Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Life in the future

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:05' 27-09-2021
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Life in the futrure
Unit 8:
Lesson 5: Writing
A
B
10
20
30
40
50
60
10
20
30
40
50
60
LUCKY NUMBER
Over population
What problem is it ?
What problem is it ?
Poverty
You are lucky
What problem is it?
pollution
You are lucky
terrorism
What problem is it ?
The people on the earth are facing those problems
In your opinion, how is your ideal world ?
Is it an ideal world ?
Life in the futrure
Unit 8:
Lesson 5: Writing
Task 1: Sample writing
My ideal world would be a peaceful one. There are no wars or conflicts between nations. People won’t have to live under the threat of terrorism but all live together in harmony. Everyone has a job to do and there is a good healthy environment with less noise and less pollution. There are more and larger parks where children can play and wildlife can be protected. But my main desire is to see people less materialistic, less selfish, less violent and more loving than they are now.
Task 1
Vocabulary:Under the threat of terrorism: trong sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố
Live in harmony [`hɑ:məni] (n): sống trong sự hài hòa
Live in a clean healthy environment
My main desire is……khát khao/ mong ước chính của tôi là……
Materialistic (adj) [mə,tiəriə`listik]: nặng nề về vật chất
Selfish (adj): ích kỷ
Violent (adj): bạo lực.
Nguyen Hoang Linh
Work in pairs:
Read and answer the questions
1. What are the student’s concerns about :
- world peace ?
- employment ?
- the environment ?
- the people ?
2. Are your concerns similar to those ?
3. Do you have other concerns ? What are they ?
Suggested answers: Question 1
- World peace: peaceful world, no war, no conflicts,
no threat of terrorism, people live in harmony.
- Employment: everyone has a job.
Environment: clean and healthy, less noise, less pollution,
having larger parks, wildlife is protected.

- People: Less materialistic, less selfish, less violent and more loving.
Task 2: Write about the deal world in which you would like to live in the year 2020.
Answer the questions
In which world would you like to live?
In which environment would you like to live?
What language would you like to study?
What kind of transports would you like to travel ?
Where would you like to play?
With what kind of people would you like to live?
What is your main desire ?
…..
Suggested language.

Useful languages:
- S + would like to + V...
- S + would wish to + V
- S + will + V
- Tenses of verbs:
Simple present and simple future.

1. I would like to live in an interesting one
2. There will be no wars and terrorism
3. All people will have jobs with high salary
4. We will use modern computers
5. In stead of typing on computer, we will say the words and the computer will type them
6. People will breath fresh air and live in clean environment
7. Especially, people will use motorbikes which run on solar energy
8. My main desire is to see people be richer and live longer
Answer keys:
POST-WRITING
Sample writing :
I would like to live in a peaceful and clean world. I would also wish in the future, all cars that run on petrol would be replaced by solar cars, so the environment will become very cleaner and healthier. There will be less air pollution around us. We won`t be disturbed by the noise of vehicles. Our children will have larger parks to play in. Every one has a good job. When people have good jobs, they will not have any conflicts. Their living standards will be improved. At that time all of us will be living in harmony. Everybody will be less selfish, less violent, and more loving.
My main desire is a peaceful world, in which, there will be no war, no threat of terrorism.
Home work:
- Complete the essay in your notebook.
- Prepare for the new lesson
 
Gửi ý kiến