Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Phương
Ngày gửi: 22h:42' 01-11-2021
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 367
Số lượt thích: 0 người
Chương I: VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930
PHẦN HAI:
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
Tiết 16.17 - Bài 12,13 : Chủ đề: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930.
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới I.
II. Sự ra đời và hoạt động của 3 tổ chức cách mạng
NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Chủ đề: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919-1930)
Lịch sử Việt Nam từ 1919-1930 trải qua mấy phong trào lớn?
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925-1930.
Phong trào dân tộc dân chủ là phong trào cách mạng nhằm thực hiện 2 nhiệm vụ bao gồm chống đế quốc, giành độc lập dân tộc và chống phong kiến, giành quyền tự do dân chủ.

“Lịch sử Việt Nam 1919-1930”
I- Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp
1. Hoàn cảnh
2. Thời gian
3. Mục đích
4. Quy mô
5. Nội dung chính sách khai thác
6.Chuyển biến (tác động)
Phong trào DTDC ở Việt Nam từ năm 1919-1930 gồm
Phong trào DTDC ở Việt Nam từ năm 1919-1930 gồm

Phong trào DTDC ở Việt Nam từ năm 1919-1930 gồm

5. Nội dung chính sách khai thác
Xây dựng các tuyến đường sắt, bộ, mở rộng bến cảng nhằm phục vụ cho việc khai thác
KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ VỐN CỦA THỰC DÂN PHÁP THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM
Các nguồn lợi kinh tế
của Pháp ở Việt Nam
Khai thác than đá
NẤU RƯỢU
PHÁT
TRIỂN
CÁC
NGÀNH
CÔNG
NGHIỆP
PHỤC
VỤ
CHO
KHAI
THÁC
Một số hình ảnh người dân mua bán thời Pháp thuộc
Cảnh nhóm chợ
Bán rượu và bánh ngọt
Bán lợn
Thương nghiệp
TÀI CHÍNH
Sài Gòn – Chợ lớn
CẦU LONG BIÊN
Tàu điện tại Hà Nội
GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tuyến xe Sài Gòn – Gia Định
Cảng Sài Gòn
Đường sắt Việt Nam
Các thức thuế các làng thêm mãi, 
Hết đinh điền rồi lại trâu bò. 
Thuế chó cũi, thuế lợn bò, 
Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe. 
Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc, 
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn. 
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền, 
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn. 
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn, 
Thuế người chức sắc, thuế con
hát đàn. 


Thuế dầu mật, thuế đàn đĩ thoã, 
Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông. 
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng, 
Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì. 
Các thức thuế kể chi cho xiết, 
Thuế xia kia mới thật lạ lùng, 
Làm cho thập thất cửu không, 
Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi. 
Lại nghe nỗi Lào Cai, Yên Bái[15], 
So muôn người như giải lũ tù. 
Ăn cho ngày độ vài xu, 


Phong trào DTDC ở Việt Nam từ năm 1919-1930 gồm

NÔNG DÂN VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC
NGHỆ SĨ SÂN KHẤU
Công nhân
khai mỏ
Địa chủ
Nông dân
Tiểu tư sản
Tư sản
Công nhân
Đại địa chủ
Vừa và nhỏ
Bị đế quốc, phong kiến tước đoạt ruộng đất, bần cùng hóa
trí thức, tiểu thương, tiểu chủ, tăng nhanh về số lượng
Tư sản mại bản
Tư sản dân tộc
bị 3 tầng áp bức, liên hệ mật thiết với nông dân, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin…
Kẻ thù của CM
có ý thức dân tộc
Động lực của CM
hăng hái tham gia CM
Kẻ thù của CM
Tham gia phong trào CM
có khả năng lãnh đạo CM
SƠ ĐỒ PHÂN HÓA GIAI CẤP XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CTTG I
Xã hội Việt Nam sau khai thác thuộc địa lần 2 tồn tại những mâu thuẫn chủ yếu nào?
Dân tộc Việt Nam
Thực dân Pháp và
tay sai
Giai cấp nông dân
Địa chủ phong kiến
Mâu thuẫn dân tộc
Mâu thuẫn giai cấp
Dân tộc Việt Nam
Thực dân Pháp và
tay sai
Mâu thuẫn dân tộc
Trong 2 mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam sau khai thác thuộc địa lần 2, mâu thuẫn nào là cơ bản nhất?
II. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
Học sinh thảo luận trong 2 phút
II. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
- T11/1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu -Trung Quốc,liên lạc với những người Việt Nam yêu nước trong tổ chức Tâm tâm xã.
- T2/1925 Người chọn một số thanh niên trong TTX lập ra nhóm Cộng sản đoàn.
LÊ HỒNG SƠN
(1899 - 1933)
Thành lập ngày 25/12/1927 trên cơ sở của nhà xuất bản Nam Đồng thư xã do Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính lãnh đạo.
- T6/1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
II. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
- T11/1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu -Trung Quốc,liên lạc với những người Việt Nam yêu nước trong tổ chức Tâm tâm xã.
- T2/1925 Người chọn một số thanh niên trong TTX lập ra nhóm Cộng sản đoàn.
- T6/1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
Người Việt Nam yêu nước từ 17 tuổi tán thành với mục đích của Hội
Tư sản dân tộc, binh lính người Việt trong quân đội Pháp, địa chủ, phú nông…
Thành lập ngày 25/12/1927 trên cơ sở của nhà xuất bản Nam Đồng thư xã do Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính lãnh đạo.
II. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
Có cơ sở khắp 3 kì và một số cơ sở ở nước ngoài
Một số tỉnh ở Bắc kì
Lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc và tay sai để tự cứu lấy mình
Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
Khuynh hướng cách mạng Vô sản
Khuynh hướng cách mạng Dân chủ tư sản
II. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
- Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh sang giai đoạn tự giác.
- Chuẩn bị về chính trị,tổ chức, đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng
Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã=> khuynh hướng DCTS thất bại.
- Mở lớp huấn luyện chính trị đào tạo cán bộ để đưa về nước hoạt động.
- Ngày 21/6/1925 ra tuần báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của hội.
- Tổ chức các vụ ám sát cá nhân như trùm mộ phu Badanh.
- Tổ chức cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào T2/1930 nhưng thất bại.
- Năm 1927 các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp in thành cuốn Đường cách mệnh.
- Năm 1928 tổ chức phong trào vô sản hoá.
Khởi nghĩa
Yên Bái
Củng cố
Câu 1. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?
A. Để bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
B. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
C. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.
D. Tăng cường sức mạnh kinh tế, nâng cao vị thế của nước Pháp trên trường quốc tế.
Câu 2. Lĩnh vực không được Pháp chú trọng đầu tư trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương?
Công nghiệp nặng.
Ngoại thương.
Công nghiệp nhẹ.
Giao thông vận tải.
Câu 3. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?
Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
Nền kinh tế mở cửa.
Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc vào pháp.
Nền kinh tế thương nghiệp và công nghiệp phát triển.
Câu 4. Nhằm độc chiếm thị trường Đông Dương, tư bản Pháp đã làm gì?
A. Ban hành đạo luật đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập vào Đông Dương.
B. Cản trở hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản.
C. Lập ngân hàng Đông Dương.
D. Chỉ nhập hàng hóa Pháp vào thị trường Đông Dương.Câu 5. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến như thế nào?
Sẵn sàng thỏa hiệp với nông dân để chống tư sản dân tộc.
Sẵn sàng phối hợp với tư sản dân tộc để chống Pháp.
Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi.
Sẵn sàng đứng lên chống thực dân để giải phóng dân tộc.
Câu 6. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?
A. Có thái độ kiên quyết trong việc đấu tranh chống Pháp.
B. Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.
C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản.
C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và Pháp.
D. Mâu thuẫn giữa tư sản và địa chủ.
Câu 8. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?
A. Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.
B. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.
C. Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc.
D. Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay của phong trào cách mạng thế giới.

Câu 9: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất giai cấp nào có khả năng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam?
Nông dân.
B.Công nhân.
C. Tiểu tư sản.
D.Tư sản dân tộc.
Câu 10:Đối tượng bóc lột chủ yếu trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp là giai cấp nào?
Công nhân.
B.Tư sản.
C.Tiểu tư sản .
D.Nông dân.
Câu 11:Giai cấp công nhân Việt Nam có nguồn gốc xuất thân chủ yếu là
giai cấp tư sản bị phá sản.
B.viên chức, công chức bị sa thải.
C.giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất .
D.thợ thủ công bị thất nghiệp.
Câu 12:Tầng lớp nào không có khả năng tham gia phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
Địa chủ và tư sản.
B.Đại địa chủ và tư sản mại bản.
C.Tư sản mại bản và nông dân.
D.Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến