Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §10. Làm tròn số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần Bạch Ngọc
Ngày gửi: 09h:08' 26-09-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 225
Số lượt thích: 0 người
Năm học : 2012 - 2013
-
-
-
TRƯỜNG THCS TT CẦU QUAN
GV dạy:TRẦN BẠCH NGỌC
THAO GIẢNG ĐẠI SỐ 7
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ

Làm tròn số như thế nào và để làm gì?
Baứi 10: Laứm troứn soỏ
Bài 10: LÀM TRÒN SỐ
1. Ví dụ:
*Ví dụ 1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị:
Baứi 10: Laứm troứn soỏ
Kí hiệu
đọc l "gần b?ng" ho?c l"x?p x?"
Bài 10: LÀM TRÒN SỐ
1. Ví dụ:
*Ví dụ 1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị:
Kí hiệu
bằng" ho?c l " xấp x?"
đọc l "gần
Dể làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị, ta lấy số nguyên gần số đó nhất
Baứi 10: Laứm troứn soỏ
?1 ẹien soỏ thớch hụùp vaứo oõ vuoõng sau khi ủaừ laứm troứn ủeỏn haứng ủụn vũ:

Bài 10: LÀM TRÒN SỐ
1. Ví dụ:
*Ví dụ 3: Làm tròn số 0,8134 đến hàng ph?n nghìn (cịn nĩi l lm trịn s? 0,8134 d?n ch? s? th?p phn th? ba):
*Ví dụ 2: Làm tròn các số 72900 đến hàng nghìn ( nĩi g?n l lm trịn nghìn):
Bài 10: LÀM TRÒN SỐ
1. Ví dụ:
2. Quy u?c lm trịn s? :
-Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0.
Ví dụ :
a/Làm tròn số 86,149 đến chữ số thập phân thứ nhất:

b/ Hãy làm tròn số 542 đến hàng chục :

-Trửụứng hụùp 2: Neỏu chửừ soỏ ủau tieõn trong caực chửừ soỏ bũ boỷ ủi lụựn hụn hoaởc baống 5 thỡ ta coọng theõm 1 vaứo chửừ soỏ cuoỏi cuứng cuỷa boọ phaọn coứn laùi. Trong trửụứng hụùp soỏ nguyeõn thỡ ta thay caực chửừ soỏ bũ boỷ ủi baống caực chửừ soỏ 0.
Ví dụ:
a/ Hãy làm tròn số 0,0861 đến chữ số thập phân thứ hai:
b/ Làm tròn số 1573 đến hàng trăm :
86,149
86,1
542
540 (troứn chuùc)
0,08 61
0,09
1573
1600 ( troứn traờm)
?2
Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba;
Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai;
Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất;
Bài tập 73:
Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:
7,923 ; 17,418; 79,1364;
50,401; 0,155; 60,996
Bài tập 74:
Hết học kì I, điểm Toán của bạn Cường như sau:
Hệ số 1: 7; 8; 6; 10.
Hệ số 2: 7; 6; 5; 9.
Hệ số 3: 8.
Giải:
Điểm trung bình môn Toán HKI của bạn Cường:
 Học thuộc quy öôùc laøm troøn soá.
Lµm c¸c bµi tËp 75; 76; 77trang 37 SGK .
Chuaån bò lµm c¸c bµi tËp 78 ñeán 81 trang 38 SGK
Xin kính chào!
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN TI?U C?N
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TT C?U QUAN
GV THỰC HIỆN: TRẦN BẠCH NGỌC
 
Gửi ý kiến