Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diep Quoc Linh
Ngày gửi: 23h:00' 13-03-2018
Dung lượng: 21.3 MB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX
TKÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ HV LỚP 12
Tiết 1:
I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM
II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN


 Bài cũ:

Câu 1: Thắng lợi nào của cách mạng Việt Nam buộc Mỹ phải ngừng ném bom phá hoại miền Bắc lần thứ hai?
A. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
B. Trận “Điện Biên Phủ trên không”.
C. Cuộc Tổng tiến công chiến lược 1972.
D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 2: Sau Hiệp định Pari 1973, ngoài nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, miền Bắc còn làm nhiệm vụ gì?
A. Xây dựng CNXH.
B. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
C. Chi viện cho tiền tuyến miền Nam.
D. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH.
B
C
Câu 3: Hội nghị lần thứ 21 của Đảng LĐVN xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại là
A. Đánh cho Mĩ cút.
B. Bảo vệ thành quả cách mạng.
C. Đánh Mĩ và chính quyền Sài Gòn.
D. Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 4: Đỉnh cao đợt hoạt động quân sự của quân giải phóng miền Nam cuối 1974 – 1975 là gì?
A. Tiêu diệt 3000 tên địch.
B. Giải phóng Phước Long.
C. Mở rộng vùng giải phóng.
D. Giải phóng đất, giải phóng dân.
D
B
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM,
GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.
Vì sao cuối năm 1974 đầu năm 1975 Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?
Nội dung của chủ trương, kế hoạch đó là gì?
BỘ CHÍNH TRỊ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG HỌP VỀ KẾ HOẠCH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
a. Chiến dịch Tây Nguyên
(4/3-24/3/1975)
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
(21/3-29/3/1975)
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh
(26/4-30/4/1975)
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)
Vì sao Tây Nguyên được chọn làm nơi mở màn cho cuộc tổng tiến công ?
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)
VIDEO
4/3/1975
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)

10/3/1975

24/3/1975
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)
Chiến dịch Tây Nguyên giành thắng lợi có ý nghĩa gì ?
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3/1975 đến 29/3/1975)
Huế
Đà Nẵng
12
Quân ta tấn
công địch
Quân ta tấn công địch bằng đường biển
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3/1975 đến 29/3/1975)
Hoạt động nhóm ( 2 phút )

Tìm hiểu diễn biến chiến dịch Huế-Đà Nẵng

III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC
Diễn biến Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
Quân ta tiến vào giải phóng cố đô Huế
Sư đoàn 2 tiến vào giải phóng Đà Nẵng
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3/1975 đến 29/3/1975)
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng giành thắng lợi có ý nghĩa gì ?
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3/1975 đến 29/3/1975)
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh ( 16/4/1975 đến 30/4/1975 )
VIDEO
CHú THíCH
Vùng ta kiểm soát
Vùng địch kiểm soát
Hệ thống tử thủ
của địch
Co quan d?u nóo
c?a d?ch
Phan thiết
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4/1975-30/4/1975
Phan rang
Xuân lộc
Sài gòn
Phôm Pênh
26/4/1975
21/4/1975
16/4/1975
30/4/1975
III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC
Diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 đến 24/4/1975)
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3/1975 đến 29/3/1975)
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh ( 16/4/1975 đến 30/4/1975 )
Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi có ý nghĩa gì ?
* ý nghĩa:
- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng tạo điều kiện thuận lợi để
giải phóng các tỉnh còn lại.
- Tạo thời cơ lớn cho nhân dân Lào và Campuchia giải phóng đất nước.
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
a. Chiến dịch Tây Nguyên (Từ 4/3 đến 24/3/1975).
c. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (Từ 21/3 đến 29/3/1975).
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (Từ 26/4 đến 30/4/1975).
*. Diễn biến - kết quả:
IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954-1975 )
1/ Nguyên nhân thắng lợi
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước(1954-1975) ?
IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954-1975 )
1/ Nguyờn nhõn th?ng l?i:
2/ í nghia l?ch s?:
Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước(1954-1975) ?
Trò chơi ô chữ
1
3
4
2
5
6
7
8
9
11
9
13
5
7
10
14
Câu 1: Thắng lợi quân sự đầu năm 1975 để ta quyết tâm hơn nữa giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975?
Câu 2: Trước khi mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch này có tên là gì?
Câu 3: Trận then chốt mở màn chiến dịch Tây Nguyên?
Câu 4: Chiến dịch kéo dài từ ngày 21/3 đến 29/3/1975?
Câu 5: Người Mỹ đã bắt đầu làm gì ở Sài Gòn từ ngày 18/4/1975?
Câu 6: phòng tuyến bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông bị chọc thủng ngày 21/4/1975?
Câu 7: 11giờ 30 phút ngày 30/4/1975 quân ta cắm cờ chiến thắng ở đâu?
Câu 8: Tổng thống Dương Văn Minh (chính quyền Sài Gòn) đã làm gì vào trưa ngày 30/4/1975?
T H Ố N G N H Ấ T Đ Ấ T N Ư Ớ C
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓