Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Giang
Ngày gửi: 00h:25' 14-03-2018
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY NĂM 1975
Chi?n d?ch Tây Nguyên (4/3-24/3/1975)
24/3/1975
Cuối tháng 3 đầu tháng 4
Chi?n d?ch Hu? - D N?ng (21/3-29/3/1975)
Chi?n d?ch H? Chí Minh
(26/4-30/4/1975)


1. Nguyên nhân:
27/1/1973 hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết
Mỹ rút hết quân viễn chinh và quân đồng minh về nước
Viện trợ của quân Mỹ cho chính quyền Sài Gòn giảm dần
Tổng thống Ních Xơn buộc từ chức
Chính quyền Sài Gòn mất chỗ dựa và ngày càng suy yếu
* Chiến dịch Tây Nguyên
Quang cảnh hội nghị Paris
Căn cứ vào tình hình phát triển mạnh mẽ của CM trong cả nước, từ 18/12/1974 đến 8/1/1975 , h?i ngh? b? chính tr? m? r?ng họp và đề ra kế hoạch giải phóng miền nam trong 2 năm 75-76
Nh?n th?y Ty Nguyn l m?t d?a bn cĩ v? trí chi?n lu?c quan tr?ng
D?ch phn dốn sai hu?ng ti?n cơng c?a qun ta nn phan b? m?t l?c lu?ng m?ng v b? phịng nhi?u so h?.
?Ta quy?t d?nh ti?n cơng vo Ty Nguyn.
4/3/1975
* Chiến dịch Tây Nguyên
2.Diễn biến
- 4 / 3 Đánh nghi binh ở KonTum , Plâycu.
- 10 / 3 Tiến công Buôn Mê Thuật, sau 2 ngày ta làm chủ thị xã
- 12 /3 địch phản công chiếm lại Buôn Mê Thuật nhưng thất bại hệ thống phòng thủ tây Nguyên rung chuyển.
* Chiến dịch Tây Nguyên
Quân Giải phóng tiến vào Buôn Ma Thuộc 11-3-1975

- 14 -3 Nguy?n Van Thiệu ra lệnh rút khỏi Kom Tum, Plây cu và toàn bộ Tây Nguyên về giữ duyên hải Nam Trung bộ.


* Chiến dịch Tây Nguyên
Tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu
Quân ngụy rút chạy khỏi Tây Nguyên
* Chiến dịch Tây Nguyên
- 16-3 ta chặn đánh và truy kích địch
- 24-3 Toàn bộ toán quân rút chạy bị ta tiêu diệt.


* Chiến dịch Tây Nguyên
3.Kết Quả
Gi?i phúng 5 t?nh Tõy Nguyờn: Kon Tum, Gia Lai, D?c L?c, Phỳ B?n, Qu?ng D?c.
Hon 60 v?n nhõn dõn cỏc dõn t?c dnh quy?n lm ch?.
4. Ý Nghĩa:
- Chiến Thắng Bu«n Mª thuËt ta ®iÓm tróng huyÖt qu©n thï, hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn.
- Më ra qu¸ trình sôp ®æ cña nguþ , ®­a cuéc kh¸ng chiÕn cña ta sang giai đoạn mới: tõ tiÕn c«ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn thµnh tæng tiÕn c«ng chiÕn l­îc trªn toµn miÒn Nam.
* Chiến dịch Tây Nguyên
-

 
Gửi ý kiến