Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 11. Keep fit, stay healthy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Thắng
Ngày gửi: 21h:02' 12-10-2008
Dung lượng: 957.5 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người


I.Vocabulary.
1. Revision:

give
take
tell
leave
have
be

gave
took
told
left
had
was/ were
2. Newvocabulary.

a medical check up:
A medical record:
height:
temperature:
(to) weigh:
(to) measure:
* Check: what and where
khám sức khoẻ
hồ sơ y tế
chiều cao
nhiệt độ(cơ thể)
cân nặng
đo (thân nhiệt)
II. Reading.
1. Ordering.
a. The nurse weighed Hoa.
b. Hoa returned to the waiting room.
c. Hoa left the waiting room.
d. The nurse called Hoa’s name.
e. The nurse measured Hoa.
f. Hoa filled in her medical record.
g. The nurse took Hoa’s temperature.
h. The nurse told Hoa to go back to the waiting room.
2
3
5
6
7
8
1
4
*Answer key.
1. Hoa filled in her medical record.
2. The nurse called Hoa’s name.
3. Hoa left the waiting room.
4. The nurse took Hoa’s temperature.
5. The nurse measured Hoa.
6. The nurse weighed Hoa.
7. The nurse told Hoa to go back to the waiting room.
8. Hoa returned to the waiting room.


2.Comprehension question.
1. What are the children of Quang Trung school doing?
2. Who is having the medical check up?
3. What did the nurse do?
4. What was Hoa’s temperature? Was it normal?
5. What was her weight?
6. What was her height?


*Answer keys:
1. What are the children of QT school doing?
They are having a medical check up.
2. Who is having the medical check up?
Hoa is having a medical check up.
3. What did the nurse do?
She measured Hoa and weighed her.
4. What was Hoa’s temperature? Was it normal?
It was 37o C. Yes. it was.
5. What was her weight?
Her weight was 40 kilos
6. What was her height?
Her height was 1m 45.
III. Practice: a polite request
Eg: Would you take your temperature, please?
IV. Home work:
Learn by heart the new words.
Do exercise 2 (P 69) workbook.
 
Gửi ý kiến