Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyễn Minh Sơn
Ngày gửi: 09h:59' 19-12-2015
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRIỆU
MÔN: ĐỊA LÍ
KHỐI 5

Người thực hiện: MAI THỊ THANH HOA
Khởi động
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ!
Bài cũ:
NÔNG NGHIỆP
Ngành sản xuất chính trong
nông nghiệp là:
a) Trồng trọt
b) Chăn nuôi
c) Cả hai ý trên đều đúng
Sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam là:
Loại trung bình trên thế giới
b. Một trong những nước xuất
khẩu gạo hàng đầu thế giơi
c. Là nước xuất khẩu gạo
đứng đầu thế giới
Vùng phân bố của cây công nghiệp là:
Vùng đồng bằng
b. Vùng đồng bằng và vùng núi
Phía Bắc
c. Vùng núi và cao nguyên
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Hoạt động 1:
Tìm hiểu về lâm nghiệp
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Ngành lâm nghiệp
gồm những hoạt động
gì?
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Thảo luận
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Khai thác gỗ
Và lâm sản khác
Trồng và
bảo vệ rừng
Lâm nghiệp
Hoạt động 2:
Tìm hiểu hoạt động trồng
trọt, khai thác và chế biến
lâm nghiệp ở nước ta
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Thảo luận nhóm 4
Câu 1: So sánh các số liệu để rút ra nhận xét về
sự thay đổi của tổng diện tích rừng?
Câu 2: vì sao có sự thay đổi của tổng diện tích rừng?
Câu 3: Hoạt động trồng rừng, khai thác rừng có
ở những đâu?
Ngành lâm nghiệp
Phân bố chủ yếu ở
vùng núi, Trung Du
và một phần ở ven
Biển.
Hoạt động 3: Tìm hiểu ngành thủy sản.
Hãy kể tên một
số loài thủy sản
mà em biết?
Thảo luận nhóm đôi:
Câu 1: Ngành thủy sản gồm có
những hoạt động nào?
Câu 2: Nước ta có những điều
Kiện thuận lợi nào để phát
Triển ngành thủy sản
Câu 3: Ngành thủy sản phân
bố chủ yếu ở đâu?
Ngành thủy sản gồm:
Đánh bắt, nuôi trồng
và được phát triển
nhờ vùng biển rộng,
mạng lưới sông ngòi
dày đặc.
Hoạt động 4:
So sánh và nhận xét
về sản lượng thủy sản.
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Sản lượng
(Nghìn tấn)
Năm
1990
2003
200-
1000-
-
-
-
-
-
-
-
162
729
1003
1856
2000-
Thủy sản
Khai thác
Thủy sản
Nuôi trồng
Thảo luận nhóm 4
Caâu 1: So saùnh saûn löôïng thuûy
saûn cuûa naêm 1990 vaø naêm 2003?

Caâu 2: Nhaän xeùt veà söï phaùt trieån
cuûa thuûy saûn khai thaùc vaø nuoâi
troàng?
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
- Sản lượng đánh bắt
nhiều hơn nuôi trồng

Sản lượng nuôi trồng
tăng nhanhhơn sản
lượng đánh bắt.
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Nội dung bài
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Củng cố:
Trò chơi:
Ai mà tài thế!
a) Ươm cây trồng rừng
h) Nơi có
sông hồ và
vùng ven
biển
c) Khai thác gỗ
e) Nuôi trồng thủy sản
d) Chăm sóc, bảo vệ rừng
g) Vùng núi,
Trung Du
b) Đánh bắt
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2006
ĐỊA LÍ
LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Chân thành cám ơn các thầy cô đã tham dự
MÔN: ĐỊA LÍ
KHỐI 5

Người thực hiện: Hoàng Khánh Linh
 
Gửi ý kiến