Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Khu vực Tây Nam Á

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Khoa
Ngày gửi: 13h:36' 25-11-2020
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
ĐẶC ĐIỂM, DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU Á
Tiết 5 - Bài 5 :
I. Một châu lục đông dân nhất thế giới:
Bảng 5.1: Dân số các châu lục qua một số năm (triệu người)
Dựa vào bảng 5.1 nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số
tự nhiên của châu Á so với các châu lục khác và so với thế giới?

Châu Á có số dân đông nhất thế giới, tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao thứ ba sau Châu phi và Châu mĩ.
Năm 2002 dân số của Châu Á chiếm bao nhiêu % so với dân số thế giới?
Dân số Châu Á chiếm gần 61% dân số thế giới
(Diện tích chiếm 23,4% diện tích thế giới)
Kể tên các nước có số dân đông
ở châu Á
.
Việt Nam có dân số đứng
thứ mấy châu Á?
Việt Nam có số dân đứng thứ 7 Châu Á, thứ 2 Đông Nam Á
CÂU HỎI : Em hãy quan sát các tranh , ảnh dưới đây . Cho biết những nguyên nhân nào tập trung đông dân cư ở Châu Á ?


- Diện tích đồng bằng lớn,màu mỡ…,các đồng bằng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp,sinh hoạt, cư trú..
- Châu Á có nền văn minh lúa nước từ lâu đời.
- Sản xuất nông nghiệp trên các đồng bằng cần nhiều lao đông, đặc biệt trong thời gian dài mô hình gia đình đông con được khuyến khích.
CÂU HỎI : Từ bảng 5.1 , cho biết đến năm 2002 , tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu Á so với các châu lục khác và thế giới ?

( đã giảm ngang mức TB năm của thế giới ) .

CÂU HỎI : Do nguyên nhân nào từ một châu lục đông dân nhất mà hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể ?

+ Nhiều nước có chính sách dân số thích hợp

+ Chương trình dân số từ năm 2000 đến 2010 :

- Mỗi gia đình chỉ có từ 1 - 2 con .
- Đạt tỉ lệ sinh dưới 2,5 con .
- Tổng số dân giữ ở mức dưới 92 triệu người .
- Thực hiện chính sách dân số , kế hoạch hóa gia đình .
- Đẩy mạnh chiến dịch thông tin , truyền thông về dân số .
CÂU HỎI : Liên hệ với thực tế thực hiện chính sách dân số ở Việt Nam :
Em hãy nêu một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ gia tăng dân số ?
Quan sát H5.1 cho biết dân cư Châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?
Hình 5.1

- Hiện nay , các chủng tộc này chung sống với nhau như thế nào ?
- Châu Á có những chủng tộc nào sinh sống ?

- Xác định địa bàn phân bố chủ yếu của các chủng tộc trên thế giới ?
- Daân cö Chaâu AÙ phaàn lôùn thuoäc chuûng toäc naøo ? Nhaéc laïi ñaëc ñieåm ngoaïi hình cuûa chuûng toäc ñoù ?

- So saùnh caùc thaønh phaàn chuûng toäc cuûa Chaâu AÙ vaø Chaâu AÂu ?

( đa dạng , phức tạp hơn Châu Âu ) .
- Dân cư Châu Á gồm cả ba chủng tộc:
* Môngôlôit có số dân đông nhất : sống tập trung Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á
* Ô-xtra-lô-it có số dân ít nhất: sống tập trung Nam Á, Đông Nam Á
* Ơrôpêôit: sống tập trung ở Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á
3.Nơi ra đời của các tôn giáo lớn:
Dựa vào nội dung và h5.2 SGK hãy hoàn thành bảng sau?
Hoạt d?ng nhĩm :tại sao nói Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn?
Vì treân Theá giôùi hieän nay coù 4 toân giaùo lôùn( AÁn Ñoä giaùo, phaät giaùo,kitoâ giaùo,Hoài giaùo) thì caû 4 toân ñeàu ñöôïc ra ñôøi ôû Chaâu AÙ
Các ngôi đền của Ấn Độ giáo

Những tích cực và tiêu cực của tôn giáo?
* Tích cực: Tính hướng thiện.
* Tiêu cực: Mê tín dị đoan, dễ bị các thế lực
phản động lợi dụng.
Kết luận bài
Mặc dù tỷ lệ gia tăng dân số đã giảm, Châu Á vẫn có số dân đông nhất so với các Châu Lục khác.
Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it,
Ơ-rô-pê-ô-it và một số ít thuộc chủng tộc Ô-xtra-lô-it. Các chủng tộc tuy khác nhau về hình thái nhưng đều có quyền và khả năng như nhau trong mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.
Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Ấn độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ki-tô giáo.
*. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :

CÂU 1 : Châu Á là một châu lục đông dân nhất , chiếm bao nhiêu % dân số thế giới ?

A. Hơn 50%.

B. Gần 61%.

C. Gần 65%.

D. Hơn 71%.CÂU 3 : Châu Á , là nơi ra đời các tôn giáo lớn : Em hãy kể tên 4 tôn giáo lớn và 4 vị thần linh được tôn thờ ?

 
Gửi ý kiến