Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Ngày gửi: 21h:33' 11-01-2019
Dung lượng: 943.3 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Môn Vật Lý 6
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
GIÁO VIÊN ĐẾN DỰ GIỜ
GV: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
LỘC HƯNG
2
1) Hãy viết hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật? Nêu rõ tên gọi và đơn vị của từng đại lượng có trong công thức ?
2) Một em học sinh có khối lượng là 36kg thì có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn?
KIỂM TRA MIỆNG
3
Trả lời
* Hệ thức: P = 10m, trong đó:
P: Trọng lượng (N )
m: Khối lượng (Kg)
Tóm tắt:
m = 36kg
P = ? GIẢI
Ta có: P =10. m
P = 10 x 36 kg = 360 N.
4
Ở Ấn Độ thời cổ xưa, người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần mười tấn . Làm thế nào để “cân” được chiếc cột đó?
5
Tiết 11-Bài 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP
I. Khối lượng riêng.Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng
C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Án độ:
Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một .
Tìm cách đo thể tích chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng chiếc cột.
Để giúp các em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau: Sau khi đo chu vi và chiều cao của chiếc cột, người ta đã tính ra được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9m3. Mặt khác, người ta cũng đã cân và cho biết 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg.
Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột .
6
Tiết 11-Bài 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP
I. Khối lượng riêng .Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là kg/m3


04/11/2014
8
Tiết 11-Bài 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP .
I.Khối lượng riêng .Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1.Khối lượng riêng
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó .
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối , kí hiệu là kg/m3
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất
9
Tiết 11 -Bài 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP
I.Khối lượng riêng.Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó .
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối , kí hiệu là kg/m3
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất( SGK/37)
Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Điều đó có ý nghĩa gì?
Điều đó có ý nghĩa là1m3 sắt có khối lượng là 7800kg.

3.Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
C2: Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá có thể tích là 0,5m3. Biết rằng khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.


10
Tiết 11- Bài 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP
I.Khối lượng riêng.Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1.Khối lượng riêng
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó .
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối , kí hiệu là kg/m3
2.Bảng khối lượng riêng của một số chất
Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Điều đó có nghĩa là 1m3 Sắt có khối lượng là 7800kg .
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
C2: Khối lượng của khối đá là:
0,5 m3 X 2600 kg/m3 = 1300 kg .
C3: Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng:
=
X
Khối lượng riêng :
Khối lượng :
Thể tích :
D ( kg/m3)
m ( kg)
V( m3)11
Tiết 11- Bài 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP
I.Khối lượng riêng.Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1.Khối lượng riêng
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó .
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối ,kí hiệu là kg/m3
2.Bảng khối lượng riêng của một số chất
Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 Điều đó có nghĩa là :1m3 Sắt có khối lượng là 7800kg.
3.Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
C2: Khối lượng của khối đá là:
0,5 m3 X 2600 kg/m3 = 1300 kg .
C3: m = D x VTIẾT 11 – Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG- BÀI TẬP
II/ BÀI TẬP
Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3
Khối lượng riêng của sữa trong hộp:

= 0,397 kg

= 0,000320 m3
= 1240,6
(kg/m3)

TỔNG KẾT

Cu 1) Th? no l kh?i l kh?i lu?ng ring? Vi?t cơng th?c tính kh?i lu?ng ring
2/ Kh?i lu?ng ring c?a nhơm l bao nhiu?
A. 2.700kg. B. 2.700N.
C. 2.700kg/m3. D. 2.700N/m3.

- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Đọc phần “Có thể em chưa biết”/ SGK- trang 38.
- Làm bài tập 11.1, 11.3, 11.4 SBT- trang 38.
- Xem trước phaàn II. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP
HU?NG D?N H?C T?P
Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP
I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng.
V = 0,9 m3 = 900dm3

1000. 7,8 = 7800kg
Nên 1m3 sắt có khối lượng là:
mà 1m3 = 1000dm3
900 . 7,8 = 7020 kg
Khối lượng của cột sắt là:
Ta có 1dm3 nặng 7,8kg
Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP
I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng.
V = 0,9 m3 = 900dm3

1000. 7,8 = 7800kg
Nên 1m3 sắt có khối lượng là:
mà 1m3 = 1000dm3
900 . 7,8 = 7020 kg
Khối lượng của cột sắt là:
 Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3)
Ta có 1dm3 nặng 7,8kg
No_avatar

Xem thêm cách tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của thép nè mọi người

 
Gửi ý kiến