Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

linh tinh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Phạm Ngọc Lâm
Ngày gửi: 00h:23' 29-10-2009
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Bài1: Thực hiện phép tính:
Bài2:
Tuấn có 21 viên bi, Tuấn cho Hùng
số bi của mình. Hỏi Hùng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi.
Thực hiện phép tính :
Số viên bi của Hùng là :
Hệ thống câu hỏi

Muốn tìm a biết rằng a bằng của b
a = b.
Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm thế nào?
Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta lấy số cho trước nhân với phân số đó
. Quy tắc: Muốn tìm của số b cho trước, ta tính b. ( m, n ? N, n ? 0 )
2.Ví dụ

1) Tìm:

của 76
0,5 của 80
của

62,5% của 96 tấn
0,25 của 1 giờ
Lời giải( tấn)
( giờ)
BàI 2
) Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó số học sinh thích đá bóng, 60% học sinh thích chơi cầu, thích chơi bóng bàn và thích chơi bóng chuyền .Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền.
Giải
Số HS thích chơi bóng đá của lớp 6A là:
45. = 30 (HS)
Số HS thích chơi đá cầu là:
45.60% = 45(HS)
Số học sinh thích chơi bóng bàn là:
45. = 10 (HS)
Số HS thích chơi bóng chuyền là:

45. = 12 (HS)
Bài 3
Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16.
Dựa vào kết quả tính nhanh
a. 84% của 25
b.48% của 50
giảI
Ta có: 25.16% = 25%.16
a) 25.84% = 25%.84 = 21

b)50.48% = 50%.48 = .48 = 24
 
Gửi ý kiến