Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 7 >


Bài 1. Cổng trường mở ra (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Mẹ tôi (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Từ ghép (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Liên kết trong văn bản (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Bố cục trong văn bản (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Mạch lạc trong văn bản (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Ca dao, dân ca. Những câu hát về tình cảm gia đình (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Từ láy (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả (làm ở nhà) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quá trình tạo lập văn bản (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Những câu hát than thân (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Những câu hát châm biếm (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đại từ (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập tạo lập văn bản (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Từ Hán Việt (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bài ca Côn Sơn (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Từ Hán Việt (tiếp theo) (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đặc điểm của văn bản biểu cảm (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sau phút chia li (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bánh trôi nước (321 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Quan hệ từ (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Qua Đèo Ngang (416 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Bạn đến chơi nhà (391 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Chữa lỗi về quan hệ từ (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm (làm tại lớp) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bổ) (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Từ đồng nghĩa (331 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách lập ý của bài văn biểu cảm (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư) (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Từ trái nghĩa (460 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca) (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Từ đồng âm (365 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trả bài tập làm văn số 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cảnh khuya (381 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thành ngữ (328 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm (làm tại lớp) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tiếng gà trưa (473 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Điệp ngữ (322 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làm thơ lục bát (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Một thứ quà của lúa non: Cốm (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Chơi chữ (296 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Chuẩn mực sử dụng từ (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ôn tập văn bản biểu cảm (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Sài Gòn tôi yêu (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Mùa xuân của tôi (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Luyện tập sử dụng từ (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Trả bài tập làm văn số 3 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập tác phẩm trữ tình (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tìm hiểu chung về văn nghị luận (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Rút gọn câu (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đặc điểm của văn bản nghị luận (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Câu đặc biệt (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thêm trạng ngữ cho câu (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cách làm bài văn lập luận chứng minh (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập lập luận chứng minh (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ (372 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ý nghĩa văn chương (218 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ôn tập văn nghị luận (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sống chết mặc bay (478 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cách làm bài văn lập luận giải thích (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ca Huế trên sông Hương (415 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Liệt kê (265 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 6 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Quan Âm Thị Kính (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Văn bản đề nghị (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập phần Văn (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Dấu gạch ngang (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Văn bản báo cáo (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kiểm tra phần Văn (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập phần Tập làm văn (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Kiểm tra tổng hợp cuối năm (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hoạt động ngữ văn (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt). Rèn luyện chính tả (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (463 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo