Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Country life and city life

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:07' 10-12-2008
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người

Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN
Friday December 5th 2008
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN
I .SPEAK:
ADJECTIVES TO DESCRIBE
SOMETHING
beautiful
modern
busy
tall
noisy
dirty
expensive
1. Short adjectives
taller

tall 

darker
dark 
bigger
big 
hotter
hot 
busier
busy 
easier
easy 
Comparative adjectives:
ADJECTIVE + ER
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN
2. Long adjectives

beautiful 
more beautiful
expensive 
more expensive
accessible 
more accessible
Comparative adjectives:
MORE + ADJECTIVE
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN
SPEAK: Look at the pictures. Are there
the same or different ?

THE MODEL: The town is becoming busier.

Form: S+ am/ is / are + V- ing
Use: used to describe changes with “ get”
and “ become”
1. Dialogue
Clerk : Can I help you?
Mrs. Kim: I want to send this (1)______ to (2)_______
Clerk : Do you want to sent it airmail or surface mail?
Mrs. Kim: (3)____________, please. How much is it?
Clerk : I`ll weigh it. It`s (4) ___________
That`s (5) _________
Mrs. Kim: Here you are.
Clerk : Thank you.
Mrs. Kim: You`re welcome.
_parcel_
Qui Nhon.
_Surface mail_
_5 kilograms .
19,200 dong .
2. Similar dialogues
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN
SPEAK: Look at the pictures and talk about the
changes of the town.
Traffic / town – busy
Buildings – tall
City – beautiful
Streets – dirty / noisy
Food - expensive
The traffic / town is becoming busier.
2. The buildings are getting taller.
3.The city is becoming more beautiful..
4. The streets are getting dirtier / noisier.
5. The food is becoming more expensive.
II/ LISTEN
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN
LAN
AUNT HANG
Aunt Hang is talking to Lan on the phone .
She is coming to visit Lan in Ha Noi
Period 45 Unit 8 (Cont): SPEAK + LISTEN
I LISTEN: Fill in the missing words.
Lan : Hello .
Aunt Hang: Hello. Is (1) _____ Lan?
Lan : Yes. Who is (2)_______?
Aunt Hang : (3) _______ Aunt Hang. How are you?
Lan : I’m fine. (4) ______ are you phoning (5) _____ ?
Aunt Hang : Hue. I’ m calling to tell you Uncle Chi and I are (6) _______ to visit you next (7) ______.
Lan : Great ! When are you (8) ___________.
Aunt Hang : On (9) ________.We’ve arriving in Ha Noi in the (10) ______(11) ___________.
Lan : OK. Do you want to (12) ______ to (13) _______ mom ?
Aunt Hang : Yes, please.
Lan: Hold on a moment and I’ll (14) _______ her

that
this
It’s
Where
from
coming
week
arriving
Thursday
late
afternoon
speak
my
get
Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN

III.DISCUSSION: Work with a partner. Talk about changes in your hometown.

Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Period 45: SPEAK + LISTEN

Learn the model .
Do Ex 5,6 / P. 51-52 in the ex-book.
Write some sentences, using Present Progressive Tense to describe changes in their school.
Prepare : Lesson 3: READ/ P. 75, 76
THANK YOU FOR YOUR ATTENDING AND OBSERVING
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓