Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

lam quen chu cai a,a,a

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Từ thị trúc linh
Ngày gửi: 14h:06' 26-09-2016
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 305
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG MẦM NON AN PHÚ
Đề tài: Làm quen a, ă, â
GV: Từ T Trúc Linh
Lớp lá 2
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO AN PHÚ
Chủ đề: Bản thân
Chủ đề nhánh: Các bộ phận trên cơ thể
Ổn định
- Hát tay thơm tay ngoan
-Bài hát nói đến điều gì?
-Trong baøi haùt noùi ñeán boä phaän naøo treân cô theå?
- Ngoaøi ra treân cô theå coøn coù nhöõng boä phaän naøo nöûa?
Hoạt động 2:
Bé làm quen a, ă, â
đ
ô
i
b
a
n
t
a
y
`
Tìm chữ học rồi
a
A
a
đ
ô
i
m

t
Tìm chữ học rồi
ă
Ă
ă
đ
ô
i
c
h
n
â
â
Â
â
So sánh chữ a,ă,â
Khác nhau
Hoạt động 3:
Củng cố
Bé thực hiện : bé nhanh trí
Cô nói tên chử cái, trẻ tìm giơ chử cái tương ứng
Cô phân tích chử cái, trẻ tìm chử cái tưng ứng giơ lên đồng thanh
Trò chơi:
vòng quay kỳ diệu
a
â
ă
Trò chơi:
lắc xúc xắc về đúng nhà
TRÒ CHƠI: Về đúng nhà
Cách chơi: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát, cô nói "về nhà
Về nhà", trẻ đáp " nhà nào nhà nào". Cô nói tên nhà mang
Chữ cái, a, ă, â, trẻ về nhà đúng theo yêu cầu của cô
- Luật chơi: trẻ cầm thẻ chữ cái nào về nhà chữ cái đó
Giờ học kết thúc
 
Gửi ý kiến