Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi thị hiền
Ngày gửi: 19h:29' 12-09-2021
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
ĐÁP ÁN
Câu 1
Trình by n?i dung co b?n c?a phuong pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen ?
* Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản rồi theo dõi sự di truy?n riêng rẽ từng cặp cặp tính trạng đó trên con cháu từng cặp bố mẹ.
* Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được.

Câu 2: Những đặc điểm về hình thái, cấu tạo sinh lí của một cơ thể được gọi là:
A. Kiểu hình
B. Kiểu gen
C. Tính trạng
D. Kiểu hình và kiểu gen
Câu 3: Đặc điểm của giống thuần chủng là:
A. Có khả năng sinh sản mạnh
B. Dễ gieo trồng
C. Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm
D. Có đặc tính di truy?n đồng nhất cho các thế hệ sau giống với nó
Bài 2
LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN:
* Bước 1: Ở cây chọn làm mẹ cắt bỏ nhị từ khi chưa chín(để ngăn tự thụ phấn)
*Bước 2: Trên cây chọn làm bố khi nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của các hoa ở cây mẹ F1 được tạo thành.
* Bước 3: Cho F1 tự thụ phấn, được F2
I. THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN:
1. Thí nghiệm: Lai hai giống đậu hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản
Bảng 2. Kết quả thí nghiệm của Menđen
Tỉ lệ KH F2
P
F1
F2
Hoa đỏ x hoa trắng
Quả lục x quả vàng
Thân cao x thân lùn
705 đỏ ; 244 trắng
Hoa đỏ
Thân cao
Quả lục
428 lục ; 152 vàng
787 cao ; 277 lùn
2,8 lục : 1 vàng
3,1 đỏ : 1 trắng
2,8 cao : 1 lùn
-Nh?n xt tính trạng ở F1 và ở F2 nhu th? no so với P?
-Xác định tỉ lệ ki?u hình ở F1 và F2 trong bảng 2 SGK?
Trả lời:- Ở F1 chỉ có 1 tính trạng , ở F2 có cả tính trạng bố và mẹ.
- KH ở F1 đồng tính , ở F2 phân li tính tr?ng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn
- Hoa đỏ, thân cao, qu? l?c. là kiểu hình. Vậy thế nào là KH?
- Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng cơ thể.
1. Thí nghiệm: Lai hai giống đậu hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản
VD: P : Hoa đỏ x Hoa trắng
F1: Hoa đỏ (100%)
F2 : 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng
( Kiểu hình có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn)
2. Khái niệm:
- Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể
I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN:
I. THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN:
1. Thí nghiệm: Lai hai giống đậu hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản
Bảng 2. Kết quả thí nghiệm của Menđen
Tỉ lệ KH F2
P
F1
F2
Hoa đỏ x Hoa trắng
Quả lục x quả vàng
thân cao x thân lùn
705 đỏ ; 244 trắng
Hoa đỏ
Thân cao
Quả lục
428 lục ; 152 vàng
787 cao ; 277 lùn
2,8 lục : 1 vàng
3,1 đỏ : 1 trắng
2,8 cao : 1 lùn
- Tính trạng trội: Là tính trạng biểu hiện ngay ở F1.
- Tính trạng lặn là tính trạng ở F2 mới được biểu hiện
Trả lời:
- Hoa đỏ, thân cao, quả lục là tính tr?ng trội, hoa trắng, thân lùn, quả vàng là tính tr?ng lặn .V?y thế nào là tính trạng trội ? Thế nào l tính trạng lặn?
2. Khái niệm:
- Tính trạng trội: Là tính trạng biểu hiện ngay ở F1.
- Tính trạng lặn là tính trạng ở F2 mới được biểu hiện
I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN:
I. THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN:
1. Thí nghiệm: Lai hai giống đậu hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản
Bảng 2. Kết quả thí nghiệm của Menđen
Tỉ lệ KH F2
P
F1
F2
Hoa đỏ x Hoa trắng
Quả lục x quả vàng
thân cao x thân lùn
705 đỏ ; 244 trắng
Hoa đỏ
Thân cao
Quả lục
428 lục ; 152 vàng
787 cao ; 277 lùn
2,8 lục : 1 vàng
3,1 đỏ : 1 trắng
2,8 cao : 1 lùn
* Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của Menden, hãy điền các từ hay các cụm từ: đồng tính, 3 trội: 1 lặn, vào các chỗ trống trong câu sau:
Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 ...........về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình ..........
đồng tính
3 trội: 1 lặn
3. Kết luận:
Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn
I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN:
II. MENDEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:
*Qui u?c gen:
A: qui d?nh tính tr?ng tr?i
a: qui di?nh tính tr?ng l?n
* Kiểu gen:
- Hoa đỏ: AA (đồng hợp tử trội)
- Hoa trắng: aa (đồng hợp tử lặn)
-T? l? cc lo?i giao t? ? F1 v t? l? cc lo?i h?p t? ? F2 l nhu th? no?
- G F1 : 1A : 1a
- Hợp tử F2 : 1AA: 2Aa :1aa
*Tại sao F2 có tỉ lệ 3 đỏ : 1trắng?
Vì thể dị hợp Aa biểu hiện KH trội giống như thể đồng hợp AA
* Kiểu gen: - Hoa đỏ: AA (đồng hợp trội)
- Hoa trắng: aa (đồng hợp lặn)
- Hoa đỏ: Aa (d? hợp)

* Sơ đồ lai:
II. MENDEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:
P: AA(hoa d?) x aa (hoa tr?ng)
F1: Aa (hoa d?)
F2: KG: 1AA: 2Aa: 1 aa
Gp: A a
F1(t? th? ph?n) Aa(hoa d?) x Aa(hoa d?)
GF1: A, a A, a
KH: 3 hoa d?: 1 hoa tr?ng
* K?t lu?n: Sự phân li của cặp nhân tố di truy?n (gen) trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đó là cơ chế di truy?n các tính trạng.
II. MENDEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:
II. MENDEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:
* Phát biểu nội dung của quy luật phân li?
* Nội dung quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố DT trong cặp nhân tố DT phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P
II. MENDEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:
VD: AA Aa
A A A a
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kết quả của quy luật phân li của Menden là:
A. F2 đồng tính trội.
B. F2 có tỉ lệ 1 trội : 1 lặn.
C. F2 có tỉ lệ 1 trội : 3 lặn.
D. F2 có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.
Câu 2: Kiểu gen no sau đây biểu hiện tồn ki?u hình trội :
A. AA và aa
B. Aa và aa
C. AA và Aa
D. AA, Aa và aa
* Học bài:
- Chú ý quy luật phân li của Menden.
- Viết được sơ đồ lai và giải thích thí nghiệm.
* Bài sau: Bi 3:"Lai một cặp tính trạng tiếp theo"
Đọc bài ở SGK để tìm hiểu thí nghiệm lai và giải thích các thí nghiệm của Menden tiếp theo.
CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE,HẠNH PHÚC!
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI!
 
Gửi ý kiến