Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Thuỳ Linh
Ngày gửi: 21h:56' 17-05-2015
Dung lượng: 29.7 MB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
1. Thuận lợi – khó khăn Miền Bắc
a) Thuận lợi
- “Mĩ cút” khỏi nước ta làm cho tương quan lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng cả nước.
- Miền Bắc có hoà bình.
- Nhân dân phấn khởi  Hăng hái lao động
b) Khó khăn
Chiến tranh phá hoại Mĩ phá huỷ hầu hết thành quả lao động.
Bom mìn còn nhiều.
Theo chúng ta, Miền Bắc lúc này phải làm gì?
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
Sau hiệp định Pari Miền Bắc có những thuận lợi, khó khăn gì
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
1. Thuận lợi – khó khăn Miền Bắc
2. Kết quả
Khôi phục hậu quả chiến tranh:
- 6/1973 căn bản hoàn thành tháo gỡ thuỷ lôi, bom mìn.
- 1973 - 1974 cơ bản khôi phục xong cơ sở kinh tế, giao thông, thuỷ lợi…
 Phát triển kinh tế
- Tổng sản phẩm xã hội 1973 cao hơn 1965
1974 cao hơn 1973 thới 12.4%
- Cuối 1974 sản xuất công nghiệp một số mặt đạt, vượt 1964 và 1971…
- Đời sống nhân dân ổn định
 Chi viện cho Miền Nam
- 1973-1974 : 20 vạn bộ đội + hàng vạn thanh niên xung phong.
- 2 tháng đầu năm 1975: Chi viện 57.000 bộ đội.
- Vật chất - kỹ thuật: Đầu mùa khô 1973 – 1974  đầu mùa khô 1974–1975 Miền Bắc chi viện cho chiến trường 26 vạn tấn vũ khí đạn dược…
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
1. Thuận lợi – khó khăn Miền Bắc
2. Kết quả
3. Ý nghĩa
Thành tựu Miền Bắc  Đáp ứng cho Miền Nam đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu to lớn và cấp bách của cuộc tổng tiến công.
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH” LẤN CHIẾM, TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH” LẤN CHIẾM, TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
1. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ – Chính quyền Sài Gòn
 Mĩ:
- Giữ lại hơn hai vạn cố vấn quân sự
- Lập ra bộ chỉ huy quân sự
Tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn
 Chính quyền Sài Gòn
- Tiến hành chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ”. Mở các cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng ta.

 Thực chất tiếp tục chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” nhằm chống lại cách mạng và nhân dân Việt Nam.
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
Nêu âm mưu thủ đoạn của Mĩ - Ngụy Sài Gòn sau hiệp định Pari ?
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH” LẤN CHIẾM, TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
1. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ – Chính quyền Sài Gòn
2. Miền Nam đấu tranh chóng địch “Bình Định”- lấn chiếm
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH” LẤN CHIẾM, TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
1. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ – Chính quyền Sài Gòn
2. Miền Nam đấu tranh chóng địch “Bình Định”- lấn chiếm
Cuối 1973 ta kiên quyết đánh trả địch bảo vệ vùng giải phóng, chủ động mở các cuộc tiến công địch tại căn cứ xuất phát hành quân …
Cuối 1974 - đầu năm 1975 ta giải phóng Phước Long, loại khỏi vòng chiến đấu 3000 quân địch.
Quân đội Sài Gòn suy yếu và bất lực
Khả năng can thiệp trở lại của Mĩ là hạn chế.
Ngoại giao: Tố cáo Mĩ và Chính quyền Sài Gòn phá hoại hiệp định, nêu cao tính chính nghĩa của ta
Sản xuất: Nhân dân khôi phục sản xuất, tăng dự trữ cho chiến đấu giải phóng Miền Nam
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
THẢO LUẬN NHÓM
So sánh lực lượng giữa ta và địch cuối 1974 - đầu 1975 có gì thay đổi
ĐỊCH
Mĩ rút quân lại đang vướng vụ Oatơghết, không thể can thiệp lại nước ta ngay
Chính quyền Sài Gòn bị cô lập vùng kiểm soát bị thu hẹp
Quân đội Sài Gòn suy yếu và bất lực
TA
Có hiệp định Pari – cơ sở pháp lý
Bộ đội Miền Bắc ở Miền Nam
Miền Bắc hoà bình  chi viện cho Miền Nam nhiều
Vùng giải phóng mở rộnng
Điều kiện khách quan và chủ quan vô cùng có lợi cho ta
Thời cơ đến, cho ta tiến lên giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH” LẤN CHIẾM, TẠO THẾ VÀ LỰC
TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀH TOÀN VẸN LÃNH THỔ
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM
II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH” LẤN CHIẾM, TẠO THẾ VÀ LỰC
TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀH TOÀN VẸN LÃNH THỔ
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam
Bộ chính trị đề kế hoạch giải phóng Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976
Nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời có và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu năm 1975 thì lập tức giải phóng Miền Nam trong năm 1975.
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)
No_avatar

cô thành dạy sử ở trường tiên hưng - thái bình ạ

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓