Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Mĩ thuật > Mĩ thuật 9 >


Bài 1. Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802-1945) (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Tĩnh vật (Lo, hoa và quả - Vẽ hình) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả - Vẽ màu) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Tạo dáng và trang trí túi xách (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Đề tài Phong cảnh quê hương (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Vẽ tượng chân dung (Tượng thạch cao - Vẽ hình) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Vẽ tượng chân dung (Tượng thạch cao - Vẽ đậm nhạt) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Đề tài Lễ hội (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trang trí hội trường (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tập vẽ dáng người (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Đề tài Lực lượng vũ trang (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tạo dáng và trang trí thời trang (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vẽ biểu trưng (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Đề tài tự do (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0