Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thế Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:26' 05-10-2021
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
Làm quen với CT và NNLT
BÀI 2
Câu hỏi:
Câu hỏi 1: Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau đây ?
A. Ngôn ngữ tự nhiên
B. Màn hình
C. Ngôn ngữ máy
D. Tất cả các ngôn ngữ trên
C. Ngôn ngữ máy
Câu hỏi 2: Để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của mình, con người phải đưa ra các chỉ dẫn (“lệnh”) thích hợp cho máy tính. Những lệnh nào dưới đây thường được sử dụng để “ra lệnh” cho máy tính?
A. Bàn phím
D. Chuột máy tính
C. Microphone
B. Màn hình
A. Bàn phím
D. Chuột máy tính
1. Ví dụ về chương trình
 Ví dụ:
Program CT_dau_tien;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘Chao Cac Ban’);
Readln;
End.
Lệnh khai báo tên chương trình
Lệnh in ra màn hình dòng chữ “Chao Cac Ban”
1. Ví dụ về chương trình
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
 Ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ tËp hîp c¸c kÝ hiÖu vµ quy t¾c
viÕt c¸c lÖnh t¹o thµnh mét ch­¬ng tr×nh hoµn chØnh vµ
thùc hiÖn ®­îc trªn m¸y tÝnh
3. T? khoỏ v tờn chuong trỡnh
Program CT_dau_tien;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘Chao cac ban’);
Readln;
End.
 a) Từ khóa:
Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng các từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định
3. T? khoỏ v tờn chuong trỡnh
 b) Tên:
Tên do người lập trình đặt phải tuân thủ các quy tắc của
ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch và thỏa mãn:
+Tên khác nhau tương ứng với hai đại lượng khác nhau
+Tên không được trùng với các từ khoá
Tên được dùng để phân biệt các đại lượng trong chương
trình và do người lập trình đặt. Nên đặt tên nên ngắn gọn, dễ
nhớ và dễ hiểu
Program CT_dau_tien;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘Chao cac ban’);
Readln;
End.
4. Cấu trúc chung của chương trình
 Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:
 Phần khai báo
- Khai báo tên chương trình;
- Khai báo các thư viện và một số khai báo khác.
 Phần thân của chương trình gồm các câu lệnh mà
máy tính cần thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có
Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên,
nếu có phần khai báo phải được đặt trước phần thân
chương trình
4. Cấu trúc chung của chương trình
4. Cấu trúc chung của chương trình
Phần khai báo
Phần thân
Phần thân chuong trỡnh: bắt đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End. Giữa từ khóa Begin và End là các câu lệnh.
Phần khai báo thường gồm các lệnh dùng để khai báo tên chuong trỡnh, khai báo các thư viện và một số các khai báo khác
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình (Xem SGK trang 13)
Khởi động phần mềm Turbo Pascal bằng 1 trong hai cách:
Cửa sổ soạn thảo chương trình như hình bên ?
+ Vào D:\Turbo Pascal 7.0 \BIN\Borland Pascal 7.0
+ Nháy đúp vào biểu tượng của chương trình
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
Sử dụng bàn phím để soạn thảo chương trình tương tự như soạn thảo văn bản
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
Để chạy chương trình, nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9
Làm các bài tập SGK trang 13

Xem trước Bài thực hành 1.
LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
DẶN DÒ
 
Gửi ý kiến