Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Nhật Trí
Ngày gửi: 21h:15' 14-03-2014
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 1 người (phan pham)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
BUỔI HỌC NGÀY HÔM NAY.
1
Hãy cho ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại với số lần lặp biết trước và với số lần lặp chưa biết trước?
2
KT BÀI CŨ
* VD2: Tính tổng của 10 số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím?
* VD1: Tính tổng các số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím, cho đến khi nào nhập số 0 thì dừng lại?
3
KT BÀI CŨ
S:= 0;

Begin
Write(‘nhap n= ‘);
readln(n);
S:= S+ n;
End;
............................
For i:=1 to 10 do
* VD2: Tính tổng của 10 số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím?
* VD1:
Tính tổng các số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím, cho đến khi nào nhập số 0 thì dừng?
4
KT BÀI CŨ
For := to do
;
Cấu trúc
điều khiển?
LẶP VỚI SỐ LẦN
CHƯA BIẾT TRƯỚC
Bài 8:
5
6
* Ví dụ 1: SGK/67
- TH1: Một ngày nọ, Hỷ gọi điện thoại rủ bạn Linh đi chơi nhưng không có ai nhấc máy. Và Hỷ quyết định gọi cho Linh thêm 3 lần nữa mà không có người bắt máy thì chắc không có ai ở nhà.
7
* Ví dụ 1:
- TH2: Sáng hôm sau, Hỷ quyết định cứ 10 phút sẽ gọi điện thoại đến nhà Linh một lần cho đến khi nào có người nhấc máy.
8
Lần này Hỷ đã lặp lại hoạt động trên mấy lần?
Hoạt động gọi điện thoại của bạn Hỷ sẽ dừng lại khi nào?
* Ví dụ 2: SGK/67
Nếu cộng lần lượt n số tự nhiên đầu tiên (n=1,2,3,…) thì ta được kết quả T1=1; T2=1+2; T3=1+2+3;… tăng dần. Cần cộng bao nhiêu số tự nhiên đầu tiên để được tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000?
9
0
T1  T0+1= 1
Đúng
2
T2  T1+2=1+2
Đúng
Đúngn
Tn = Tn-1+n
Sai, kết thúc việc tính tổng
3
T3  T2+3= 1+2+3
1
T0  0
Đúng
10
(Sao cho Tn>1000)
11
- Thuật toán:
+B1: T 0; n 0;
+B2: Nếu T1000, n  n+1. Ngược lại, qua B4.
+B3: T T+n và quay lại B2.
+ B4: In T và n.
- Thuật toán:
+B1: T 0; n 0;
+B2: Nếu T1000, n n+1. Ngược lại, qua B4.
+B3: TT+n
và quay lại B2.
+ B4: In T và n.
Bước nào lặp lại nhiều nhất và lặp lại bao nhiêu lần?
Việc tính tổng dừng lại khi nào?
12
13
- Thuật toán:
+B1: T 0; n 0;
+B2:Nếu T  1000, n  n+1. Ngược lại, qua B4.
+B3: TT+n
và quay lại B2.
+ B4: In T và n.
VD 2.1:
a:= 10;
While a>0 do
a:= a-1;
14
- VD 2.2:
b:= 0;
While b<10 do
Begin
b:= b+1;
write(b:3);
end;
- Cú pháp:
While <điều kiện> do
;
15
- Trong đó:
+ While, do: là từ khóa.
+ <điều kiện>: thường là 1 phép so sánh hay biểu thức logic.
+ : có thể là câu lệnh đơn hoặc ghép.
VD 2.1:
a:= 5;
While a>0 do
a:= a-1;
- VD 2.2:
b:= 0;
While b<10 do
Begin
b:= b+1;
write(b:3);
end;
16
- Cú pháp:
While <điều kiện> do
;
17
Var n: integer;
T: longint;
Begin
n:= 0; T:= 0;
while T<=1000 do
begin n:= n+1; T:= T + n; End;
writeln(‘Tong T= ’,T);
writeln(‘N nho nhat la: ‘,n);
Readln
End.
VD2. Tính tổng N số tự nhiên đầu tiên: T=1+2+3+..+N, sao cho T nhỏ nhất lớn 1000.
18
19
* Lưu ý: Trong câu lệnh lặp While…do: <Điều kiện> đúng thì mới thực hiện được.
- Cú pháp:
While <điều kiện> do
;
20
21
For := to do
;
While <điều kiện> do
;
CẤU TRÚC LẶP
CẤU TRÚC LẶP
22
ĐÁNH CÁ
23
LUẬT CHƠI
SẴN SÀNG?
24
* Câu 1: Hoạt động nào sau đây là không phải là lặp với số lần biết trước?
25
* Câu 2: Cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biêt trước là?
26
* Câu 3: Hãy tìm lỗi sai trong đoạn chương trình sau?
X:= 10;
while X:=10 do writeln(X);
27
*Câu 4: Đoạn CT sau thực hiện điều gì?
S:= 1;
While s<5 do
Begin write(s:3); s:= s+1; end;
28
* Câu 5: Vòng lặp sau, thực hiện tất cả bao nhiêu lần?
j:= 0;
While j < 7 do
j:=j+2;
29
BÀI HỌC
KẾT THÚC!
30
31
* Ví dụ 3: Tìm số n nguyên dương để 1/n < 0.005. Với 0.005 là sai số cho trước.
- Thuật toán:
+B1: S 1; n 1;
+B2:Nếu S 0.005, qua B3. Ngược lại, qua B4.
+B3: nn+1; S:= 1/n; và quay lại B2.
+ B4: In S và n.
const saiso= 0.005;
var n: integer;
s: real;
Begin
s:=1; n:= 1;
while s>= saiso do
begin n:= n+1; s:= 1/n; end;
writeln(`N luc nay la: `,n);
writeln(`S luc nay la: `,S:10:8);
readln
End.
32
33
* Ví dụ 5: Tính tổng
T= 1 + 1/2 + 1/3 + .. + 1/100
34
* Ví dụ 3.1:
var n: integer;
Begin
n:= 10;
while n > 0 do
write(n:5);
readln
End.
Đoạn CT trên lặp vô hạn lần.
Để thoát khỏi hoạt động lặp vô hạn đó ta nhấn Ctrl+Break;
35
* Do vậy, <điều kiện> trong vòng lặp While..do cần phải thay đổi từ đúng sang sai sau một số vòng lặp nhất định nào đó.
36
 
Gửi ý kiến