Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thêu
Ngày gửi: 19h:50' 06-04-2021
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Trang 136
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
Làm quen với thống kê số liệu.
Cho dãy số liệu sau :
3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18.
Nhìn vào dãy trên hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Dãy trên có tất cả bao nhiêu số ? Số 15 là số thứ mấy trong dãy ?
b. Số thứ ba lớn hơn số thứ mấy trong dãy ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Làm quen với thống kê số liệu
(tiếp theo)
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
Toán
Gia đình
cô Mai
Gia đình
cô Lan
Gia đình
cô Hồng
Đây là bảng thống kê số con của ba gia đình :
Bảng này có 2 hàng :
- Hàng trên ghi tên các gia đình.
- Hàng dưới ghi số con của mỗi gia đình.
Gia đình
Cô Mai
Cô Lan
Cô Hồng
Số con
2
1
2
Nhìn vào bảng trên ta biết :
- Ba gia đình được ghi trong bảng là : gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng.
- Gia đình cô Mai có 2 con, gia đình cô Lan có 1 con, gia đình cô Hồng có 2 con.
Bảng thống kê: Số liệu có thể được ghi theo bảng với nhiều thông tin hơn.
Gia đình
Cô Mai
Cô Lan
Cô Hồng
Số con
2
1
2
Bài 1: Đây là bảng thống kê số học sinh nữ của các lớp 3 ở một trường tiểu học :
c) Lớp nào có nhiều học sinh nữ nhất ? Lớp nào có ít học sinh nữ nhất ?
a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh nữ ? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh nữ ?
b) Lớp 3C nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh nữ ?
Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau :
- Lớp 3B có 13 học sinh nữ. Lớp 3D có 15 học sinh nữ.
- Lớp 3C có nhiều học sinh nữ nhất. Lớp 3B có ít học sinh nữ nhất.
- Lớp 3C nhiều hơn lớp 3A 7 học sinh nữ.
Bài 2:
Đây là bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp khối 3 :
a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? Lớp nào trồng được ít cây nhất ?
b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây ?
c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây ?
Nhìn vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau :
c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây.
    Lớp 3D nhiều hơn lớp 3B 3 cây.
Bài 2:
Đây là bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp khối 3 :
a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất (45 cây). Lớp 3B trồng được ít cây nhất (25 cây).
b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả 85 cây.
Bài 3:
Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã
bán được trong ba tháng đầu năm :
a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại ?
c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa ?
b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét ?
Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau :
Vải
Tháng
Bài 3: Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm :
a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa
b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100m.
c) Tháng 1 cửa hàng bán được 1875 mét vải hoa.
    Tháng 2 cửa hàng bán được 1140 mét vải hoa
    Tháng 3 cửa hàng bán được 1575 mét vải hoa.
Vải
Tháng
Bài 4:Dưới đây là bảng thống kê số gạo nếp và gạo tẻ của một cửa hàng bán được trong ba ngày :
a. Ngày thứ nhất đã bán được ………… kg gạo tẻ và ……….. kg gạo nếp.
b. Ngày thứ hai bán được tất cả …….… kg gạo tẻ và gạo nếp.
c. Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai ……..kg gạo tẻ .
3800
1200
4300
2300
Trò chơi: Nhanh mắt nhanh tay
Lớp
Học sinh
10
3C
Củng cố
Số liệu có thể được thống kê bằng những cách nào?
Tiết học kết thúc
 
Gửi ý kiến