Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 32. Kính lúp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Đức Hoàn
Ngày gửi: 15h:55' 20-04-2020
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 767
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Mai, Nguyên Đức Hoàn)
Chào các em học sinh!
4/20/2020
Người thợ sửa đồng hồ muốn quan sát các bộ phận của chiếc đồng hồ đeo tay, chuyên viên phòng thí nghiệm sinh học muốn quan sát các tế bào, các hồng cầu, các vi trùng…Một trong những dụng cụ đạt yêu cầu đó là kính lúp.
KÍNH LÚP
1. ĐỊNH NGHĨA
Kính lúp là một dụng cụ quang học bổ trơ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ. Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Kính lúp đơn giản nhất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (chừng vài cm)
Người ta phân các dụng cụ quang thành hai nhóm:
Các dụng cụ quan sát vật nhỏ: kính lúp, kính hiển vi,…
Các dụng cụ quan sát vật ở xa: kính thiên văn, ống nhòm,…
2.ĐƯỜNG ĐI CỦA TIA SÁNG
Khi vẽ ảnh của một điểm sáng qua thấu kính hội tụ ta dùng hai trong số ba tia tới đặc biệt sau đây :
a) Tia đi qua quang tâm O không bị lệch phương.
b) Tia song song với trục chính có tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính F`.
c) Tia đi qua F cho tia ló song song song với trục chính.
Giao điểm của hai tia ló (hoặc đường kéo dài của chúng) cho ta ảnh
3. CÁCH NGẮM CHỪNG
Khi đặt vật trong khoảng OF, kính lúp sẽ cho một ảnh ảo lớn hơn vật.
Để cho mắt thấy được ảnh, ta phải điều chỉnh vị trí của vật sao cho ảnh hiện ra trong khoảng từ cực cận CC đến cực viễn CV ; quá trình đó gọi là sự ngắm chừng kính lúp.

* Nếu ảnh A`B` hiện lên ở CC, cách quan sát này là cách ngắm chừng ở điểm cực cận.

* Nếu ảnh A`B` hiện lên ở CV, cách quan sát này là cách ngắm chừng ở điểm cực viễn.

* Nếu ảnh A`B` hiện lên ở vô cực, cách quan sát này là cách ngắm chừng ở vô cực.
Khi quan sát viên có mắt bình thường, nghĩa là nhìn được vô cực không cần điều tiết (CV ở vô cực), thì người ta hay ngắm chừng ở vô cực cho mắt đỡ mỏi.
Cách ngắm chừng vật qua kính lúp
* Vật ở A1B1 : ảnh A`1B`1 ở cực cận CC.
* Vật ở A2B2 : ảnh A`2B`2 ở cực viễn CV.
Khoảng L = A1A2 gọi là phạm vi ngắm chừng
4/20/2020
1. Độ bội giác G của một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt là tỉ số giữa góc trông ảnh của vật qua quang cụ (?) với góc trông trực tiếp vật đó khi vật đặt ở điểm cực cận CCcủa mắt (?0)

Trong trường hợp tổng quát, độ bội giác
G được tính bởi công thức :

4. ĐỘ BỘI GIÁC CỦA KÍNH LÚP4/20/2020
Ngắm chừng vô cực (vật ở F) :
G? không phụ thuộc vị trí mắt
Mắt đặt tại F`: dù vật ở vị trí nào trong khoảng OF, ta vẫn có :
4/20/2020
V?N D?NG
Bài 1. Duøng moät thaáu kính coù ñoä tuï +10 ñioâp ñeå laøm kính luùp.
a) Tính ñoä boäi giaùc cuûa kính khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc.
b) Tính ñoä boäi giaùc cuûa kính vaø ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh khi ngöôøi quan saùt ngaém chöøng ôû ñieåm cöïc caän. Khoaûng nhìn roõ ngaén nhaát cuûa maét laø 25cm. Maét ñaët saùt thaáu kính.
GIẢI
a) Tiêu cự thấu kính : f = 1/D = 1/10 = 0,1m = 10cm.
Độ bội giác khi ngắm chừng vô cực : = 25/10 = 2,5
b) Mắt người quan sát đặt sát kính lúp nên ta có : G = . Khi ngắm chừng ở cực cận thì : |d`| = Đ nên G = k
Ảnh ở cực cận nên : d` = - 25cm suy ra : d = = cm
Độ bội giác trong trường hợp này là : G = k = - d`/d = 3,5
BÀI 2
Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10 điôp. Mắt đặt sát sau thấu kính.
a) Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính ?
b) Tính độ bội giác của kính ứng với mắ người ấy và độ phóng đại của ảnh trong các trường hợp sau :
* Người ấy ngắm chừng ở điểm cực viễn.
* Người ấy ngắm chừng ở điểm cực cận.
4/20/2020
a) Tiêu cự thấu kính : f = 1/D = 1/10 = 0,1m = 10cm.
Ảnh ở cực cận cách mắt 10 cm, như vậy : d`1 = - 10cm
Vị trí của vật tương ứng : dC = = 5cm
Ảnh ở cực viễn cách mắt 50 cm, như vậy : d`V = - 50cm
Vị trí của vật tương ứng : dV = = 25/3 ? 8,3 cm ? 5cm ? d ? 8,3 cm
b) Độ bội giác và độ phóng đại ảnh :
* Khi ngắm chừng ở cực viễn : d`V = - 50 cm; dV = 25/3 (cm) ? k V = 6
? GV = 6.10/ 50 = 1,2
* Khi ngắm chừng ở cực cận : d`C = - 10 cm; dC = 5 (cm) ? k C = 2
Trong trường hợp này : GC = kC = 2
GIẢI
BÀI 3
Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính, nhưng khi đeo kính số 1 thì sẽ đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm.
a) Xác định khoảng cách từ mắt người ấy đến điểm cực cận và cực viễn khi không đeo kính.
b) Người ấy bỏ kính ra và dùng một kính lúp có ghi ký hiệu X8 (với quy ước Đ = 25 cm) để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt cách kính 10cm. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. Xác định phạm vi biến thiên của độ bội giác ảnh trong trường hợp này.
a) Người này nhìn được vật ở xa mà không cần đeo kính : điểm cực viễn của mắt ở vô cực.
Kính số 1 là kính có độ tụ là + 1 điôp, tiêu cự : f = 1 m = 100 cm.
Khi đeo kính thì trang sách ở gần mắt nhất sẽ cho một ảnh ảo ở cực cận. Ta có :
d`C = = = - 100/3 = - 33,3 cm
Điểm cực cận cách mắt Đ = 33,3 cm. Như vậy khi không đeo kính mắt người này nhìn được các vật ở cách mắt từ 33,3 cm ra đến vô cực.
b) Trên vành kính lúp ghi X8 nghĩa là độ bội giác vô cực ứng với Đq = 25 cm (theo quy ước) là 8. Ta có :
G? = Đq/ f ? f = Đq/ G? = 25/8 (cm) = 3,125cm
Khi ngắm chừng ở vô cực : G? = Đ/ f = (100/3) / (25/8) = 10,7.
Khi ngắm chừng ở CC thì ảnh cách thấu kính khoảng : |d`| = 33,3 - 10 = 23,3 cm
Tính được : dC = 2,76 cm và kC = 8,4 khi này GC = kC = 8,4
Vật phải đặt vật trong khoảng cách kính lúp từ 2,76 cm đến 3,125 cm
GIẢI
 
Gửi ý kiến