Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trương hoàng
Ngày gửi: 20h:50' 25-03-2015
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THẾ BẢO
Tiết 29
VẬT LÍ 6
Giáo viên : TRƯƠNG HOÀNG
Kiểm tra bài cũ:
1.Nêu các kết luận đã học về sự nóng chảy.
2.Nêu nhiệt độ nóng chảy của ba chất mà em biết
1.Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng goị là sự nóng chảy.
-Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ ……………………………... Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì …………………………
nóng chảy
khác nhau
-Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật………………………………….
không thay đổi
2.Băng phiên ; đồng ;vàng
II. Sự đông đặc
1. Dự đoán
2. Phân tích kết quả thí nghiệm
Khi không đun nóng, nhiệt độ băng phiến giảm dần, băng phiến đông đặc thành thể rắn. Sau khi đông đặc, nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm.
900C
860C
870C
840C
820C
810C
800C
800C
790C
770C
750C
720C
690C
660C
630C
600C
Thời gian
(phút)
Nhiệt độ (0C)
0
1
60
2
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
86
Bảng 25.1
69
82
80
79
Nhiệt độ (0C)
0
1
60
2
63
66
72
75
77
81
84
86
Bảng 25.1
Thời gian (phút)
Căn cứ đường biểu diễn vừa vẽ được, trả lời các câu hỏi sau đây:
C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?
Tới 800C thì băng phiến bắt đầu đông đặc.

C2:
69
82
80
79
Nhiệt độ (0C)
0
1
60
2
63
66
72
75
77
81
84
86
Thời gian (phút)
Trong các khoảng thời gian sau. Dạng đường biểu diễn có đặc điểm gì?
-Từ phút 0 đến phút thứ 4:
-Từ phút 4 đến phút thứ 7:
-Từ phút 7 đến phút thứ 15:
Đoạn thẳng nằm nghiêng
Đoạn thẳng nằm nghiêng
Đoạn thẳng nằm ngang

C2:
69
82
80
79
Nhiệt độ (0C)
0
1
60
2
63
66
72
75
77
81
84
86
Thời gian (phút)
Trong các khoảng thời gian sau. Nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào?
-Từ phút 0 đến phút thứ 4:
-Từ phút 4 đến phút thứ 7:
-Từ phút 7 đến phút thứ 15:
Nhiệt độ giảm.
Nhiệt không đổi.
Nhiệt độ giảm.
không thay đổi.
bằng
800C
a) Băng phiến đông đặc ở ....... . Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc . . . . . nhiệt độ nóng chảy.
b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến ..........................
3. Rút ra kết luận
Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:
700C, 800C, 900C
- bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
- thay đổi, không thay đổi
II. Sự đông đặc


Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất
III. Vận dụng.
C5: Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất nào?
6
4
2
0
-2
-4
1
2
3
0
4
5
6
7
Nhiệt độ (0C)
Thời gian (phút)
Sự nóng chảy của nước đá.
Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy.
Từ phút 0 đến phút thứ 1:
Nhiệt độ tăng, nước ở thể rắn (nước đá).
Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4:
Nhiệt không đổi, nước thể rắn và lỏng.
Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7:
Nhiệt độ tăng, nước ở thể lỏng.
Trong việc đúc tượng đồng, có hai quá trình chuyển thể đồng là:
- Đồng nóng chảy (chuyển từ thể rắn sang thể lỏng) ở lò nung.
- Đồng đông đặc (chuyển từ thể lỏng sang thể rắn) trong khuông đúc.
C6: Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?
C7: Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm 1 mốc đo nhiệt độ?
Vì trên trái đất này nước chiếm tỉ lệ 70% và khi nước đá nóng chảy nhiệt độ của nước đá giữ nguyên không đổi ở 00C nên thường lấy nhiệt độ của nước đã đang tan làm một mốc đo nhiệt độ.
a) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
b) Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau
c) Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
 Dựa vào bảng 25.1 vẽ lại đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi để nguội băng phiến.
 Học bài. Làm bài tập 24-25.(6; 7; 14;15) SBT.
 Chuẩn bị bài: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.
 Đọc có thể em chưa biết.
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THẾ BẢO
Tiết 29
VẬT LÍ 6
Giáo viên : TRƯƠNG HOÀNG
 
Gửi ý kiến