
3. Công thức
Trong đó:
P: trọng lượng (N)
V: thể tích (m3)
d: trọng lượng riêng (N/m3)
P = d. V
Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một mét khối chất đó.
* Công thức tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D của một chất:
d = 10. D
- Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của một vật: P = 10 . m
m
10
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
Ta có: d = 10 . D
- Công thức tính khối lượng riêng của một chất:
- Công thức tính trọng lượng riêng của một chất:
Bài tập 2: Điền vào ô trống:
I – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
(d)
1. Định nghĩa
Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một mét khối chất đó.
2. Đơn vị
(đọc: niutơn trên mét khối)
3. Công thức
P = d. V
* Công thức tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D của một chất:
d = 10. D
113000
78000
Bài tập 3: Tính trọng lượng riêng khi biết khối lượng riêng của chất đó theo bảng sau:
800
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
Trong đó:
P: trọng lượng (N)
V: thể tích (m3)
d: trọng lượng riêng (N/m3)
I – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
(d)
1. Định nghĩa
2. Đơn vị
(đọc: niutơn trên mét khối)
3. Công thức
Trong đó:
P: trọng lượng (N)
V: thể tích (m3)
d: trọng lượng riêng (N/m3)
P = d. V
* Công thức tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D của một chất:
d = 10.D
II. BÀI TẬP
Bài tập 4: Một vật được làm bằng nhôm có thể tích 200dm3. Tính trọng lượng vật đó.
Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một mét khối chất đó.
Tóm tắt:
Vvật = 200dm3

Tìm Pvật = ?
Bài giải:
Trọng lượng của vật là:
P = d .V = 27000 . 0,2 = 5400 (N)
Trọng lượng riêng của nhôm:
d = 10 . D = 10 . 2700 = 27000 (N/m3)
Dnhôm = 2700kg/m3
Đáp số: P = 5400N
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
= 0,2m3
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
I – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
(d)
1. Định nghĩa
2. Đơn vị
(đọc: niutơn trên mét khối)
3. Công thức
P = d. V
* Công thức tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D của một chất:
d = 10.D
II. BÀI TẬP
Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một mét khối chất đó.
Học thuộc bài.
Làm bài tập: 11.5, 11.7, 11.8 11.11 trong sách bài tập.
Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành (sgk – 40), nghiên cứu nội dung thực hành..
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
Trong đó:
P: trọng lượng (N)
V: thể tích (m3)
d: trọng lượng riêng (N/m3)
Kính chúc thầy, cô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!
Chúc các em học tập tốt!
Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một mét khối chất đó. Kí hiệu: D
Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một mét khối chất đó. Kí hiệu: d
d = 10.D
Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG. BÀI TẬP
No_avatar

Bài viết về khối lượng riêng và trọng lượng riêng này rất hay. Mọi người cũng có thể tham khảo thêm về khối lượng riêng và trọng lượng riêng ở bài này https://www.inoxgiare.vn/posts/lam-the-nao-de-tinh-trong-luong-thep-khong-gi-inox

 
Gửi ý kiến