Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 27. Lập dàn ý bài văn nghị luận

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hạnh
Ngày gửi: 09h:09' 28-03-2019
Dung lượng: 841.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Tiết 81 – Làm văn:

LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
Dựa vào kinh nghiệm làm văn của em, hãy cho biết việc không lập dàn ý trước khi viết thường gây nên những hậu quả gì?
Tác hại do không lập dàn ý trước khi viết bài
Bài viết không đủ ý
Dễ lan man, lạc đề, lặp ý
Không nhấn mạnh được những nội dung chủ yếu
- Các ý sắp xếp không hợp lí
Bài không cân đối ( phần đầu thường dài hơn phần cuối)

Điểm kém
I. Tác dụng của việc lập dàn ý
Chủ động được
thời gian làm bài,
phân phối thời gian
hợp lí
Đảm bảo được
tính cân đối giữa
các phần trong
bài
Nắm đúng trọng
tâm, bao quát
được những nội
dung chủ yếu
tránh xa đề, lặp ý,

1. Tìm ý cho bài văn
2. Lập dàn ý


Lập dàn ý thường trải qua mấy bước?
I. Tác dụng của việc lập dàn ý
II. Cách lập dàn ý cho bài văn nghị luận
B1) Xác định luận đề
B2) Xác định các luận điểm
B3) Tìm luận cứ cho các luận điểm
1.Tìm ý
cho bài văn

Em hiểu thế nào là tìm ý? Thông thường việc tìm ý trải qua mấy bước?
I. Tác dụng của việc lập dàn ý
II. Cách lập dàn ý cho bài văn nghị luận
II. Cách lập dàn ý bài vAn nghị luận
Luận đề
1. Tỡm ý cho bi van ngh? lu?n
II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận
1. Tìm ý cho bài văn

Đề bài: Bàn về vai trò, tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M. Gorki có viết: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”.
Hãy giải thích và bình luận ý kiến trên.
Dựa vào những gợi ý trong sách giáo khoa, em hãy lập dàn ý cho đề văn này?
Sách là phương tiện cung cấp tri thức cho con người
giúp cho con người trưởng thành.
Luận đề
Sách là sản phẩm tinh
thần kỡ diệu của
con người
Sách mở rộng nh?ng
chân trời mới
Cần có thái độ đúng
đối với sách
và việc đọc sách
Sách là sản phẩm tinh thần của con người
Sách là kho tri thức
Sách giúp ta vượt qua
thời gian, không gian
Sách giúp ta hiểu biết
mọi lĩnh vực TN, XH
Là người bạn tâm tỡnh
gần gũi giúp ta hoàn
thiện mỡnh về nhân
cách
Đäc vµ lµm theo
s¸ch tèt, phª ph¸n
s¸ch cã h¹i
Tạo thói quen lựa chọn
sách, hứng thú đọc và
học điều hay trong
sách
I. Tác dụng của việc lập dàn ý
II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận
1. Tìm ý cho bài văn
2. Lập dàn ý
Em hãy xắp xếp các luận điểm, luận cứ đã xác định được vào bố cục bài văn nghị luận? ( Theo 3 phần: Mở bài - Thân bài - Kết bài)
Lập dàn ý
Mở bài
2. Thân
bài
LĐ1: Sách là sản phẩm
tinh thần kì diệu
LC1: Sách là sản phẩm tinh thần
LC2: Sách là kho tri thức
LC3: Sách giúp ta vượt qua thời gian,
không gian
LĐ2: Sách mở rộng những
chân trời mới
LC1: Sách giúp ta hiểu biết mọi lĩnh
vực tự nhiên, xã hội
LC2:Sách là người bạn tâm tình giúp
con người hoàn thiện về nhân cách
LĐ3: Cần có thái độ đúng
với sách và việc đọc sách
LC1: Đọc và làm theo sách tốt;
Phê phán sách có hại
LC2: Tạo thói quen lựa chọn sách,
học tập điều hay trong sách
3. Kết bài
Dàn ý bài văn nghị luận
III. Luyện tập
I. Tác dụng của việc lập dàn ý
I. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận
Bài tập 1 (sgk)
Đề bài:
Trong một lần nói chuyện với học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.”.
Theo anh (chị) nên hiểu và vận dụng lời dạy đó như thế nào?
Một số bạn đã tìm được các ý:
Giải thích khái niệm tài và đức
b) Có tài mà không có đức là người vô dụng
c) Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó
Theo em cần bổ sung thêm những ý nào?
Các ý còn thiếu:
a)Giải thích khái niệm tài và đức
b) Có tài mà không có đức là người vô dụng
c) Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó
d) Đức và tài là hai phẩm chất quan trọng, có mối quan hệ gắn bó trong con người
e) Cần phải thường xuyên rèn luyện, phấn đấu để có cả tài lẫn đức
Từ những ý đã tìm được, hãy lập dàn ý cho đề văn này?
Lập dàn ý
Mở bài
2. Thân
bài
LĐ1: Khái niệm tài, đức
LC1: Tài là gì?
LC2: Đức là gì?
LĐ2:
Vai trò của tài và đức
LC1: Nếu chỉ có tài mà không có đức
LC2:Nếu chỉ có đức mà không có tài
LĐ3: Liên hệ bản thân
LC1: Tài và đức có vai trò quan
trọng trong cuộc sống con người
LC2: Cần thường xuyên rèn luyện
để có cả tài lẫn đức
3. Kết bài
LC3: Khi có cả tài và đức
III. Luyện tập
1. Bài tập 1 (sgk)
2. Bài tập 2: Hãy lập dàn ý cho đề văn nghị luận sau:
Đề bài: Hiện tượng nghiện chơi game trong học sinh trường Hoàng Văn Thụ
a) Tìm ý cho bài văn

Luận đề: Hiện tượng nghiện chơi game
trong học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
LĐ1:
Thực trạng
LĐ3:
Nguyên nhân
LĐ2:
Hậu quả
LĐ4:
Giải pháp
Bài văn yêu cầu sáng tỏ vấn đề gì? Vấn đề này có quan trọng, có tính thời sự không?
Em biết gì về hiện trạng của vấn đề này?
Theo em có những lí do nào dẫn đến thực trạng này?
Việc nghiện chơi game sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực như thế nào?
Hãy đưa ra những giải pháp để khắc phục tình trạng này?
Bài tập về nhà: Tìm các luận cứ cho các luận điểm đã xác định? Hoàn thành dàn ý hoàn chỉnh.
Dàn ý bài văn nghị luận
"H?c, h?c n?a, h?c mói "
V. I - Lê nin
Bài học hôm nay
kết thúc ở đây.
Cảm ơn các em
đã theo dõi !
Luận đề: Hiện tượng nghiện chơi game
trong học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
LĐ1:
Thực trạng
LĐ2:
Nguyên nhân
LĐ3:
Hậu quả
LĐ4:
Giải pháp
 
Gửi ý kiến