Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Mỹ Duyên
Ngày gửi: 14h:40' 23-11-2019
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 3
Giờ học Lịch Sử llớp 9b
Ga Hà Nội (1902)
Cầu Long Biên(1899-1902)
Trường đại học Đông Dương(1907)
Trường Chu Văn An(1908)

PHẦN HAI:
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

CHƯƠNG I:
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930

TIẾT 16 – BÀI 14:
VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
Thủ đô Paris bị tàn phá.
Tiền giấy thời Pháp thuộc
Thẻ thuế thân
của nhân dân
Việt Nam
Hòa Bình
Cao Bằng
Đông Triều
Nam Định
Vinh
Đắc Lắc
Phú Riềng
Sài Gòn
Bạc Liêu
Rạch Giá
Sợi, vải,t hủy tinh, xi măng, sủa chữa tàu thủy
Dệt,vải,sợi, đường, rượu
gỗ, diêm
Cà phê, chè
Cà phê
Thiếc, chì, kẽm
vonphơram
Rượu, giấy, diêm, đường,
Gạch, xay xát gạo
than
Cao su
vàng
Lúa, gạo
Rượu, xay xát gạo,bia, thủy tinh,thuốc lá,sửa chữa tàu thủy, đường, giấy, sợi
Dựa vào lược đồ:
Hãy chỉ ra các địa điểm khai thác, bóc lột của thực dân Pháp.
So sánh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất và thứ hai
So sánh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất và thứ hai
Hòa Bình
Cao Bằng
Đông Triều
Nam Định
Vinh
Đắc Lắc
Phú Riềng
Sài Gòn
Bạc Liêu
Rạch Giá
Sợi,vải,thủy tinh, xi măng
Dệt,vải,sợi, đường, rượu
gỗ, diêm
Cà phê, chè
Cà phê
Thiếc,chì,kẽm
vonphơram
Rượu,giấy,diêm
Xay xát gạo
than
Cao su
vàng
Lúa, gạo
Rượu, xay xát gạo,bia, thủy tinh,thuốc lá,sửa chữa tàu, đường, tơ,giấy
H27. Nguån lîi tư b¶n ph¸p ë viöt nam trong cuéc khai th¸c lçn thø hai
Trường Bưởi (Trường Chu Văn An-Hà Nội)
Trong lớp học
Trường Đại học Đông Dương (Đại học quốc gia Hà Nội ngày nay)
Giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương
Phụ nữ: Đánh xệp, tứ sắc … trong sòng bạc. . .
Phụ nữ: Đánh xệp, tứ sắc … trong sòng bạc. . .
Xem bói bằng bùa chú
Tiêm chích ma túy và hút á phiện
THẢO LUẬN NHÓM
Nêu đặc điểm, thái độ chính trị, và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
BÀI TẬP NHÓM
17
1
5
4
2
3
18
Câu hỏi 1: Giai cấp nào bị ba tầng lớp áp bức bóc lột . Kể tên các tầng lớp áp bức đó

Trả lời: Giai cấp công nhân
19
Câu hỏi 2: Hãy nối dữ liệu ở cột A với cột B sao cho phù hợp
Chính trị
Văn hóa
Giáo dục
Thi hành chính sách nô dịch, ngu dân
Hạn chế mở trường học
Thi hành chính sách “chia để trị”
20
Câu hỏi 3:
Lĩnh vực nào được Pháp chú trọng đầu tư trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai
Trả lời: Khai mỏ và mở đồn điền cao su
21
Câu hỏi 4: Những chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục Pháp thi hành ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm mục đích gì?
Trả lời: Phục vụ cho âm mưu, cai trị, nô dịch của Pháp
22
Câu hỏi 5: Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất gồm có mấy giai cấp, tầng lớp ? Con hãy kể tên
Trả lời: Có 5 giai cấp
Giai cấp địa chủ phong kiến
Giai cấp nông dân
Giai cấp tư sản
Tầng lớp tiểu tư sản
Giai cấp công nhân
Mục đích
- Chính sách văn hoá nô dịch
KhuyÕn khÝch mª tÝn dÞ ®oan, tÖ n¹n x· héi
B¸o chÝ tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch “ khai hãa”
Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục
Chương trình khai thác lần 2
Xã hội Việt Nam phân hoá
Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra cho thực dân Pháp
Nội dung
Nông nghiệp: .®ån ®iÒn, khai má
C«ng nghiÖp: Më thªm c¬ së c«ng nghiÖp nhÑ
Th­¬ng nghiÖp: ®éc quyÒn, ®¸nh thuÕ hµng hãa
Giao th«ng vận tải: ®Çu t­ ph¸t triÓn thªm
Ng©n hµng: n¾m quyÒn chØ huy nÒn kinh tÕ §«ng D­¬ng
- QuyÒn hµnh trong tay ngư­êi Ph¸p
- Chia để trị; bộ máy cường hào bị triệt để lợi dụng
Về chính trị
Về văn hoá,
giáo dục
Giai cấp…
Địa chủ phong kiến, tư sản, tiểu tư sản, nông dân, công nhân
Mâu thuẫn xã hội
Nông dân > < địa chủ phong kiến
Dân tộc > < thực dân Pháp
Chaò tạm biệt
 
Gửi ý kiến