Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Mĩ thuật > Mĩ thuật 6 >


Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sơ lược về Mĩ thuật Việt Nam thời kì Cổ đại (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sơ lược về Phối cảnh (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cách vẽ theo mẫu (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Cách vẽ tranh đề tài (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225) (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Đề tài Học tập (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Màu sắc (269 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Màu sắc trong trang trí (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đề tài Bộ đội (99 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 14. Trang trí đường diềm (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Vẽ hình) (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Vẽ đậm nhạt) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Đề tài tự do (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trang trí hình vuông (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tranh dân gian Việt Nam (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ hình) (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Đề tài Ngày tết và mùa xuân (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Kẻ chữ in hoa nét đều (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Mẹ của em (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ hình) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Đề tài Thể thao, văn nghệ (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Trang trí trên chiếc khăn để đặt lọ hoa (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Quê hương em (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (260 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0