Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Nam
Ngày gửi: 15h:01' 25-08-2014
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thanh Trà)
Lịch sử lớp 9
Trường THCS Thái Phiên

GV: DINH TH? NAM
Bài giảng điện tử
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu phương hướng chính và những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)?
2. Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỉ XX?
I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết
Tiết 2 - Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG
NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
1. Nguyên nhân:
Nêu nguyên nhân
dẫn đến
khủng hoảng
ở Liên Xô?
- Năm 1973, cuộc khủng hoảng nhiều mặt của thế giới đòi hỏi các nước phải cải cách về kinh tế và chính trị-xã hội.
- Ban lãnh đạo Liên Xô không tiến
hànhcác cải cách cần thiết về kinh
tế và xã hội.
=> Đầu những năm 80 của thế kỉ XX,
Liên Xô khủng hoảng.
I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết
Tiết 2 - Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG
NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
1. Nguyên nhân:
Trước tình hình
khủng hoảng, ai
đã đề ra đường
lối cải tổ?
- 3/1985, Gooc-ba-chốp lên nắm quyền
lãnh đạo Đảng, đề ra đường lối cải tổ
nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng
hoảng, khắc phục những sai lầm và xây
dựng chủ nghĩa xã hội theo đúng ý
nghĩa và bản chất tốt đẹp của nó .
a. Diễn biến:
2. Công cuộc cải tổ của Gooc-ba-chốp:
Công cuộc cải tổ của Gooc-ba-chốp
diễn ra như thế nào?
I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết
Tiết 2 - Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG
NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
1. Nguyên nhân:
- Do thiếu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
cần thiết và thiếu một đường lối chiến
lược đúng đắn, công cuộc cải tổ lâm
vào tình trạng bị động,khó khăn và bế tắc
Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng
và rối loạn.
a. Diễn biến:
2. Công cuộc cải tổ của Gooc-ba-chốp:
Công cuộc cải tổ của Gooc-ba-chốp
diễn ra như thế nào?
23/8/1991, người dân Litva biểu tình đòi tách khỏi Liên Xô
6/9/1991, Lit-va tách khỏi Liên Xô
I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết
Tiết 2 - Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG
NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
1. Nguyên nhân:
- Ngày 25/12/1991, chế độ xã hội chủ
nghĩa ở Liên Xô sụp đổ sau 74 năm
tồn tại.
a. Diễn biến:
2. Công cuộc cải tổ của Gooc-ba-chốp:
Công cuộc cải tổ của Gooc-ba-chốp
có kết quả như thế nào?
b. Kết quả:
- Ngày 21/12/1991, 11 nước cộng hòa kí
hiệp định về giải tán Liên bang, thành lập
Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
- Sau cuộc đảo chính ngày 19/8/1991
không thành, Đảng Cộng sản và Nhà
nước Liên bang hầu như tê liệt.
I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết
Tiết 2 - Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG
NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
Quá trình khủng
hoảng ở các
nước Đông Âu
diễn ra
như thế nào?
1. Diễn biến:
II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN
ở các nước Đông Âu:
- Từ cuối những năm 70 và đầu những
năm 80 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu
lâm vào khủng hoảng kinh tế và chính trị
ngày càng gay gắt.
- Từ cuối năm 1988, cuộc khủng hoảng
lên tới đỉnh cao.
LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN DÔNG ÂU
I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết
Tiết 2 - Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG
NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
Quá trình khủng
hoảng ở các
nước Đông Âu
dẫn đến kết quả
như thế nào?
1. Diễn biến:
II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN
ở các nước Đông Âu:
- Tới cuối năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ ở
hầu hết các nước Đông Âu.
- Đảng cộng sản thất bại qua tổng tuyển cử, không còn nắm
chính quyền.
2. Kết quả:
* Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước
Đông Âu chấm dứt sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa:
- Ngày 1/7/1991, Tổ chức hiệp ước Vac-sa-va giải tán.
- Ngày 28/6/1991, SEV ngừng hoạt động.
1. Vì sao Liên bang Xô viết khủng hoảng
và tan rã?
CỦNG CỐ
2. Sự khủng hoảng và tan rã chế độ XHCN
ở Liên bang Xô viết vàcác nước Đông Âu
để lại hậu quả như thế nào?

HỌC BÀI 2 VÀ SOẠN BÀI 3?
DẶN DÒ
Tạm biệt
 
Gửi ý kiến