Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 7. Liên kết giữa các bảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bach Tuyet
Ngày gửi: 19h:29' 04-01-2013
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
TIếT 23
Bài giảng
BàI 7 - LIÊN KếT GIữA CáC BảNG
Bài toán đặt vấn đề:
Một công ti bán văn phòng phẩm thường xuyên nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. Để thống kê và phân tích các đơn đặt hàng công ty lập CSDL cấu trúc như sau:
Cách thứ nhất: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất
Hãy quan sát và chỉ ra những nhược điểm cần lưu ý của cách lập CSDL trên ?
?
? Dư thừa dữ liệu
? Không đảm bảo sự nhất quán về mặt dữ liệu
Khach_hang
Mat_hang
Hoa_don
Cách thứ hai: Lập CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng
Khach_hang
Mat_hang
Hoa_don
Cách thứ hai khắc phục được nhược điểm của cách thứ nhất
?
Hãy quan sát và chỉ ra những ưu điểm của cách lập CSDL trên ?
Để có được thông tin tổng hợp gồm Số hóa đơn, mã khách hàng, tên khách hàng,địa chỉ, mã hàng, tên hàng, đơn giá thì cần lấy thông tin từ bảng nào?
? Từ 3 bảng: KHACH_HANG, MAT_HANG, HOA_DON
Muốn kết xuất thông tin từ nhiều bảng thì các bảng này phải như thế nào?
? Tạo liên kết giữa các bảng
1. Khái niệm:
Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Sau khi có ớt nh?t hai b?ng tr? lờn m?i t?o du?c m?i quan h?
Ví dụ: CSDL KINH_DOANH
KHACH_HANG: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi
MAT_HANG: Ma_mat_hang, Ten_mat_hang, Don_gia
HOA_DON: So_don, Ma_khach_hang, Ma_mat_hang, So_luong,
Ngay_giao_hang
Tạo mối quan hệ giữa 3 bảng này
?
Liên kết giữa các bảng là gì?
?
Để liên kết giữa các bảng cần ít nhất bao nhiêu bảng?
B2: Nháy nút hoặc nháy nút phải chuột vào vùng trống của sổ Relationships chọn Show Table
B1: Mở CSDL Kinh doanh. Nháy nút hoặc chọn Tools ? Relationships để mở cửa sổ Relationships.
? Chọn tên các bảng cần liên kết rồi nháy Add
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
B3: Thiết lập mối liên kết giữa các bảng
? Trỏ chuột vào trường Ma_khach_hang (là trường khóa chính), của bảng KHACH_HANG kéo rê sang Ma_khach_hang (không phải là trường khóa chính) của bảng HOA_DON
? Tương tự Trỏ chuột vào trường Ma_hang (là trường khóa chính), của bảng MAT_HANG kéo rê sang Ma_hang (không phải là trường khóa chính) của bảng HOA_DON
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu từ hai bảng
?
Giữa hai bảng KHACH_HANG và HOA_DON có quan hệ với nhau trên trường nào?
B3: Thiết lập mối liên kết giữa các bảng
? Trỏ chuột vào trường Ma_khach_hang (là trường khóa chính), của bảng KHACH_HANG kéo rê sang Ma_khach_hang (không phải là trường khóa chính) của bảng HOA_DON
? Tương tự Trỏ chuột vào trường Ma_hang (là trường khóa chính), của bảng MAT_HANG kéo rê sang Ma_hang (không phải là trường khóa chính) của bảng HOA_DON
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu từ hai bảng
?
Giữa hai bảng KHACH_HANG và HOA_DON có quan hệ với nhau trên trường nào?
B4: Nháy nút và chọn Yes để lưu liên kết.
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Bảng Khach_hang sau khi liên kết:
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Xoá liên kết giữa các bảng
B1: Nháy chuột vào đường liên kết
B2: Nhấn phím Delete trên bàn phím và chọn Yes
2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng
 
Gửi ý kiến