Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vật lí 6. Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
Người gửi: ai cũng được
Ngày gửi: 19h:44' 04-11-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 1 người (và tạm biệt)
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
CHƯƠNG 1: CƠ HỌC
Bài 11: Khối lượng riêng- Trọng lượng riêng (tiết 2)
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
1. Viết công thức tính khối lượng riêng ?Công thức tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng?
1. D = m / V
2. m = D.V
Trong đó:
m là khối lượng (kg)
D là khối lượng riêng (kg/m3)
V là thể tích (m3)
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
2.Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?
P = 10.m
Trong đó:
m là khối lượng của vật (kg)
P là trọng lượng của vật (N)
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
3. Nói trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000N/m3 điều đó cho ta biết gì?
Trả lời: Nói trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000N/m3 điều đó cho ta biết 1m3 dầu ăn có trọng lượng 8000N.
Bảng khối lượng riêng của một số chất
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
Khối lượng riêng của sữa trong hộp
Bài tập 1. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng397g và có thể tích 320 cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị (kg/m3)
m = 397 (g)
= 0,397 (kg)
= 0,320 (m3)
V = 320 (cm3)
TÓM TẮT
GIẢI
Tính D = ? (kg/m3)
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
BÀI TẬP
Bài tập 2. Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg
a. Tính thể tích của 1 tấn cát
b. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3
Biết 10 lít nặng 15 kg
Vậy 1 lít thì nặng 1,5 kg
V =1lít =1dm3 = 0,001m3
Tóm tắt
Giải
Cho m = 1T = 1000 kg
D = 1500 kg/m3
Tìm V = ? (m3)
Tìm d = ? (N/m3)
Khối lượng riêng của cát :
a/ Thể tích của 1T cát
b/ Trọng lượng của cát có thể tích V = 3 m3
d = 10.D
P = d.V = 15.000 N/ m3 . 3m3
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
= 10.1500
= 15000 (N/ m3)
= 45000 (N)
Tóm tắt
Giải
Bài tập 3. 1kg kem giặt Viso có thể tích 900cm3 . Tính khối lượng riêng của kem giặt Viso và so sánh với khối lượng riêng của nước
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
m = 1 (kg)
V = 900 (cm3)
Tính D = ? (kg/m3)
= 0,0009(m3)
Khối lượng riêng của kem giặt viso
Khối lượng riêng của nước
D = 1.000 (kg/m3)
Vậy Dkem > Dnước
Bài tập 4. Một hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6 kg. Hòn gạch có thể tích 1200 cm3. Một lỗ có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên gạch
Tóm tắt
Giải
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
V1lỗ = 192 cm3
m = 1,6 (kg)
V = 1200 (cm3)
D = ? (kg/m3)
d = ? (N/m3)
Tìm
Thể tích của gạch làm hòn gạch
V=1200cm3 - (192cm3 .2)
Khối lượng riêng của gạch
Trọng lượng riêng của gạch
d = 10.D
= 816cm3
=0,000816 m3
=1960,8 .10
= 19608 (N/ m3)
Khối lượng của chiếc dầm sắt
Bài tập 5. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3
V = 40 (dm3)
= 0,04 (m3)
Tính: m = ?
P = ?
m = V.D
Biết D = 7800 (kg/m3)
Trọng lượng chiếc dầm sắt
P = m.10
TÓM TẮT
GIẢI
= 0,04 . 7800
= 312 (kg)
= 312 x 10
= 3120 (N)
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
Bài 11: Trọng lượng riêng- Khối lượng riêng ( tiết 2)
HD GIẢI BT SGK VẬT LÝ 6
BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 6
 
Gửi ý kiến