Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 10. Life on other planets

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy Lê Xuân Huy
Người gửi: lê xuân huy
Ngày gửi: 07h:21' 14-05-2021
Dung lượng: 11.9 MB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người


Good morning Everybody
WELCOME TO MY CLASS
K
Crossword : DISASTERS
UFOs
Unidentified Flying Objects


Unit 10
LIFE ON OTHER PLANETS
Period: 61 -
Lesson 1: Getting started +
Listen and read
April 4th , 2020
Look at the pictures and tell what they are about :
 Some evidence for the existence of UFOs.
Do you think they really exist?
Have you ever
heard about UFOs?
I. Getting started:
II.Listen and read
1. spacecraft (n):
2. balloon (n):
3. meteor (n):
4. Alien (n):
5. capture (v):
tàu vũ trụ
người ngoài hành tinh
bắt giữ
kinh khí cầu
sao băng
1 New words
7. evidence (n):
6. disappear (v):
biến mất
bằng chứng
2 Listen and read
2
Checking vocabulary
1
2
3
4
5
6
7
spacecraft
Bằng chứng
evidence
meteor
Khai báo
claim
alien
Bắt giữ
capture
A space craft: tàu vũ trụ
New words
Find the words in the text having the following meaning
Proof, support= evidence
Falling star/shooting star: meteor
unknown / strange people or things
= aliens
bringing together or gathering= collecting
caught as a prisoner = captured
became impossible to see = disappeared
Complete the notes
a) _________________________ or ________ can be mistaken for an alien spacecraft.
In 1947, a pilot saw ______________________________
______________________
c) There were over __________________ worldwide
in 1952.
d) In 1954 , a woman and her children saw ___________
____ house.
e) A farmer saw _____________________________________
_______________________ in 1964.
f) In 1971, two men _________________________________
____________________
g) A pilot ______________________________________ in 1978.
h) In1981, a Frenchman reported _______________________
______________________ from his garden.
An aircraft , a weather balloon
a meteor
nine large round objects traveling at
about 2,800meters an hour .
1,500 UFO sightings
a UFO above
an egg-shaped object in one of his fields also
aliens collecting soil samples
claimed they were captured by aliens and
taken aboard a spacecraft .
their
and his plane disappeared after sighting a UFO
that he saw a plate-like device
at a treetop 30 meters away
Language notes
I would take a photo if I saw a UFO
If – clause Main- clause
If +S +V( past simple), S+ would+ Vinf
Câu điều kiện loại 2: ko có thật ở hiện tại, và ko thể xãy ra trong tương lai
What would you do if you saw a UFO?
Have you ever seen a picture of an Alien?
Do you think UFO really exist?
I would take a photo if I saw a UFO
If – clause Main- clause
If +S _ V( past simple) S + would+ V-inf
Lucky Number
What did Kenneth Arnold see in 1947 ?
He saw nine large round objects traveling at about 2,800 meters an hour to the left and north of Mount Rainer .
What did happen in 1952 ?
There were more than 1,500 UFO sightings around the world .
What did the woman see in 1954 ?
She saw two aliens in the spacecraft
What was on a farmer’s field in 1964 ?
An egg shaped object
In what year did the aliens capture two men ?
In 1971
1
In 1978 who disappeared after sighting a UFO ?
A young pilot and his plane
Lucky Number
What did Kenneth Arnold see in 1947 ?
He saw nine large round objects traveling at about 2,800 meters an hour to the left and north of Mount Rainer .
What did happen in 1952 ?
There were more than 1,500 UFO sightings around the world .
What did the woman see in 1954 ?
She saw two aliens in the spacecraft
What was on a farmer’s field in 1964 ?
An egg shaped object
In what year did the aliens capture two men ?
In 1971
2
In 1978 who disappeared after sighting a UFO ?
A young pilot and his plane.
Homework:
- Learn the new words by heart.
- Do exercise b)
- Prepare SPEAK & LISTEN
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
Goodbye!
FOR YOUR ATTENTION !
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011 - 2012
TỔ XÃ HÔI
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS PHƯỚC NINH
Tổ xã hội xây dựng kế hoạch dự giờ thao giảng học kì 1 năm học 2011-2012 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học hòa chung trong không khí cả nước chẩn bị chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11và phong trào thực hiện tháng bông hoa điểm 10 của trường THCS Phước Ninh
2. Thuận lợi: Tinh thần dạy và học của thầy và trò tường THCS Phước Ninh đang chuyển biến theo chiều hướng tốt
3. Khó khăn: thời tiết đang còn trong thời gian lũ lụt, cơ sở vật chất của trường còn tạm bợ và thiếu thốn rất nhiều.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
Mục tiêu 1:..
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN : 
1.  Nhiệm vụ 1: 
- Các chỉ tiêu:
- Các biện pháp:
…..

IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
1. ………
2. ……….
21
4.4 Kỹ thuật 5W+2H để tư duy toàn diện khi lập kế hoạch
22
 
Gửi ý kiến