Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ĐỖ CÔNG TIẾN
Ngày gửi: 12h:13' 22-11-2014
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người


1
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
TẬP HUẤN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN GDCD
Phù Cát, Ngày: 22, 23/11 /2014
Phần 1: ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PP DẠY HỌC, KT ĐÁNH GIÁ TRONG GD THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC
1/ Một số quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục trung học:

Luật giáo dục số 38/2005/QH 11 (Điều 28)
Đại hội Đảng lần thứ XI, NQ TƯ 8 khóa XI
Chiến lược phát triển GD giai đoạn 2011-2020
NQ số 44 CP(9/6/2014) thực hiện theo NQ số 29-NQ/TƯ (4/11/2013)Hội nghị lần thứ 8 của BCH TƯ Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT.
-Luật GD(Điều 28): PP giáo dục phổ thông phải phải huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học,bồi dưỡng HS tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thức tiễn, tác động đến tình cảm,đem lại niềm vui, hứng thú học tập của HS.
-NQ TƯ 8 khóa XI: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ PP dạy và học...khắc phục lối truyền thụ áp đặt 1 chiều, ghi nhớ máy móc.Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học...phát triển năng lực HS.
-Chiến lược phát triển GD(2011-2020): Tiếp tục đổi mới PP dạy và học, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng, phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học.
-NQ 44 CP: Đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học
2/ Những định hướng đổi mới.
a/ Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng năng lực.
( Từ định hướng đầu vào thay bằng dạy học định hướng kết quả đầu ra)
b/ Định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của chương trình GDTHCS
Định hướng nội dung và định hướng năng lực có ưu và nhược điểm gì?
* Định hướng nội dung:
Ưu điểm: truyền thụ cho HS hệ thống tri thức khoa học và hệ thống
Nhược:
- Nhanh chóng bị lạc hậu
- Đánh giá chủ yếu dựa trên khả năng tái hiện tri thức, không hướng khả năng vận dụng tri thức,
- Do PPDH mang tính thụ động nên đào tạo con người mang tính thụ động, hạn chế khả năng sáng tạo và năng động
* Định hướng năng lực: Đây là xu hướng giáo dục quốc tế.
Vai trò người học là chủ thể quá trình nhận thức. Phát huy năng lực vận dụng sáng tạo của HS.
* Định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất chương trình giáo dục THCS
Về phẩm chất (6 phẩm chất)
- Yêu gia đình, quê hương đất nước.
- Nhân ái, khoan dung.
- Trung thực, tự trọng, chí công vô tư.
- Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó
- Có trách với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại…
-Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành kỉ luật, pháp luật.

( Biểu hiện từng phẩm chất: Tham khảo trang 20)
Định hướng chuẩn đầu ra năng lực GD THCS
Các năng lực chung(9 năng lực)
1-Năng lực tự học
2-Năng lực giải quyết vấn đề
3-Năng lực sáng tạo
4-Năng lực tự quản lý
5-Năng lực giao tiếp
6-Năng lực hợp tác
7-Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông
8-Năng lực sử dụng ngôn ngữ
9-Năng lực tính toán


Các năng lực chuyên biệt có thể hình thành
trong môn GDCD?


Mục đích của đợt tập huấn
Làm thay đổi nhận thức của GV và CBQL, chuyển từ KTĐG chủ yếu về kiến thức trước đây theo hướng phát triển năng lực.
Nắm được nội dung về KT,biên soạn,ra đề theo hướng phát triển năng lực HS.
Từ đổi mới KTĐG giáo viên thay đổi PPDH cho phù hợp với hình thức KTĐG
10
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC


2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC

3. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC

PHẦN II: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Nội dung cần trao đổi ?

1. Dấu hiệu và đặc trưng cơ bản của dạy học theo định hướng năng lực?
11
12
DẤU HIỆU VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DẠY HỌC THEO NĂNG LỰC

Tổ chức các hoạt động đa dạng và phong phú
Tổ chức các hoạt động phát triển khả năng tự học của học sinh
GV: Linh hoạt trong PP và ứng xử sư phạm, luôn kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng đạt được ở học sinh.
Tổ chức các hoạt động khám phá bằng cách đưa ra hệ thống câu hỏi kích thích học sinh tìm ra kết quả
-Tổ chức các hoạt động đa dạng và phong phú: Giúp HS lĩnh hội kiến thức và hình thành kĩ năng,tổ chức cho HS hoạt động tích cực,tìm tòi, khám phá, dưới sự hướng dẫn của Thầy, tạo cho HS cơ hội được nói và làm việc.
Ví dụ: HS phải thảo luận, trao đổi để giải quyết vấn đề, đóng vai, trò chơi…
-Tổ chức hoạt động phát triển khả năng tự học của HS: Hd HS tự học, tự đọc sách, cách lấy thông tin, nguồn nào? Cách quan sát, cách xử lý thông tin,phân tích thông tin…
-Cách đặt câu hỏi: Tìm tòi, kích thích, có cảm giác chiến thắng khi tìm ra câu trả lời
- Linh hoạt các PP và ứng xử sư phạm…luôn kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được của HS.
2/ Các PP dạy học tích cực

. Các phương pháp dạy học dạy học nhằm phát triển năng lực?

- PP dạy học nhóm
- PP động não
- PP nghiên cứu trường hợp điển hình
- PP dạy học qua trải nghiêm và khám phá
- PP đóng vai và giải quyết tình huống
- PP trò chơi
- PP dạy học theo dự án
14
3/ Các năng lực hình thành và cách tiến hành các PP dạy học tích cực.
* PP dạy học nhóm:
- Các năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, tự tin.
- Cách tiến hành:
* PP động não:
-các năng lực: tư duy độc lập, giao tiếp, sáng tạo
-cách tiến hành:
* PP nghiên cứu trường hợp điển hình.
- Các năng lực: phát hiện, giải quyết vấn đề, hợp tác, tự nghiên cứu, tự điều chỉnh hành vi.
- Cách tiến hành:
* PP trải nghiệm khám phá:
- Các năng lực: giải quyết vấn đề, tự khám phá, tự chịu trách nhiệm.
-Cách tiến hành:
PP đóng vai và giải quyết tình huống:
-các năng lực:Hơp tác, sáng tạo, giải quyết vấn đề
-cách tiến hành:
PP trò chơi.
-các năng lực: giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự điều chỉnh hành vi.
-cách tiến hành:
PP dạy học theo dự án:
-các năng lực:hợp tác, công nghệ thông tin.
-cách tiến hành:
( Cách tiến hành và ví dụ minh họa từ trang 49-60)
4/ Một số kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực của HS
- Kĩ thuật chia nhóm
- Kĩ thuật giao nhiệm vụ
- Kĩ thuật đặt câu hỏi
- Kĩ thuật khăn trải bàn
- KĨ thuật phòng tranh
- Kĩ thuật hỏi chuyên gia
- Kĩ thuật bản đồ tư duy
- Kĩ thuật trình bày 1 phút
( Trang 61- 62)
PHẦN III

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG MÔN GDCD
18
1/ KHÁI NIỆM

Đánh giá theo định hướng phát triển NL là đánh giá theo chuẩn và sản phẩm đầu ra nhưng sản phẩm đó không chỉ là kiến thức, kĩ năng, mà chủ yếu là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có để thực hiện nhiệm vụ học tập đạt tới một chuẩn nào đó.
19

2/ Yêu cầu của kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực môn GDCD?
20
21
YÊU CẦU CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN GDCD

3/ Phương pháp và Hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực môn GDCD?
22
23
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC MÔN GDCD

(CÓ 4 PHƯƠNG PHÁP}

- Nghiên cứu sản phẩm học tập của HS

Quan sát trên lớp

Hỏi vấn đáp (phỏng vấn, đàm thoại, kiểm tra miệng)

Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng
24

HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC MÔN GDCD


MỤC TIÊU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC MÔN GDCD


- HS nhận ra sự tiến bộ, nhược điểm của mình, Khuyến khích, thúc đẩy việc học tập
- Giúp GV giám sát tiến trình học tập của HS, từ đó đề ra PP và hình thức dạy học cho thích hợp.
- Giúp cho CB quản lý có kế hoạch cho phù hợp về công tác chuyên môn
Điều chỉnh và hoàn tất SGK,nội dung...
- Cha mẹ HS nắm được kết quả học tập của HS.

4/Có mấy loại câu hỏi/ bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực môn GDCD?
26
27

MỘT SỐ LOẠI CÂU HỎI, BÀI TẬP
THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC TRONG MÔN GDCD

1. Câu hỏi/bài tập nhận biết gắn với thực tiễn có đặc điểm gì ?
28
Câu hỏi/BT nhận biết gắn với thực tiễn
- Mô tả : nhìn /nghe để nhận ra KT, KN đã học qua 1 bối cảnh, tình tiết, hoặc hoàn cảnh, điều kiện,..Thông qua đó, HS có thể nhận ra, mô tả, trình bày lại,... kiến thức, kĩ năng có liên quan các em đã được học.
Câu hỏi/BT có thể được diễn đạt bằng các động từ : nhận dạng, liệt kê, thống kê, kể tên, sắp xếp lại, nhớ lại, ghi nhớ, trình bày, mô tả lại, sắp xếp lại,…
- Có thể ĐG các NL : NL nhận thức các vấn đề đạo đức, pháp luật, chính trị - xã hội, NL giải quyết vấn đề, NL sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
29
Ví dụ1: Hãy nêu 4 hành vi vi phạm quyền trẻ em trong cuộc sống hằng ngày mà em biết?
- Dựa vào cơ sở nhận biết các hành vi vi phạm quyền trẻ em đã được học ở lớp 6,HS nhận diện và trình bày 4 hành vi vi phạm quyền trẻ em trong thực tế( bản thân chứng kiến, nghe kể lại, đọc báo…)
Ví dụ 2: Hùng đã gần 15 tuổi.Em được 1 người cùng quê giới thiệu đến học nghề tại 1 xưởng sản xuất ở thành phố.Ông chủ xưởng có cam kết sẽ dạy nghề cho Hùng.Nhưng đã 5 tháng qua, em chưa được học nghề mà còn bị chủ xưởng bắt làm nhiều công việc nặng nhọc, suốt từ sáng đến tối.Ông ta giải thích rằng: Đây là thời gian thử thách nếu vượt qua sẽ được học nghề.
Hỏi: Em hãy cho biết ông chủ xưởng đó đã vi phạm qui định nào của bộ luật lao động,
Đây là bài tập yêu cầu HS nhớ lại qui định của pháp luật về lao động đối với trẻ em( lớp 9) để xác định và trình bày vi phạm của ông chủ xưởng

2/Câu hỏi/ BT thông hiểu gắn với thực tiễn có đặc điểm gì ?
31
Câu hỏi/ BT thông hiểu gắn với thực tiễn
Mô tả: Những câu hỏi/bài tập này, có khả năng kiểm tra đánh giá được mức độ hiểu ý nghĩa và giải thích, chứng minh được ý nghĩa của các nội dung đã học.
Câu hỏi/ bài tập có thể diễn đạt bằng các động từ: Chứng minh; giải thích; làm sáng tỏ; vì sao; tóm tắt lại...
- Hướng ĐG các NL: Năng lực nhận thức các vấn đề đạo đức, pháp luật, chính trị - xã hội, năng lực đánh giá (tư duy phê phán), năng lực quản lí, năng lực trách nhiệm, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sáng tạo,...
32
Ví dụ 1: Hãy kể tóm tắt 1 tấm gương sáng về việc thực hiên tốt quyền và nghĩa vụ của con/cháu đối với cha mẹ/ông bà. Em rút ra bài học gì từ tấm gương đó?
(viết 15 dòng về vấn đề này).
- Câu hỏi yêu cầu HS biết được quyền và nghĩa vụ của con/cháu đối với cha mẹ/ông bà(lớp 8). Chọn 1 tấm gương tiêu biểu về nội dung này và có khả năng vận dụng ngôn ngữ tóm tắt lại 1 tấm gương, rút ra bài học cho bản thân theo yêu cầu chọn lọc chi tiết và ngắn gọn.
Ví dụ 2: Hãy giải thích vì sao con người cần phải tự chủ. Nêu 1 ví dụ để chứng minh?
- Câu hỏi đòi hỏi HS hiểu được ý nghĩa tính tự chủ(Lớp 9)mới có thể giải thích và nêu được ví dụ để chứng minh vì sao con người cần phải tự chủ.
Ví dụ 3: Hãy khoanh tròn chữ cái trước 1 phương án mà em chọn và giải thích lý do lựa chọn đó?
Giữ chữ tín là:
A.Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện
B.Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng
C.Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp
D.Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng lớn.
-Yêu cầu HS vận dụng những biểu hiện của giữ chữ tín đã học(Lớp 8) để xác định.Đồng thời biết giải thích lý do chọn phướng án này,từ đó có thể đánh giá được khả năng hiểu thế nào là giữ chữ tín của HS.
3/Câu hỏi/BT vận dụng, thực hành có đặc điểm gì?
35
Câu hỏi/BT vận dụng, thực hành
- Mô tả : Loại câu hỏi/bài tập này, kiểm tra đánh giá khả năng vận dụng những gì đã học vào thực tế ; hoặc định hướng HS vận dụng/thực hành kiến thức, kĩ năng, thái độ đã học để giải quyết một nhiệm vụ thực tiễn.
- Câu hỏi/bài tập có thể được diễn đạt bằng các từ như: thực hiện, làm gì, vận dụng, áp dụng, rèn luyện, lập kế hoạch, điều tra, đề xuất,có cách làm/phương án nào khác, dự báo, điều gì sẽ xảy ra tiếp, có thể dẫn tới hậu quả gì,... v.v....
- Những câu hỏi/bài tập này hướng tới ĐG năng lực: NL giải quyết vấn đề, năng lực tư duy phê phán, năng lực quản lí, năng lực trách nhiệm, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sáng tạo, năng lực ngôn ngữ,...

36
Ví dụ 1: Em có thể làm gì khi thấy 2 bạn vừa đánh, vừa chửi rủa 1 bạn cùng lớp. Xung quanh lại có khá nhiều người cổ vũ, có bạn còn dùng điện thoại quay cảnh đánh nhau đó?
- Vận dụng kiến thức đã học về quyền được bảo hộ tánh mạng, sức khỏe, nhân phẩm,danh dự để đưa ra phương án ứng xử phù hợp nhất.
Ví dụ 2:
Chứng kiến cảnh 1 bạn gái 14 tuổi đi làm thuê,thường xuyên bị chủ cửa hàng đánh đập.Hoa rất thương bạn nên có ý định tố cáo hành vi đó với cơ quan công an, nhưng Hà can ngăn:
-Hãy nhờ bố mẹ đi báo công an, chúng mình còn nhỏ làm gì có quyền được tố cáo người khác.
Hoa băn khoăn không biết mình có quyền tố cáo không và mình có thể làm gì để giúp bạn gái đáng thương đó?
Hỏi: Vận dụng kiến thức đã học,em có thẻ nói điều gì giúp Hoa giải quyết những thắc mắc của mình?

* Đây là dạng bài tập không chỉ gợi cho HS nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 8: Mọi công dân đều có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật,mà còn vận dụng để giải thích cho người khác hiểu: trẻ em có quyền trực tiếp, gián tiếp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
.

PHẦN IV: Hướng dẫn biên soạn một câu hỏi/ bài tập theo định hướng phát triển năng lực trong môn GDCD

39
1. Tiêu chí định hướng nội dung của câu hỏi, bài tập theo hướng phát triển năng lực
2. Mục đích biên soạn các câu hỏi/bài tập theo định hướng phát triển năng lực theo từng chủ đề.
3.Quy trình biên soạn câu hỏi/bài tập theo định hướng phát triển năng lực 1 chủ đề.
41
TIÊU CHÍ ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG CỦA CÂU HỎI/
BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
CÂU HỎI CẦN
Phù hợp mục tiêu dạy học của môn học, bài học
Phần bối cảnh và câu hỏi phải tương thích
Phải có nguồn gốc thực hướng tới một năng lực nào đó
Phải có tính gợi mở nhiều hướng hơn là áp đặt.
Phù hợp với nhận thức của học sinh
MỤC ĐÍCH CỦA BIÊN SOẠN CỦA CÂU HỎI/ BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ?
43
1/ MỤC ĐÍCH CỦA BIÊN SOẠN CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC
- Nhanh chóng lựa chọn các chuẩn cần kiểm tra, những câu hỏi, bài tập đã có từ mỗi chủ đề để xây dựng các đề kiểm tra kết quả học tập của HS theo chuẩn và định hướng đầu ra.
- Xây dựng ngân hàng câu hỏi bài tập, phục vụ biên soạn nhiều đề kiểm tra đánh giá.
- Sử dụng cho công việc tổ chức hoạt động dạy học từng chủ đề.
- Sử dụng cho việc HS thực hành kiến thức, kĩ năng đã học sau mỗi chủ đề học tập.
44

2/ Quy trỡnh biờn so?n cõu h?i, bi t?p ki?m tra, dỏnh giỏ theo d?nh hu?ng nang l?c c?a m?t ch? d?
Bước 1. Xác định chuẩn kiến thức, KN, thái độ
Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ (KT, KN, TĐ) môn GDCD và đối chiếu với tài liệu Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn GDCD, cấp THCS (TL Hướng dẫn giảm tải) của Bộ để xác định KT, KN, TĐ của chủ đề.
Ví dụ : Đọc các chuẩn của chủ đề Giữ chữ tín, có các NL cần hướng tới là NL giải quyết vấn đề, NL đánh giá và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo,...
45
Bước 2. Xác định những NL có thể ĐG
Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ (KT, KN, TĐ) môn GDCD và đối chiếu với tài liệu Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn GDCD, cấp THCS (TL Hướng dẫn giảm tải) của Bộ để xác định KT, KN, TĐ của chủ đề.
46
Bước 3. XD bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt
* Cơ sở để xây dựng bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi chủ đề là dựa vào tiêu chí hóa chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của môn GDCD ( trang 103-104)
* XD bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi chủ đề
47
Bảng mô tả chủ đề: Giữ chữ tín`
48

.
Bước 4. Biên soạn hệ thống câu hỏi/bài tập
+ Tìm bối cảnh phù hợp không chỉ với nội dung, kĩ năng, thái độ định kiểm tra đánh giá mà còn phải phù hợp với đối tượng HS và đặc điểm địa phương, tình hình đất nước,...
+ Xác định loại câu hỏi/bài tập
+ Viết câu hỏi/bài tập theo đúng mức độ yêu cầu của từng chuẩn gắn với thực tiễn.
* Lưu ý :Mỗi câu hỏi/bài tập có thể tương ứng với 1 hoặc 2 chuẩn, nhưng cũng có thể chỉ thực hiện 1 yêu cầu nào đó trong 1 chuẩn.
49
50


VÍ DỤ: BƯỚC 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐÃ MÔ TẢ ( Xđịnh KT cấp độ nhận thức nào; KT chuẩn nào với câu hỏi sau?)

CÂU 1: Quan sát các bức hình sau đây và cho biết bức ảnh nào mô tả cuộc sống trong chiến tranh, bức ảnh nào mô tả cuộc sống trong hòa bình. Theo em, thế nào là hòa bình?
51


CÂU 2: Đây là biểu tượng của tổ chức ASEAN. Em hiểu gì về tổ chức này? Vì sao tổ chức ASEAN cần phải ra đời? Việt Nam tham gia tổ chức này khi nào?
52


CÂU 3:
Hiện nay chiến tranh còn xảy ra ở một số nơi trên thế giới. Chiến tranh đã gây ra sự bất hạnh cho nhiều trẻ em, gia đình và quốc gia họ.
a/ Hãy nêu 3 việc học sinh có thể làm để thể hiện thái độ hòa bình, mong muốn đoàn kết giữa các dân tộc
b/ Nếu em được đại diện cho HS Việt Nam tham dự trại hè thiếu nhi Quốc tế, em sẽ làm gì để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam?
.
Bước 5. Kiểm tra lại hệ thống câu hỏi, bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả
Bước 6. Chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống câu hỏi/bài tập.
Chỉnh sửa những gì chưa được từ câu hỏi/bài tập cho tới bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề.
Bước 7. Xác định một số phương pháp và hình thức dạy học cơ bản cho chủ đề.
53
.
* Lưu ý : Bước 5, 6 thực hiện trong quá trình biên soạn hệ thống câu hỏi/bài tập nhưng có thể không thể hiện ở văn bản sản phẩm cuối cùng
54
55BƯỚC 7: Nêu phương pháp và kĩ thuật dạy học đối với chủ đề:
- Phương pháp: Dạy học nhóm; Nêu vấn đề; Dạy học dự án…
Xây dựng các hoạt động học trong chủ đề
+ Mục đích hoạt động
+ Nội dung hoạt động
+ PP, kĩ thuật tổ chức
+ Thời gian và hình thức tổ chức hoạt động: (trên lớp, ngoài lớp, ở nhà….)


Một số điểm lưu ý khi lập bảng mô tả và biên soạn BT, câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực HS
- Bảng mô tả phải thể hiện đầy đủ các chuẩn về KT,KN,TĐ của 1 chủ đề.
- Nội dung mô tả phải dựa vào các chuẩn,thể hiện đầy đủ các mức độ tư duy và mỗi nội dụng mô tả phải hướng đến 1 hay những năng lực nào đó.
- Hạn chế bài tập, câu hỏi theo kiểu ghi nhớ máy móc,xây dựng các tình huống mang tính giả định,bằng các câu hỏi bài tập
Theo hướng phát triển các năng lực của học sinh.Đặc biệt ưu tiên các dạng câu hỏi được xây dựng thông qua các tình huống, sự kiện, tranh, ảnh, nhân vật…… và phải gắn với thực tiễn
58

YấU C?U XY D?NG D? KI?M TRA THEO D?NH HU?NG
PHT TRI?N NANG L?C
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
Bước 8. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
Bước 7. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án), thang điểm
Bước 5. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí
của đề kiểm tra)
Bước 3:.Xác định những năng lực có thể đánh giá và hướng tới:
Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra
Bước 2. Xác định chuẩn KT-KN-TĐ chương trình hiện hành
Bước 4: Xác định hình thức đề kiểm tra
Bước 6. Biên soạn câu hỏi, bài tập định hướng
phát triển năng lực theo ma trận
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
( Trắc nghiệm + tự luận)
 
Gửi ý kiến