MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Minh Giang
  Ngày gửi: 00h:25' 14-03-2018
  Dung lượng: 4.5 MB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY NĂM 1975
  Chi?n d?ch Tây Nguyên (4/3-24/3/1975)
  24/3/1975
  Cuối tháng 3 đầu tháng 4
  Chi?n d?ch Hu? - D N?ng (21/3-29/3/1975)
  Chi?n d?ch H? Chí Minh
  (26/4-30/4/1975)


  1. Nguyên nhân:
  27/1/1973 hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết
  Mỹ rút hết quân viễn chinh và quân đồng minh về nước
  Viện trợ của quân Mỹ cho chính quyền Sài Gòn giảm dần
  Tổng thống Ních Xơn buộc từ chức
  Chính quyền Sài Gòn mất chỗ dựa và ngày càng suy yếu
  * Chiến dịch Tây Nguyên
  Quang cảnh hội nghị Paris
  Căn cứ vào tình hình phát triển mạnh mẽ của CM trong cả nước, từ 18/12/1974 đến 8/1/1975 , h?i ngh? b? chính tr? m? r?ng họp và đề ra kế hoạch giải phóng miền nam trong 2 năm 75-76
  Nh?n th?y Ty Nguyn l m?t d?a bn cĩ v? trí chi?n lu?c quan tr?ng
  D?ch phn dốn sai hu?ng ti?n cơng c?a qun ta nn phan b? m?t l?c lu?ng m?ng v b? phịng nhi?u so h?.
  ?Ta quy?t d?nh ti?n cơng vo Ty Nguyn.
  4/3/1975
  * Chiến dịch Tây Nguyên
  2.Diễn biến
  - 4 / 3 Đánh nghi binh ở KonTum , Plâycu.
  - 10 / 3 Tiến công Buôn Mê Thuật, sau 2 ngày ta làm chủ thị xã
  - 12 /3 địch phản công chiếm lại Buôn Mê Thuật nhưng thất bại hệ thống phòng thủ tây Nguyên rung chuyển.
  * Chiến dịch Tây Nguyên
  Quân Giải phóng tiến vào Buôn Ma Thuộc 11-3-1975

  - 14 -3 Nguy?n Van Thiệu ra lệnh rút khỏi Kom Tum, Plây cu và toàn bộ Tây Nguyên về giữ duyên hải Nam Trung bộ.


  * Chiến dịch Tây Nguyên
  Tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu
  Quân ngụy rút chạy khỏi Tây Nguyên
  * Chiến dịch Tây Nguyên
  - 16-3 ta chặn đánh và truy kích địch
  - 24-3 Toàn bộ toán quân rút chạy bị ta tiêu diệt.


  * Chiến dịch Tây Nguyên
  3.Kết Quả
  Gi?i phúng 5 t?nh Tõy Nguyờn: Kon Tum, Gia Lai, D?c L?c, Phỳ B?n, Qu?ng D?c.
  Hon 60 v?n nhõn dõn cỏc dõn t?c dnh quy?n lm ch?.
  4. Ý Nghĩa:
  - Chiến Thắng Bu«n Mª thuËt ta ®iÓm tróng huyÖt qu©n thï, hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn.
  - Më ra qu¸ trình sôp ®æ cña nguþ , ®­a cuéc kh¸ng chiÕn cña ta sang giai đoạn mới: tõ tiÕn c«ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn thµnh tæng tiÕn c«ng chiÕn l­îc trªn toµn miÒn Nam.
  * Chiến dịch Tây Nguyên
  -

   
  Gửi ý kiến