Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Tấn Lực
Ngày gửi: 22h:52' 21-05-2016
Dung lượng: 8.9 MB
Số lượt tải: 573
Số lượt thích: 0 người
MễN: D?A L 7
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÁC CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A3
Kiểm tra miệng


Câu 1( 4đ ): Trình bày đặc điểm dân cư ở Trung và Nam Mĩ ?

Câu 2( 4đ ): Quá trình đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ đã gây ra những hậu quả gì về xã hội và môi trường?

Câu 3( 2đ ): Có mấy hình thức phổ biến trong sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ?Đáp án Câu 1 : (Mỗi ý đúng đạt 1 điểm)
* Đặc điểm dân cư:
- Dân cư chủ yếu là người lai.
- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao ( 1.7%)
- Dân cư phân bố không đều.
Sự kết hợp của ba dòng văn hóa: Âu, Phi và Anh-điêng đã tạo nên nền văn hóa Mĩ latinh độc đáo.
Đáp án Câu 2 : (Mỗi ý đúng đạt 1 điểm)
* Hậu quả của vấn đề đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam mĩ là:
Gây ra nạn thất nghiệp, thiếu việc làm.
Có nhiều khu nhà ổ chuột.
- Các tệ nạn xã hội, an ninh trật tự không được đảm bảo.
- Gây ô nhiễm môi trường do nước thải, rác thải, khói bụi….
Đáp án Câu 3 : (Mỗi ý đúng đạt 1 điểm)
* Có 2 hình thức phổ biến trong sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ:
Tiểu điền trang.
Đại điền trang.
Tuần: 26
Tiết: 49
Thứ 7 . 5/3/2016
Bài 44: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

NÔNG NGHIỆP
CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU TRONG NÔNG NGHIỆP
CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Bài 44 - Tiết 49: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ
1. Nông nghiệp.
a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.
Tiểu điền trang
( mi-ni-fun-đi-a)


Đại điền trang
( la-ti-fun-đi-a)

Đại điền chủ
(Chiếm 5% dân số)
Các hộ nông dân
Lớn
Hàng nghìn hec ta
Hiện đại
cơ giới hoá các khâu sản xuất.
Cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc.
Xuất khẩu
Tự cung tự cấp
Trồng cây lương thực
Cổ truyền
công cụ thô sơ,
năng suất thấp.
Nhỏ
dưới 5 hec ta
THẢO LUẬN
Đặc điểm
Hình thức
Hậu quả của sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất
ở Trung và Nam Mĩ ?

- Kìm hãm sự phát triển của nông nghiệp.
- Người dân không có điều kiện để cải tiến kĩ thuật canh tác do bị lệ thuộc vào nước ngoài.
- Đại điền chủ lại canh tác theo lối quảng canh, năng suất thấp.
Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng
đất, một số nước Trung và Nam Mĩ đã làm gì?
Kết quả ra sao?

Cải cách ruộng đất :

-Hình thức:
+ Khai hoang đất mới .
+ Mua ruộng đất của đại điền chủ và công ty TB nước ngoài để chia cho nông dân.

-Kết quả : Gặp nhiều khó khăn , ít thành công .
Phi-đen Ca-xtơ-rô
Cu-Ba
Cách mạng XHCN ở Cu-ba giành thắng lợi ngày 1/9/1959 dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô
Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô
Bài 44 - Tiết 49: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ
1. Nông nghiệp.
a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.
- Có hai hình thức sở hữu ruộng đất trong nông nghiệp : Tiểu điền trang và đại điền trang.
- Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí. Nền nông nghiệp của nhiều nước còn bị lệ thuộc vào nước ngoài.
Bài 44 - Tiết 49: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ
1. Nông nghiệp.
a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.
b. Các ngành nông nghiệp.
- Ngành trồng trọt:
+ Eo đất Trung Mĩ: trồng mía, cà phê, bông, nhất là chuối
- Quần đảo Ăng-ti: trồng cà phê, ca cao, thuốc lá, nhất là mía
+ Các nước Nam Mĩ: trồng bông, chuối, ca cao, lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt, nhất là cà phê
Bài 44 - Tiết 49: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ
1. Nông nghiệp.
a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.
+ Mang tính chất độc canh, mỗi quốc gia trồng một vài loại cây công nghiệp hoặc cây ăn quả… để xuất khẩu.
+ Nguyên nhân: Do bị lệ thuộc vào nước ngoài.
b. Các ngành nông nghiệp.
- Ngành trồng trọt:
- Ngành chăn nuôi và đánh cá:
+ Chăn nuôi gia súc: Brazin, Achentina,Urugoay….
+ Đánh cá: Pê-ru
Bài 44 - Tiết 49: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ
1. Nông nghiệp.
a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.
+ Mang tính chất độc canh, mỗi quốc gia trồng một vài loại cây công nghiệp hoặc cây ăn quả… để xuất khẩu.
+ Nguyên nhân: Do bị lệ thuộc vào nước ngoài.
b. Các ngành nông nghiệp.
- Ngành trồng trọt:
- Ngành chăn nuôi và đánh cá:
+ Một số nước phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn như: Bra-xin , Ac-hen-ti-na ….
+ Đánh cá phát triển nhất ở Pê-ru.

KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

NÔNG NGHIỆP
CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU TRONG NÔNG NGHIỆP
Có 2 hình thức
-Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí.
Đại điền trang
Tiểu điền trang

CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Trồng trọt

-Ngành trồng trọt mang tính chất độc canh do lệ thuộc nước ngoài.
-Nông sản chủ yếu :Cây công nghiệp và cây ăn quả để xuất khẩu
-Nhiều nước vẫn phải nhập lương thực
Cải cách ruộng đất ít thành công.
Chăn nuôi và đánh cá
Chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn ở một số nước.
Đánh cá phát triển mạnh ở Pê-ru


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hàng ngang số 1: Gồm 6 chữ cái.
Quèc gia lµ quª h­¬ng cña c©y cµ phª trªn thÕ giíi ë khu vùc Nam MÜ
Hàng ngang số 2: Gồm 7 chữ cái
Ngµnh trång trät cña c¸c n­íc Trung vµ Nam MÜ m¹ng tÝnh chÊt nµy

Hàng ngang số 3: Gồm 12 chữ cái
Lµ h×nh thøc s¶n xuÊt víi quy m« lín, c«ng cô s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, s¶n phÈm chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu
Hàng ngang số 4: Gồm 13 chữ cái
Lµ lo¹i c©y trång chñ yÕu ë Trung vµ Nam MÜ ®Ó xuÊt khÈu
Hàng ngang số 5: Gồm 13 chữ cái
Là hình thức sản xuất với quy mô nhỏ, công cụ thô sơ, năng suất lao động thấp.

Hàng ngang số 6: Gồm có 12 chữ cái
Là loại cây chỉ phát triển ở một số quốc gia ở Trung và Nam Mĩ
Hàng ngang số 7: Gồm 8 chữ cái
Trong sở hữu ruộng đất các quốc gia ở Trung và Nam Mĩ vẫn còn sự....
Hàng ngang số 8: Gồm có 5 chữ cái
Là quốc gia được mệnh danh "Cộng hòa chuối" và bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất năm 2010
Hàng ngang số 9: Gồm có 5 chữ cái.
Là loại cây công nghiệp được trồng nhiều ở Tây Nguyên nước ta.
Hàng ngang số 10: Gồm 4 chữ cái
Đ©y lµ quèc gia cã s¶n l­îng c¸ ®øng ®Çu thÕ giíi

TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu hỏi
Đáp án
B R A X I N
® « C C a n h
đ ạ I đ I ề N T R A N G
C â y c ô n g n g h i ệ p
t i Ó u ® i Ò n t r a n g
c © y l ­ ¬ n g t h ù c
B ấ t h ợ p l í
h a i t i
c à p h ê
p ê r u
N
ô
n

g

N

g
H
i

ê


p
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Đối với bài học ở tiết này
Đối với bài học ở tiết tiếp theo
+ Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
+ Học bài
+ Để thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì,
khu vực này đã có những biện pháp gì?

+ Đọc trước bài 45 : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ(tt)

+ Tại sao phải đặt vấn đề bảo về rừng A-ma-dôn?
Xin chân thành cám ơn các thầy cô và các em học sinh đã tham gia tiết học này
No_avatar

vbuidfi gihudesw reyu good of mjgoou njiwa 

Cười nhăn răngCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓