Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. After school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Minh Tân
Ngày gửi: 11h:36' 22-03-2010
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
A
B
C
N
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
D
E
E
E
Monday, November 16th 2009
Unit 6 : AFTER SCHOOL lesson 4 : Let’s go ( B2-p.65 )
Week: 13 Period: 35
I. Vocabulary:
- instrument :
Nhạc cụ
- (to) attend :
- fast food :
- teenager :
- model :
- leisure :
- scout :
Thức ăn nhanh
Hướng đạo sinh
Thanh thiếu niên
Tham gia
Thời gian rảnh rỗi
Mẫu, mô hình
= free time
Monday, November 16th 2009
Unit 6 : AFTER SCHOOL lesson 4 : Let’s go ( B2-p.65 )
Week: 13 Period: 35
I. Vocabulary:
- instrument :
Nhạc cụ
- (to) attend :
- fast food :
- teenager :
- model :
- leisure :
- scout :
Thức ăn nhanh
Hướng đạo sinh
Thanh thiếu niên
Tham gia
Thời gian rảnh rỗi
Mẫu, mô hình
II. Pre-reading: ( open prediction )
A magazine survey of 13 years old show what American teenagers like to do in their free time.
Guessing:
- go shopping
-
-
-
-
Think and list some of their activities :
What do they like to do in their freetime?
Monday, November 16th 2009
Unit 6 : AFTER SCHOOL lesson 4 : Let’s go ( B2-p.65 )
Week: 13 Period: 35
I. Vocabulary:
- instrument :
Nhạc cụ
- (to) attend :
- fast food :
- Teenager :
- model :
- leisure :
- scout :
Thức ăn nhanh
Hướng đạo sinh
Thanh thiếu niên
Tham gia
Thời gian rảnh rỗi
Mẫu, mô hình
II. Pre-reading: ( open prediction )
Guessing:
- go shopping
-
-
-
-
III. While-reading:
1. Read the text and check your prediction
()
What do they like to do in their freetime?
Here are the top ten most popular activities
Monday, November 16th 2009
Unit 6 : AFTER SCHOOL lesson 4 : Let’s go ( B2-p.65 )
Week: 13 Period: 35
I. Vocabulary:
- instrument :
Nhạc cụ
- (to) attend :
- fast food :
- Teenager :
- model :
- leisure :
- scout :
Thức ăn nhanh
Hướng đạo sinh
Thanh thiếu niên
Tham gia
Thời gian rảnh rỗi
Mẫu, mô hình
II. Pre-reading: ( open prediction )
III. While-reading:
1. Read the text and check your prediction
2. Read the text again and answer the questions:
QUESTIONS:
a) Where do they like to eat fast food?
b) Do they like to go to the movies?
c) What do they like to collect?
d) Do they like to play volleyball?
e) What models do they often like to make?
f) What do they often help old people with?
b) Do they like to go to the movies?
a) Where do they like to eat fast food?
e) What models do they often like to make?
c) What do they like to collect?
d) Do they like to play volleyball?
No,they don’t.
Yes, they do.
They like to collect stamps and coins
They eat in fast food restaurants
They like to make model such as cars and planes
They often help old people with shopping and cleaning
Secret numbers
f) What do they often help old people with?
A
B
Monday, November 16th 2009
Unit 6 : AFTER SCHOOL lesson 4 : Let’s go ( B2-p.65 )
Week: 13 Period: 35
I. Vocabulary:
- instrument :
Nhạc cụ
- (to) attend :
- fast food :
- teenager :
- model :
- leisure :
- scout :
Thức ăn nhanh
Hướng đạo sinh
Thanh thiếu niên
Tham gia
Thời gian rảnh rỗi
Mẫu, mô hình
II. Pre-reading: ( open prediction )
III. While-reading:
1. Read the text and check your prediction
2. Read the text again and answer the questions:
QUESTIONS:
a) Where do they like to eat fast food?
b) Do they like to go to the movies?
c) What do they like to collect?
d) Do they like to play volleyball?
e) What models do they often like to make?
f) What do they often help old people with?
…in fast food restaurants
Yes, they do
…stamps and coins
No, they don’t
…such as cars and planes
…with shopping and cleaning
Monday, November 16th 2009
Unit 6 : AFTER SCHOOL lesson 4 : Let’s go ( B2-p.65 )
Week: 13 Period: 35
I. Vocabulary:
- instrument :
Nhạc cụ
- (to) attend :
- fast food :
- teenager :
- model :
- leisure :
- scout :
Thức ăn nhanh
Hướng đạo sinh
Thanh thiếu niên
Tham gia
Thời gian rảnh rỗi
Mẫu, mô hình
II. Pre-reading: ( open prediction )
III. While-reading:
1. Read the text and check your prediction
2. Read the text again and answer the questions:
QUESTIONS:
- What do you like to do in your free time?
- Do you like to watch TV / listen to music…?
- Do you often help your Mom?
- Do you like to play volleyball?
- Do you often help old people?
IV. Post-reading: (discussion)
- Ask your friends what they like to do in their free time.


LIST OF GROUP……….
1/ …………………
2/ …………………
3/ …………………
4/ …………………
5/ …………………
6/ …………………
1
Make a list of your group’s favorite leisure activities
Do housework
Listen to music
Monday, November 16th 2009
Unit 6 : AFTER SCHOOL lesson 4 : Let’s go ( B2-p.65 )
Week: 13 Period: 35
I. Vocabulary:
- instrument :
Nhạc cụ
- (to) attend :
- fast food :
- teenager :
- model :
- leisure :
- scout :
Thức ăn nhanh
Hướng đạo sinh
Thanh thiếu niên
Tham gia
Thời gian rảnh rỗi
Mẫu, mô hình
II. Pre-reading: ( open prediction )
III. While-reading:
1. Read the text and check your prediction
2. Read the text again and answer the questions:
IV. Post-reading: (discussion)


List of the favorite activities
Homework:
- Learn by heart the vocabulary
- Copy the list of your group’s favorite activities in the notebook
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓