Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Liên kết giữa các bảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Quang Hoài
Ngày gửi: 08h:00' 28-01-2019
Dung lượng: 771.3 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Bài 7
liên kết giữa các bảng
Bài toán đặt vấn đề:

Một công ty chuyên bán dụng cụ văn phòng thường xuyên nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. Để thống kê và phân tích các đơn đặt hàng, hãy trình bày các phương án lập CSDL?
Phương án 1: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất.
Phương án 2: Lập CSDL gồm nhiều bảng.
Phương án 1: Dùng 1 bảng duy nhất để lưu thông tin có cấu trúc như sau:
BANG_ MUA_HANG
Bài toán đặt vấn đề
Hãy quan sát và chỉ ra những nhược điểm cần lưu ý của cách lập CSDL trên ?
?
? Dư thừa dữ liệu
? Không đảm bảo sự nhất quán về mặt dữ liệu
Để khắc phục những nhược điểm trên ta sử dụng cách lập CSDL g?m nhi?u b?ng.
Làm cách nào để khắc phục nhược điểm?
Bài toán đặt vấn đề
Phương án 2: Gồm ba bảng có cấu trúc tương ứng như sau:
Khach_hang
Mat_hang
Hoa_don
Bài toán đặt vấn đề
Khach_hang
Mat_hang
Hoa_don
Cách thứ hai khắc phục được nhược điểm của cách thứ nhất, tuy nhiên để có được thông tin tổng hợp thì cần lấy thông tin từ 3 bảng trên ? cần liên kết giữa các bảng.
Bài toán đặt vấn đề
1. Khái niệm:
 Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết giữa các bảng cho phép ta tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
? B1: Xác định trường để xác lập liên kết
Khach_hang:
Ma_khach_hang , Ten_khach_hang, Dia_chi
Mat_hang:
Ma_hang, Ten_hang, Don_gia
Hoa_Don:
So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang, So_luong, Ngay_giao
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
? Chọn tên các bảng cần liên kết rồi nháy Add
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
? B4: Thiết lập mối liên kết giữa các bảng
? Kéo trường liên kết ở bảng khAch_hAng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoA_Don.
? Tương tự thiết lập liên kết bảng Hoá đơn và bảng mặt hàng
? B5: Nháy nút và chọn Yes để lưu liên kết.
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Bảng khach_hang sau khi liên kết:
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Xoá liên kết giữa các bảng
B1: Nháy chuột vào đường liên kết
B2: Nhấn phím Delete trên bàn phím và chọn Yes
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
BÀI TẬP
Hãy chọn phương án ghép đúng
Câu 1: Liên kết giữa các bảng cho phép:
Tránh được dư thừa dữ liệu
Có thể có được thông tin từ nhiều bảng
Nhất quán dữ liệu
Tất cả các câu a,b,c
Đáp án: Câu d.
Câu 2: Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng.
a. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính(trường khóa làm khóa chính).
b. Chọn các tham số liên kết
c. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết.
d. Mở cửa sổ Relationships.
Đáp án: d →c →a →b.
BÀI TẬP
Câu 3: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng
Chọn hai bảng và nhấn phím Delete;
b. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete.
c. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án: b
BÀI TẬP
Liên kết giữa các bảng
1. Khái niệm:
ghi nhớ
- Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết giữa các bảng cho phép ta tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng:
ghi nhớ
B1: Xác định trường để xác lập liên kết
B2: Mở CSDL. Chọn Tools ? Relationships để mở cửa sổ Relationships.
B3: Trong Show Table chọn tên các bảng cần liên kết rồi nháy Add.
B4: Thiết lập mối liên kết giữa các bảng b?ng cỏch kéo trường liên kết ở bảng ny và thả vào trường tương ứng ở bảng kia.
B5: Nháy nút ? và chọn Yes để lưu liên kết.
 
Gửi ý kiến