Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 06. Folk Tales. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi thu mai
Ngày gửi: 15h:24' 09-12-2018
Dung lượng: 732.5 KB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 0 người
Look at these pictures:
What is the name of the story?
The Princess and the Dragon
UNIT six
FOLK TALES
Period 47:
SKILLS 2
2. One night, a giant captured the princess and put her in his tower.
1. Once upon a time, there was a king, a queen and a prince.
3. One day, a dragon heard the princess sing for help.
4. At the end of the story, the dragon made friends with the princess.
1/65. Listen to the fairy tale The Princess and the Dragon and correct the following statements.
 Once upon a time, there was a king, a queen and a princess.
 One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tower.
 One day a dragon heard the princess cry for help.
 At the end of the story, the dragon married the princess.
The Princess and the Dragon
Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a (1)_______with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king and the queen were very sad. They promised to (2)__________ to the knight that rescued the princess. Many knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached the tower and saw the ogre roaring (3)__________ . One day a dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. The dragon flew down to the tower, took a big
fiery (4)_______ and blew the ogre far away. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his (5)___________. They flew back to the castle. The king and the queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and married the princess. They all lived happily ever after.
2/65. Listen again. Fill the missing words.
castle
give gold
with anger
breath
strong back
3/65. Make notes about one of your favourite fairy tales. You can invent your own story.
WRITING
3/65. Make notes about one of your favourite fairy tales. You can invent your own story.
WRITING
Mouse and cat
Mouse and cat
Mouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a key to take care of the rice warehouse.
Mouse ate the rice so much and the ruler put him in the land. The mouse still continued tc eat rice in the land.
The ruler put his cat in the land to kill mouse.
4/65. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use The Princess and the Dragon as a model.
Once upon a time…………………………………………………..
……………………………………………………………………..
…………………………………… lived happily ever after.
Once upon a time, the ruler of Heaven had a mouse in heaven. The Ruler decided to give him the key to take care of the rice warehouse. The mouse ate so much rice. The ruler was very angry and put the mouse in the land. When the mouse got to the land, he continues to eat the rice in the land so much. Therefore, the Ruler put his cat in the land to kill the mouse.
* HOMEWORK:
- Learn by heart the new words.
- Write the full story at home.
- Prepare the new lesson Unit 6: Looking back.
Once upon a time, in a small village, ther was a little boy living with his granny. The little boy was called Tich Chu. He was a naughty boy. He was only interested in playing with friends. He didn`t care so much about his granny.
Once day, her granny was very thirsty, she called Tich Chu but he wasn`t at home. He was playing with friends. His granny was so thirsty that she became a bird. She flew to find water. After coming back home. Tichs Chu couldn`t find his granny. He realized that his granny had become a bird. And he needed to find magic water for her. He accepted to do everything so that the bird could become his granny again. After overcoming all the diddicult and dangerous things on the way of searching for magic water, Tich Chu was able to bring magic water to the bird. The bird drank water and became his granny again. Tich Chu promised to his granny that a better grandchild to make granny happy. They lived happily since then.
Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ có một cậu bé sống cùng với bà. Cậu bé tên là Tích Chu. Tích Chu là một cậu bé nghịch ngợm. Cậu ta chỉ mải mê chơi đùa với bạn của mình, cậu ta không quan tâm nhiều đến bà mình.
Một hôm, bà Tích Chu khát nước quá. Bà gọi Tích Chu nhưng Tích Chu không có ở nhà. Cậu ta đang vui chơi với bạn bè của mình. Bà Tích Chu khát nước quá nên biến thành một chú chim và bay đi tìm nước. Khi Tích Chu trở về nhà, cậu ta không thấy bà mình đâu cả. Cậu biết rằng bà mình đã hóa thành chim, và cậu cần phải mang nước thần về cho bà. Cậu bé chấp nhận làm mọi điều để chim có thể biến trở lại thành bà nội của cậu. Sau khi vượt qua hết các trở ngại khó khăn và nguy hiểm trên đường đi tìm nước thần, cậu bé đã mang được nước thần về cho chim uống. Chim uống xong liền hóa lại thành bà. Tích Chu hứa với bà rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn để bà vui long. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc với nhau.
 
Gửi ý kiến