Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kịch bản thi thử Violympic

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Phan (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:55' 25-12-2013
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
TP HẢI DƯƠNG
Tháng 12 năm 2013
Thời gian các vòng thi
- Vòng khởi động: 5 phút một đội
- Vòng vượt chướng ngại vật: 1 phút / 1 câu hỏi (có 10 câu hỏi)
- Vòng tăng tốc: 30 giây / 1 câu hỏi (có 5 câu hỏi)
- Vòng về đích: 10 phút/ 1 đội
Vòng 1: Khởi động
Luật thi như sau
Cả hai đội cùng thi đấu trong 5 phút
+ Trong 5 phút cả hai đội phải tìm ghép 10 cặp số có giá trị bằng nhau hoặc tương đương nhau lên bảng đáp án của mỗi đội.
+ Điểm số sẽ được tính theo hai chỉ số, chỉ số thứ nhất là số đáp án đúng, chỉ số thứ hai là thời gian làm bài.
+ Mỗi cặp kết quả tìm đúng đội sẽ được 10 điểm.
+ Đội nhất (kết quả cao nhất, thời gian nhanh nhất) sẽ được cộng 20 điểm thưởng.
Vòng 2: Vượt chướng ngại vật
Luật thi như sau:

60 giây/ 1 câu hỏi
+ Có 10 câu hỏi/ vòng thi (Kiến thức từ lớp 6 đến lớp 9)
+ Khi MC đọc xong câu hỏi. Các đội sẽ bấm chuông nhanh để lựa chọn trả lời. Sau khi bấm chuông đội đó phải trả lời ngay.
+ Thành viên trả lời đúng sẽ đi lên sân khấu và không được nhắc bài cho đồng đội ở phía dưới dưới mọi hình thức, nếu vi phạm cả đội sẽ bị xử thua và không được điểm trong vòng đấu đó.
+ Số điểm các đội giành được trong mỗi câu phụ thuộc vào thứ tự trả lời tương ứng với các mức điểm: 15 ; 10 ; 5 điểm
Vòng 2: Vượt chướng ngại vật
Luật thi như sau:

60 giây/ 1 câu hỏi
+ Nếu đội thi trả lời sai hoặc bấm chuông nhưng không có câu trả lời thì sẽ bị trừ 5 điểm. Thành viên trả lời vẫn được ở lại đội.
+ Kết thúc vòng thi, đội nào hoàn thành sớm hơn (có cả 5 học sinh cùng lên sân khấu) sẽ giành được 50 điểm. Đội tiếp theo được 40 điểm. Điểm này gọi là điểm thành tích.
+ Tổng điểm thi ở vòng này = Điểm thành tích + Điểm đạt được ở mỗi câu hỏi.
Chú ý: Nếu đội không có thí sinh nào trả lời đúng thì Điểm thành tích bằng 0.
Vòng 3: Tăng tốc
+ Các đội sẽ phải trả lời câu hỏi với 3 gợi ý, được chiếu trong video clip trên màn chiếu.
+ Trong vòng 30 giây sẽ có 3 gợi ý, lần lượt xuất hiện sau 10 giây
+ Trả lời đúng ở dữ kiện thứ nhất: Đội giành được 15 điểm
+ Trả lời đúng ở dữ kiện thứ hai : Đội giành được 10 điểm
+ Trả lời đúng ở dữ kiện thứ ba : Đội giành được 5 điểm
Có 5 câu hỏi, mỗi câu kéo dài 30 giây.
Luật thi như sau:
Vòng 3: Tăng tốc

Chú ý: Các đội sẽ bấm chuông nhanh để lựa chọn người trả lời. Sau khi bấm chuông, đội đó phải trả lời ngay. Nếu không trả lời ngay hoặc trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm ở câu hỏi đó. Mỗi đội sẽ chỉ có duy nhất một lượt trả lời. Các đội thi chỉ được trả lời khi MC nói “bắt đầu” tại mỗi câu hỏi. Nếu đội nào bấm chuông trước hiệu lệnh này thì đội sẽ mất quyền trả lời câu hỏi đó.
Có 5 câu hỏi, mỗi câu kéo dài 30 giây.
Vòng 1: Khởi động
Luật thi như sau
Cả hai đội cùng thi đấu trong 5 phút
+ Trong 5 phút cả hai đội phải tìm ghép 10 cặp số có giá trị bằng nhau hoặc tương đương nhau lên bảng đáp án của mỗi đội.
+ Điểm số sẽ được tính theo hai chỉ số, chỉ số thứ nhất là số đáp án đúng, chỉ số thứ hai là thời gian làm bài.
+ Mỗi cặp kết quả tìm đúng đội sẽ được 10 điểm.
+ Đội nhất (kết quả cao nhất, thời gian nhanh nhất) sẽ được cộng 20 điểm thưởng.
Vòng 1: Khởi động
Cả hai đội cùng thi đấu trong 5 phút
Luật thi như sau
Vòng 1: Khởi động
Cả hai đội cùng thi đấu trong 5 phút
+ Kí hiệu các ô trên bảng thống nhất như sau:
Vòng 1: Khởi động
Cả hai đội cùng thi đấu trong 5 phút
+ Cách trả lời
VD: 1 và 2 3 và 4 5 và 6
Hãy ghép các cặp số có giá trị bằng nhau hoặc tương đương nhau lên bảng đáp án của mỗi đội
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án:
KẾT QUẢ VÒNG 1
ĐỘI 1
ĐỘI 2
Vòng 2: Vượt chướng ngại vật
Luật thi như sau:

60 giây/ 1 câu hỏi
+ Có 10 câu hỏi/ vòng thi (Kiến thức từ lớp 6 đến lớp 9)
+ Khi MC đọc xong câu hỏi. Các đội sẽ bấm chuông nhanh để lựa chọn trả lời. Sau khi bấm chuông đội đó phải trả lời ngay.
+ Thành viên trả lời đúng sẽ đi lên sân khấu và không được nhắc bài cho đồng đội ở phía dưới dưới mọi hình thức, nếu vi phạm cả đội sẽ bị xử thua và không được điểm trong vòng đấu đó.
+ Số điểm các đội giành được trong mỗi câu phụ thuộc vào thứ tự trả lời tương ứng với các mức điểm: 15 ; 10 ; 5 điểm
Vòng 2: Vượt chướng ngại vật
Luật thi như sau:

60 giây/ 1 câu hỏi
+ Nếu đội thi trả lời sai hoặc bấm chuông nhưng không có câu trả lời thì sẽ bị trừ 5 điểm. Thành viên trả lời vẫn được ở lại đội.
+ Kết thúc vòng thi, đội nào hoàn thành sớm hơn (có cả 5 học sinh cùng lên sân khấu) sẽ giành được 50 điểm. Đội tiếp theo được 40 điểm. Điểm này gọi là điểm thành tích.
+ Tổng điểm thi ở vòng này = Điểm thành tích + Điểm đạt được ở mỗi câu hỏi.
Chú ý: Nếu đội không có thí sinh nào trả lời đúng thì Điểm thành tích bằng 0.

22 chữ số 0
Số lần xuất hiện chữ số 0 khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 120 là bao nhiêu?

Số 76
Một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng bình phương của số đó là một số có bốn chữ số mà hai chữ số cuối cùng lại chính là số đó. Số đó là số nào?

56
Cho biết x, y là độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông và 4x = 7y; . Như vậy diện tích tam giác vuông đó là?

Viết số 0,(126) dưới dạng phân số tối giản. Kết quả là?

Tam giác ABC có
khi đó có số đo độ là?
72

Biết

Xác định giá trị của x?
20
Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình
là x = ?
6
Một hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên, đáy nhỏ dài 14 cm, đáy lớn dài 50 cm. Diện tích hình thang đó là bao nhiêu cm2 ?
768

Cho , với a,b là

các số tự nhiên, a và b nguyên tố cùng nhau. Khi đó a + b bằng:
5
Tính SinA, với ABCD là hình thang cân, AB = CD = 6;
AD = 12 và BC = 4

KẾT QUẢ VÒNG 2
ĐỘI 1
ĐỘI 2
Vòng 3: Tăng tốc
+ Các đội sẽ phải trả lời câu hỏi với 3 gợi ý, được chiếu trong video clip trên màn chiếu.
+ Trong vòng 30 giây sẽ có 3 gợi ý, lần lượt xuất hiện sau 10 giây
+ Trả lời đúng ở dữ kiện thứ nhất: Đội giành được 15 điểm
+ Trả lời đúng ở dữ kiện thứ hai : Đội giành được 10 điểm
+ Trả lời đúng ở dữ kiện thứ ba : Đội giành được 5 điểm
Có 5 câu hỏi, mỗi câu kéo dài 30 giây.
Luật thi như sau:
Vòng 3: Tăng tốc

Chú ý: Các đội sẽ bấm chuông nhanh để lựa chọn người trả lời. Sau khi bấm chuông, đội đó phải trả lời ngay. Nếu không trả lời ngay hoặc trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm ở câu hỏi đó. Mỗi đội sẽ chỉ có duy nhất một lượt trả lời. Các đội thi chỉ được trả lời khi MC nói “bắt đầu” tại mỗi câu hỏi. Nếu đội nào bấm chuông trước hiệu lệnh này thì đội sẽ mất quyền trả lời câu hỏi đó.
Trong các số tự nhiên từ 1 đến 300, có bao nhiêu số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 7 ?
86 số
- Những số chia hết cho cả 3 và 7 thì chia hết cho 21
- Có 100 số chia hết cho 3
- Có 14 số chia hết cho 21
Tính giá trị của biểu thức


với
A=5
A là số nguyên tố chia hết cho 5
Tìm chữ số hàng chục của tổng sau:
2
Một số tận cùng là 5 thì bình phương của số đó tận cùng là 25
Số 1,2(34) viết dưới dạng phân số tối giản là phân số nào?

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Gọi r và R thứ tự là bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC. Tính r + R?
r + R = 3,5 cm
BC = 5 cm
R = 2,5 cm
KẾT QUẢ VÒNG 3
ĐỘI 1
ĐỘI 2
KẾT QUẢ 3 VÒNG
ĐỘI 1
ĐỘI 2
Vòng 4: Về đích
Thi tại phòng học Đa chức năng
Thời gian 10 phút
+ Thầy cô giáo đại diện cho BGH nhà trường sẽ lựa chọn vòng thi trong số vòng thi từ 1 đến 5 (mỗi học sinh làm một bài theo khối mình đang học)
+ Các học sinh của hai đội làm bài trong thời gian tối đa là 15 phút từ khi có hiệu lệnh tính giờ.
+ Điểm số được tính trên hai tiêu chí: Điểm số trên hệ thống cao nhất và thời gian làm bài nhanh nhất. Trong đó tiêu chí về điểm số là tiêu chí chính.
+ Đội thắng giành giải nhất
+ Đội thua giành giải nhì.
 
Gửi ý kiến