Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Làm quen với biểu thức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thúy Vinh
Ngày gửi: 11h:51' 20-12-2016
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 525
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT
TOÁN -LỚP 3B
LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THÚY VINH
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đọc các bảng nhân, chia đã học.
1) Ví dụ về biểu thức :
126 + 51
62 -11
13 x 3
84 : 4
125 + 10 - 4
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
;
biểu thức 126 cộng 51.
là biểu thức.
là biểu thức.
biểu thức 62 trừ 11.
là các biểu thức.
biểu thức 13 nhân 3.
biểu thức 84 chia 4.
biểu thức 125 cộng 10 trừ 4.
biểu thức 45 chia 5 cộng 7.
;
;
;
;
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Toán
Làm quen với biểu thức
1) Ví dụ về biểu thức :
126 + 51;
62 -11;
13 x 3;
84 : 4;
125 + 10 - 4;
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
Kết luận:
Biểu thức là một dãy các số và các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia viết xen kẽ với nhau.
- Biểu thức có thể có một phép tính hoặc có nhiều phép tính.
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Toán
Làm quen với biểu thức
1) Ví dụ về biểu thức:
126 + 51;
62 -11;
13 x 3;
84 : 4;
125 + 10 - 4;
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
2) Giá trị của biểu thức :
126 + 51 =
?
177
Giá trị của biểu thức 126 + 51 là
125 + 10 - 4 =
131
Giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là
177.
131.
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Toán
Làm quen với biểu thức
2) Giá trị của biểu thức :
13 x 3 =
Giá trị của biểu thức 13 x 3 là 39.
45 : 5 + 7 =
Giá trị của biểu thức 45 : 5 + 7 là 16.
39
16
Kết luận:
Biểu thức là một dãy các số và các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia viết xen kẽ với nhau.
Biểu thức có thể có một phép tính hoặc có nhiều phép tính.
Việc đi tìm kết quả của phép tính chính là đi tìm giá trị của biểu thức.
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Toán
Làm quen với biểu thức
a) 125 + 18 =
b) 161 – 150 =
c) 21 x 4 =
d) 48 : 2 =
Bài 1:Tìm giaù trò cuûa moãi bieåu thöùc sau (theo maãu):
M?u:
284 + 10 =
294
Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.
143
11
84
24
Giá trị của biểu thức 125 + 10 là 143.
Giá trị của biểu thức 161- 150 là 11.
Giá trị của biểu thức 21 x 4 là 84.
Giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24.
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Toán
Làm quen với biểu thức
Bài 2: Moãi bieåu thöùc sau coù giaù trò laø soá naøo ?
52 + 23
360
84 - 32
169 - 20 + 1
86 : 2
120 x 3
43
53
52
75
150
45 + 5 + 3
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Toán
Làm quen với biểu thức
1
2
3
4
Làm quen với biểu thức
Toán
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016
Trò chơi: Tìm nhà cho các con vật
2
25
35
155
40 - 5
CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến