Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. Places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Duy
Ngày gửi: 14h:57' 08-10-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
UNIT 6: PLACES
Lesson 1: A1-3 (Page 62-63)
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Vocabulary:
a lake:
Cái hồ
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
a river:
Con sông
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
flowers:
Bông hoa
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
trees:
Cây cối
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
A rice paddy:
Cánh đồng lúa
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
a park:
Công viên
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Vocabulary:
a lake:
Cái hồ
a river:
Con sông
flowers:
Bông hoa
trees:
Cây cối
a rice paddy:
Cánh đồng lúa
a park:
Công viên
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
What and where:
a lake
a river
flowers
trees
a park
a rice paddy
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
?
?
?
What`s near Thuy`s house?
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Ordering vocabulary:
a lake:
a river:
flowers:
trees:
a rice paddy:
a park:
a)____
b)____
c)____
d)____
e)____
f)____
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Answer key:
a lake:
a river:
flowers:
trees:
a rice paddy:
a park:
a)_2___
b)_1___
c)__5__
d)__4__
e)_6___
f)_3___
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Matching:
near:
khách sạn
a yard:
gần
beautiful:
sân
a hotel:
xinh đẹp
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Answer key:
near:
khách sạn
a yard:
gần
beautiful:
sân
a hotel:
xinh đẹp
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Comprehension questions:
(Students practice in pairs)
S1: How old is Thuy?
S2: She is twelve.
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Answer key:
b) She is a student.
c) His name is Minh.
d) He is twenty.
e) She lives in a house near a lake.
f) There is a ..
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Picture drill:
S1: What is this?
S2: It`s a rice paddy.
S1: What are these?
S2: They are trees.
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
Homework:
Learn the new vocabulary.
Read the text again.
Write these sentences again.
Nguyen Le Duy - Long My - Hau Giang
 
Gửi ý kiến