Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Kỹ năng quản lý của hiệu trưởng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Bích
Ngày gửi: 09h:32' 18-04-2011
Dung lượng: 769.1 KB
Số lượt tải: 391
Số lượt thích: 0 người
www.themegallery.com
Người biên soạn và thực hiện
Thạc sĩ Phạm Thị Bích
Trưởng khoa giáo dục tiểu học
Kỹ năng quản lý của
hiệu trưởng
Sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ
Trường bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
www.themegallery.com
Khëi ®éng
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com

1. Kh¶ n¨ng qu¶n lý
Tæ hîp nh÷ng vÊn ®Ò vÒ t­ chÊt, sinh lý thÇn kinh, c¬ thÓ cña chñ thÓ QL ®· cã ®­îc sù phï hîp ë mét møc ®é nµo ®ã víi yªu cÇu cña ho¹t ®éng vµ quan hÖ QL.
2. N¨ng lùc QL
Kh¶ n¨ng thùc hiÖn ho¹t ®éng QL ®­îc hoµn thµnh víi chÊt l­îng cao cña chñ thÓ QL
3. Kü n¨ng QL
C¸ch thøc hoµn thµnh ho¹t ®éng QL cña ng­êi QL víi chÊt l­îng cao.
www.themegallery.com
Cơ sở, tiền đề
Cơ sở, tiền đề
Điều kiện
Hình thành
www.themegallery.com

www.themegallery.com
1. Sự phân chia các cấp độ quản lý
www.themegallery.com
2. Sự phân chia các nhóm KNQL
www.themegallery.com
3. Mối quan hệ giữa các cấp QL với các nhóm KNQL
www.themegallery.com
www.themegallery.com
1. Vai trò quản lý nhà trường của hiệu trưởng
www.themegallery.com
2. Vai trò lãnh đạo nhà trường
www.themegallery.com
1. KN nhận thức tổng hợp (KN tư duy):
Nhà gd
Nhà sxkd
www.themegallery.com
2. Kỹ năng nhân sự
www.themegallery.com
QL chương trình, kế hoạch môn học
Xây dựng, sử dụng, bảo quản CSVC
QL tài chính
QL hành chính
Kỹ năng lãnh đạo sự thay đổi
KT nội bộ trường học
3. Kỹ năng kỹ thuật
www.themegallery.com
www.themegallery.com


+ Chọn L: 5 điểm
+ Chọn N: 4 điểm
+ Chọn Đ: 3 điểm
+ Chọn H: 2 điểm
+ Chọn K: 1 điểm
www.themegallery.com
Bạn nên hoà mình, chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng của mình, bạn sẽ gần gũi được với mọi người và những QĐ mà bạn đưa ra sẽ hiệu quả hơn
Bạn đã chú ý tới từng cá nhân song sự quan tâm của bạn tới từng người chưa thường xuyên - Bạn là người LĐ đổi mới bởi bạn cho cấp dưới cơ hội thể hiện mình
B¹n cè g¾ng dµnh thêi gian quan t©m ®Õn cÊp d­íi. B¹n ®­îc cÊp d­íi tin cËy.
www.themegallery.com
Năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ sư phạm
Năng lực quản lý
nhà trường
Phẩm chất chính trị,
đạo đức nghề nghiệp
1. Học tập, tự học, tự bồi dưỡng
2. Tích cực rèn luyện trong thực tế
www.themegallery.com
See You Again!
Thank You !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓