Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phi Hùng
Ngày gửi: 00h:32' 03-11-2010
Dung lượng: 13.3 MB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 0 người
I. Lập vườn gieo ươm cây rừng
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
-Gần nguồn nước và nơi trồng rừng
-Ñaát caùt pha hay ñaát thòt nheï , khoâng coù oå saâu beänh
-Độ PH từ 6-7
-Mặt đất bằng hay hơi dốc
2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm
?? Tiết 24: Làm đất gieo ươm cây rừng.
I. Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm :
??
?? Tiết 25: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
1. Tác động bằng nhiệt :
Đốt nhưng không làm cháy hạt hoặc ngâm nước ấm với hạt có vỏ cứng .
VD: keo lá tràm, mỡ, bạch đàn , gấc ....
2.Tác động bằng lực:
Tác động lên hạt một lực nhưng không làm hại phôi như : xát mỏng vỏ hoặc đập nhẹ lên vỏ để vỏ mỏng hay có vết nứt dễ thấm nước.
VD: Trẩu , trám , lim ....
??
2. Phn chia d?t trong vuo`n gieo uom:
Quan sát sơ đồ 5

Sơ đồ 5: Một kiểu bố trí vườn gieo ươm cây rừng
 Khu gieo hạt
 khu cấy cây
 khu đất dự trữ
 Khu kho, nơi chứa vật liệu và dụng cụ…
I. Lập vườn gieo ươm cây rừng
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
-Gần nguồn nước và nơi trồng rừng
-Ñaát caùt pha hay ñaát thòt nheï , khoâng coù oå saâu beänh
-Độ PH từ 6-7
-Mặt đất bằng hay hơi dốc
2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm
?? Tiết 24: Làm đất gieo ươm cây rừng.
Tuyø theo ñòa hình vaø yeâu caàu saûn xuaát, vieäc phaân chia ñaát vöôøn öôm phaûi thuaän lôïi cho vieäc ñi laïi ,chaêm soùc, saûn xuaát,vaø baûo veä .
( Sơ đồ 5 . SGK. T58 )
Câu hỏi thảo luận:
?Theo em xung quanh vườn gieo ươm có thể dùng biện pháp gì để ngăn chặn trâu bò phá hoại ?
Đáp án:
* Biện pháp để ngăn chặn trâu bò phá hoại :
-Trồng xen dầy kín những cây phân xanh , cây dứa dại .
-Đào hào rộng vừa ngăn trâu bò , thú hoang phá hại , vừa chứa nước tưới tiêu .
-Làm hàng rào dây thép gai .

Quan sát một số mô hình vườn gieo ươm
I. Lập vườn gieo ươm cây rừng
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
-Gần nguồn nước và nơi trồng rừng
-Ñaát caùt pha hay ñaát thòt nheï , khoâng coù oå saâu beänh
-Độ PH từ 6-7
-Mặt đất bằng hay hơi dốc
2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm
?? Tiết 24: Làm đất gieo ươm cây rừng.
Tuyø theo ñòa hình vaø yeâu caàu saûn xuaát, vieäc phaân chia ñaát vöôøn öôm phaûi thuaän lôïi cho vieäc ñi laïi , saûn xuaát,vaø baûo veä .
( Sơ đồ 5 . SGK. T58 )
II. Làm đất gieo ươm cây rừng :
1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp:

II. LAØM ÑAÁT GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG:
Quan sát tranh , và liên hệ thực tế ,cho biết đặc điểm của đất lâm nghiệp?

Nhắc lại quy trình làm đất tơi xốp trong trồng trọt ?

Đất cứng
Cày sâu, bừa kỹ
Đập nhỏ và san phẳng
Đất tơi xốp
Quan sát quy trình làm đất gieo ươm cây rừng sau đây:

Đất hoang hay đã qua sử dụng
Dọn cây hoang dại
Cày sâu, bừa kỹ, khử chua, diệt ổ sâu bệnh hại
Đập và san phẳng đất
Đất tơi xốp
I. Lập vườn gieo ươm cây rừng
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm :
( Sơ đồ 5 . SGK. T58 )
II. Làm đất gieo ươm cây rừng :
1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp:
Dọn cây hoang dại
Cày sâu, bừa kỹ, khử chua , diệt ổ sâu bệnh hại
Đập và san phẳng đất
Đất tơi xốp
Đất hoang hay đã qua sử dụng
2.Tạo nền đất gieo ươm cây rừng:
?? Tiết 24: Làm đất gieo ươm cây rừng.
a.Luống đất
b. Bầu đất
I. Lập vườn gieo ươm cây rừng
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm :
( Sơ đồ 5 . SGK. T58 )
II. Làm đất gieo ươm cây rừng :
1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp:
2.Tạo nền đất gieo ươm cây rừng:
a. Luống đất :
?? Tiết 24: Làm đất gieo ươm cây rừng.
a.Luống đất
Quan sát H36.a
I. Lập vườn gieo ươm cây rừng
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm :
( Sơ đồ 5 . SGK. T58 )
II. Làm đất gieo ươm cây rừng :
1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp:
2.Tạo nền đất gieo ươm cây rừng:
a. Luống đất :
- Kích thước luống : H 36.a SGK. T59
-Hướng luống:theo hướng Bắc -Nam .
-Bón phân lót
?? Tiết 24: Làm đất gieo ươm cây rừng.
:bón hỗn hợp phân vô cơ và phân hữu cơ theo công thức:
( 4-5kg phân chuồng ủ hoai + 40-100g supe lân ) / m2.
b. Bầu đất :
Quan sát H36.b
b)
Bầu đất
I. Lập vườn gieo ươm cây rừng
Tiết 24: Làm đất gieo ươm cây rừng
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm :
( Sơ đồ 5 . SGK. T58 )
II. Làm đất gieo ươm cây rừng :
1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp:
2.Tạo nền đất gieo ươm cây rừng:
a. Luống đất :
-Xác định kích thước luống
-Xác định hướng luống
-Bón phân lót
:H.36a.SGK.T59
: theo hướng Bắc - Nam
:bón hỗn hợp phân vô cơ và phân hữu cơ theo công thức:
( 4-5kg phân chuồng ủ hoai + 40-100g supe lân ) / m2.
b. Bầu đất :
-Vỏ bầu :hình ống ,hở 2 đầu,làm bằng ni lông sẫm màu .
-Ruột bầu : gồm 80-89% đất tơi xốp + 10% phân hữu cơ ủ hoai + từ 1-2% phân supe lân .
Câu 1: Biện pháp nào sau đây được dùng để hạn chế gia súc phá hoại vườn gieo ươm:
a. Trồng xen dày kín nhiều cây phân xanh, cây dứa dại..
b. Đào hào rộng vừa chống trâu bò vừa chứa nước tưới tiêu.
c. Có điều kiện làm thêm hàng rào dây thép gai..
d. Cả 3 câu a, b, c
Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất:
Câu 2:Để tạo nền đất gieo ươm cây rừng, người ta tiến hành:
a. Đập và san phẳng đất.
b. Phát dọn nền đất.
c. Lên luống đất, đóng bầu đất.
d. Đập đất và lên luống.
Dặn dò:

Học bài trả lời câu hỏi cuối bài.
Xem trước nội dung bài 24 và ôn lại kiến thức bài 16
No_avatarf

bài này cũng dc

hok có gì mới lắm

No_avatar

sao chữ khó đọc thế 

ghi sai hết rồi

No_avatar

bài này dỡ ẹt

chẳng bằng con chó nhà mìnhLè lưỡi

 

 
Gửi ý kiến