Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Mĩ thuật > Mĩ thuật 7 >


Bài 1. Sơ lược về mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tạo họa tiết trang trí (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đề tài Tranh phong cảnh (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tạo dáng và trang trí lọ hoa (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Lọ hoa và quả (Vẽ hình) (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Lọ hoa và quả (Vẽ màu) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400) (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Đề tài Cuộc sống quanh em (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì đen) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Lọ hoa và quả (Vẽ màu) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chữ trang trí (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đề tài tự chọn (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trang trí bìa lịch treo tường (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Kí họa (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Kí họa ngoài trời (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường (36 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Trang trí đĩa tròn (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cái ấm tích và cái bát (Vẽ hình) (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cái ấm tích và cái bát (Vẽ đậm nhạt) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Đề tài Trò chơi dân gian (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Vài nét về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục Hưng (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Đề tài Cảnh đẹp đất nước (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trang trí đầu báo tường (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Đề tài An toàn giao thông (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Trang trí tự do (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Đề tài tự do (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Đề tài tự do (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 35. Trưng bày kết quả học tập (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0