Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

linh tinh 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Phạm Ngọc Lâm
Ngày gửi: 00h:25' 29-10-2009
Dung lượng: 198.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bàI cũ
Bài 1 :
Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x) với:
P(x) = 8x4 - 5x3 + x2 - 5
Q(x) = x4 - 2x3 + x2 - 5x - 2
Bài 2 :
Bỏ các dấu ngoặc và thực hiện các phép tính
P(x)= - ( 1+ 2x2 + 4x3 + 4x2 +5x +6 ) +
+ ( 3x4 - 4x3 +5x2 +7 )
Lời giải
BàI 1:
P(x) = 8x4 - 5x3 + x2 - 5
Q(x) = x4 - 2x3 + x2 - 5x - 2
P(x) + Q(x) = 9x4 - 7x3 +2 x2 - 5x -7
P(x) = 8x4 - 5x3 + x2 - 5
- Q(x) = - x4 + 2x3 - x2 + 5x + 2
P(x) - Q(x) = 7x4 - 3x3 + 5x - 3
BàI 2 :P(x)= - (x5 + 2x4 +3x3+ 4x2 +5x +6 ) +
+ ( 3x4 - 4x3 +5x2 +7) = -x5 - 2x4 -3x3 - 4x2 -5x -6 + 3x4 - 4x3 +5x2 +7 = - x5 +x4 - 7x3 +x2 -5x + 1

BàI tập luyện tập
Bài số 1: Cho hai đa thức
P(x) = x7 - 3x2 - x5 + x3 + x4 - x2 +2x -7
Q(x) = x - 2x2 + x4 - x5 -x7 - 4x2 -1
1. Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x)
P(x) = x7 - x5 + x4 + x3 - 4x2 + 2x -7
Q(x) = - x7 - x5 + x4 - 6x2 + x -1
P(x) + Q(x) = -2x5 + 2x4 +x3 -10x2 +3x - 8
P(x) = x7 - x5 + x4 + x3 - 4x2 + 2x -7
-Q(x) = x7 + x5- x4 + 6x2 - x + 1
P(x) - Q(x) = 2x7 +x3 + 2x2 + x - 6

2. Tìm bậc của đa thức
P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x)
3. Tính P(0) , P(1)
giảI
2. Đa thức P(x) + Q(x) có bậc là 5
Đa thức P(x) - Q(x) có bậc là 7
3.
P(0) = -7 , P(1) = - 7

Bài 2:
Cho hàm P(x) = x5 + 2
Q(x) = 5x3 - 4x + 2
1. Tính P(0) , P(1), P(2), Q(0) , Q(1), Q(2)
Nêu nhận xét về các giá trị của P(x) và Q(x)? Có thể kết luận P(x) = Q(x) không tại sao?
2. Tìm đa thức R(x) sao cho:
P(x) + R(x) = Q(x)
3. Tìm x sao cho Q(x) = 5x3 + 2x - 10
1. P(0) = Q(0) = 2 ; P(1) = Q(1) = 3
P(2) = Q(2) = 34
Các giá trị của P(x) và Q(x) đều bằng nhau, nhưng không thể kết luận P(x) = Q(x) vì:
P(3) = 245, Q(3) = 125 vậy P(3) ? Q(3)
2. R(x) = Q(x) - P(x) = 5x3 - 4x + 2 - (x5 + 2 )
= - x5 +5x3 - 4x
3. Vì cho Q(x) = 5x3 + 2x - 10
Ta có 5x3 - 4x + 2 = 5x3 + 2x - 10
? 6x = 12 ? x = 2

Bài làm sau của bạn Hồng có đúng không tại sao ?
1. Cho P(x) = 3x2 + x + 1 ; Q(x) = - 4x2 + x -5
P(x)- Q(x) = (3x2 + x + 1)- (- 4x2+ x -5 )
= 3x2 + x + 1+ 4x2+ x -5 = 7x2 + 2x - 4
2. A(x) = x6 - 3x4 + 7x2 + 4
a) Đa thức A(x) có hệ số cao nhất là 7 vì 7 là hệ số lớn nhất trong các hệ số.
b) Đa thức A(x) là đa thức bậc 4 vì có 4 hạng tử
 
Gửi ý kiến