Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 11. Keep fit, stay healthy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Thắng
Ngày gửi: 21h:08' 12-10-2008
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 391
Số lượt thích: 0 người


I. Vocabulary.

A symtom:
A common cold:
A disease:
(to) sneeze:
(to) cough:
* Check: Rub out and remember
triệu chứng
bệnh cảm thông thường
bệnh tật
hắt hơi
ho
* Check: Rub out and remember.
A symtom:
A common cold:
A disease:
(to) sneeze:
(to) cough:
triệu chứng
bệnh cảm thông thường
bệnh tật
hắt hơi
ho
II. Reading.
* Matching:

unpleasant
A runny nose
A light fever
A cure
To relieve
To disappear
To prevent

hồi phục
phương thuốc
khó chịu
chảy nước mũi
biến mất
sốt nhẹ
ngăn cản
II. Reading.
1. True or False.
a. We call common cold because every year, millions of people catch it.
b. The symptoms of the common cold are a runny nose, a light fever, coughing and sneezing.
c. There are some cure for common cold.
d. The cold cures work. They don’t relieve the symptoms.
e. We can’t prevent the cold by eating well, keeping fit and stay healthy.
T
T
F
F
F
2.Comprehension question.
a. Why do we call the common cold?
b. What are the symptoms of the common cold?
c. Is there a cure for the common cold?
d. Do cold cure work? What do they do?
e. How can you help prevent a cold?


2. Comprehension questions.
Play a game: Lucky pictures
Congratulation! This is a lucky number.
c. Is there a cure for the common cold?


d. Do cold cure work? What do they do?


Congratulation! This is a lucky number.

b. What are the symptoms of the common cold?

e. How can you help prevent a cold?


Congratulation! This is a lucky number.

a. Why do we call the common cold?
*Answer keys:
1. Why do we call the common cold?
Because every year, millions of people catch it.
2. What are the symptoms of the common cold?
They are a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
3. Is there a cure for the common cold?
No, there isn’t.
4. Do cold cure work? What do they do?
No, they don’t. They relieve the symptoms.
5. How can you help prevent a cold?
We can prevent the cold by eating well, keeping fit and stay healthy.

IV. Home work:
Learn by heart the new words.
Do exercise 4 (P 73) workbook.
 
Gửi ý kiến